Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 8 mai 2007 cu privire la modificarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 83 din 17.12.2004 „Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a. 2002 – 01.07.2004”

Numar din data de 2007-05-08 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul executării hotărîrii Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 15.12.2006 pe dosarul nr.3-751/06, în baza art.27 şi art. 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1], Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se exclude din pct.2.1 al părţii rezolutive a Hotărîrii Curţii de Conturi nr.83 din 17.12.2004 poziţia a şaptea ce ţine de reexaminarea deciziei Consiliului local Durleşti nr.4.9.1. din 25.04.1999 privind darea în arendă şi vînzarea terenului cu suprafaţa de 0,0901 ha din str. Gribov 32, unde era amplasată clădirea Regiei locativ-comunale, cu diminuarea preţului normativ în sumă de 54,3 mii lei.

2. Se exclud din pct.3.1 al părţii rezolutive a Hotărîrii Curţii de Conturi nr.83 din 17.12.2004 poziţiile a şaptea, a douăzeci şi una şi a douăzeci şi doua, prin care se cere de la primăria or. Durleşti întreprinderea măsurilor, conform legislaţiei în vigoare, pentru încasarea sumelor de :

- 54,3 mii lei - de la privatizarea neîntemeiată a terenului ocupat de fosta clădire a Regiei locativ-comunale;

- 171,5 mii lei - de la excluderea neîntemeiată din circulaţia agricolă a 4 loturi de pămînt cu suprafaţa totală de 0,2847 ha, atribuite pentru construcţii locative, ulterior înstrăinate S.R.L. "Gaz-Grup-Propan";

- 91,0 mii lei - de la atribuirea cetăţenilor Gheorghiţă şi Şova a terenurilor agricole cu suprafeţele de 0,0756 ha şi 0,0755 ha pentru construcţii locative.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)