Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 18 din 5 aprilie 2007 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei şi Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-04-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V. Ostalep, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene, dnei A. Istrati, şeful Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dnei N. Lupan, viceministrul finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006 conform sesizării Fracţiunii Partidului Comuniştilor din Parlamentul Republicii Moldova în temeiul art.5 din Legea nr.312-XIII.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară au fost la:

  • Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, prin cumul în Regatul Spaniei, dl A. Neguţă - pînă la 05.06.2006, însărcinatul cu afaceri dl A. Urecheanu - de la 05.06.2006 pînă la 19.09.2006 şi dna V. Iftodi - de la 20.09.2006 pînă în prezent, contabilul-şef dna L. Rusu - toată perioada;
  • Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei - însărcinatul cu afaceri ad-interim dl E. Druc - pînă la 22.05.2005, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Regatul Ţărilor de Jos şi Marele Ducat de Luxemburg şi Reprezentantul Republicii Moldova la NATO dl V. Gaiciuc - pînă în prezent, contabilul-şef dna E. Branişte - pînă la 05.09.2005 şi dna S. Groza - pînă în prezent;
  • Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federativă Germania, prin cumul în Regatul Danemarcii, dl Ig. Corman - toată perioada, contabilul-şef dra G. Borş - toată perioada;
  • Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main - Consulul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main dl D. Solcan - pînă la 23.11.2005 şi dl Iu. Grigoriţă - pînă în prezent, contabilul-şef dna A. Macovenco - începînd cu 29.07.2005;
  • Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei - Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei dl A. Tulbure - pînă la 19.05.2006 şi dl A. Neguţă - pînă în prezent, contabilul-şef dna N. Kasianova - pînă la 03.02.2006 şi dna L. Ignatiuc - pînă în prezent;
  • Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar, şeful Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană dl E. Carpov - toată perioada, contabilul-şef, şef de cancelarie dra I. Buslova.

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova este reglementată de Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la serviciul diplomatic"[2] (cu modificările şi completările ulterioare). Statutul misiunilor diplomatice este reglementat de Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state"[3].

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova sînt structuri ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare - MAEIE), care funcţionează în alte state sau pe lîngă organizaţii internaţionale şi întreţin relaţii oficiale interstatale, promovează drepturile şi interesele legitime ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei. Asigurarea financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat.

Reviziile financiare au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către entităţile supuse controlului a mijloacelor financiare publice, respectării legislaţiei şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziilor financiare efectuate la faţa locului, probele au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli, verificarea selectiva a documentelor primare şi a registrelor contabile, studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

♦ În perioada raportată, finanţarea cheltuielilor pentru asigurarea activităţii misiunilor diplomatice menţionate s-a efectuat din contul mijloacelor alocate direct de la bugetul de stat, din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare) obţinute de la prestarea serviciilor consulare, din contul mijloacelor cu destinaţie specială redistribuite de la alte misiuni, precum şi din contul mijloacelor speciale realizate de la prestarea serviciilor aferente celor consulare. Finanţarea misiunilor supuse controlului pe tipuri de alocaţii, în perioada anilor 2005-2006, se caracterizează în felul următor:

Tabelul nr.1

(mii lei)

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Alocaţii din contul mijloacelor bugetare de bază

Mijloace speciale

Total alocaţii

Ponderea

Alocate direct de la buget

Din contul mijloacelor cu destinaţie specială
(taxe consulare)

precizat

executat

%

executat

mijl. alocate de la buget

mijl. cu destinaţie specială (taxe consul.)

 mijl. speciale

precizat

executat

%

precizat

Executat

total

inclusiv:

realizate de misiune

ponderea

din contul redistrib. de la alte misiuni

ponderea

 

Anul 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ambasada RM in Republica Franceză

200,8

182,6

90,9

7281,9

6869,8

6869,8

100

-

-

705,1

752,0

106,6

7804,4

2,4

88,0

9,6

2

Ambasada RM în Regatul Belgiei

48596,9

48505,1

99,8

2678,1

1317,5

1317,5

100

-

-

136,8

67,8

49,6

49890,4

97,2

2,6

0,2

3

Ambasada RM în RF Germania

1800,7

1769,9

98,3

4500,6

4283,7

3695,7

86,3

588,0

13,7

46,4

46,4

100,0

6100,0

29,0

70,2

0,8

4

Consulatul General al RM în Frankfurt-pe-Main

100,0

72,5

72,5

4388,7

3764,4

3464,1

92,0

300,3

8,0

118,5

200,6

169,3

4037,5

1,8

93,2

5,0

5

Reprezentanţa Permanentă a RM la Consiliul Europei (Strasbourg)

5623,5

5327,2

94,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5327,2

100,0

-

-

6

Misiunea RM pe lingă Comunitatea Europeană

8137,1

5216,2

64,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5216,2

100,0

-

-

 

Anul 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ambasada RM in Republica Franceză

259,7

232,1

89,4

7681,3

7251,3

4780,2

65,9

2471,1

34,1

383,7

204,2

53,2

7687,6

3,0

94,3

2,7

2

Ambasada RM în Regatul Belgiei

8224,9

8129,1

98,8

3180,9

3056,8

1300,0

42,5

1756,8

57,5

149,7

123,2

82,3

11309,1

71,9

27,0

1,1

3

Ambasada RM în RF Germania

1349,8

1303,0

96,5

5141,2

5059,0

4586,7

90,7

472,3

9,3

659,5

618,5

93,8

6980,5

18,6

72,5

8,9

4

Consulatul General al RM în Frankfurt-pe-Main

153,2

144,7

94,4

3935,9

4095,6

3779,1

92,3

316,5

7,7

447,0

453,7

101,5

4694,0

3,0

87,3

9,7

5

Reprezentanţa Permanentă a RM la Consiliul Europei (Strasbourg)

4560,8

4520,7

99,1

1377,5

1377,5

-

-

1377,5

100,0

-

-

-

5898,2

76,6

23,4

-

6

Misiunea RM pe lingă Comunitatea Europeană

3968,2

3721,7

93,8

2580,2

2386,5

-

-

2386,5

100,0

-

-

-

6108,2

60,9

39,1

-

Din tabel rezultă că pentru întreţinerea misiunilor respective au fost majorate alocaţiile din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare) redistribuite de la alte misiuni diplomatice. Dacă în anul 2005, pentru întreţinerea activităţii a 2 misiuni (Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania şi Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main) din cele 6 supuse controlului au fost utilizate mijloace cu destinaţie specială, redistribuite din contul altor misiuni, în sumă de 888,3 mii lei, în anul 2006 toate cele 6 misiuni au folosit mijloace cu destinaţie specială, redistribuite din contul altor misiuni diplomatice, în sumă de 8780,7 mii lei, ceea ce demonstrează utilizarea soldurilor acumulate în conturile altor misiuni diplomatice în urma prestării serviciilor consulare.

Cheltuielile efectuate pentru întreţinerea misiunilor diplomatice supuse controlului, în perioada analizată, se caracterizează în felul următor:

Tabelul nr.2

(mii lei)

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Cheltuieli de bază generale

Cheltuieli din contul mijloacelor speciale

Total cheltuieli efective

Ponderea cheltuielilor efectuate

alocate direct de la buget

din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare)

Din contul mijloaceloralocate direct de la buget

din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consul.)

 din contul mijloacelor speciale

precizate

efectiv

devieri

precizate

efectiv

devieri

precizate

efectiv

devieri

 

Anul 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ambasada RM in Republica Franceză

200,8

188,9

-11,9

7281,9

7059,9

-222,0

705,1

613,3

-91,8

7862,1

2,4

89,8

7,8

2

Ambasada RM în Regatul Belgiei

48596,9

48454,7

-142,2

2678,1

2446,8

-231,3

-

-

-

50901,5

95,2

4,8

-

3

Ambasada RM în RF Germania

1800,7

2079,1

+278,4

4500,6

4021,2

-479,4

46,4

46,4

-

6146,7

33,8

65,4

0,8

4

Consulatul General al RM în Frankfurt-pe-Main

100,0

78,5

-21,5

4388,7

3817,2

-571,5

118,5

139,0

+20,5

4034,7

1,9

94,6

3,5

5

Reprezentanţa Permanentă a RM la Consiliul Europei (Strasbourg)

5623,5

5265,1

-358,4

-

-

-

-

-

-

5265,1

100,0

-

-

6

Misiunea RM pe lingă Comunitatea Europeană

8137,1

3357,4

-4779,7

-

-

-

-

-

-

3357,4

100,0

-

-

 

Anul 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ambasada RM in Republica Franceză

259,7

239,3

-20,4

7681,3

7167,8

-513,5

383,7

350,8

-32,9

7757,9

3,1

92,4

4,5

2

Ambasada RM în Regatul Belgiei

8224,9

8174,1

-50,8

3180,9

3056,8

-124,1

149,7

123,2

-26,5

11354,1

72,0

26,9

1,1

3

Ambasada RM în RF Germania

1349,8

1306,7

-43,1

5141,2

5059,0

-82,2

659,5

551,1

-108,4

6916,8

18,9

73,1

8,0

4

Consulatul General al RM în Frankfurt-pe-Main

153,2

148,3

-4,9

3935,9

3666,1

-269,8

447,0

335,3

-111,7

4419,5

3,4

89,1

7,5

5

Reprezentanţa Permanentă a RM la Consiliul Europei (Strasbourg)

4560,8

3987,6

-573,2

1377,5

1377,5

-

-

-

-

5365,1

74,3

25,7

-

6

Misiunea RM pe lingă Comunitatea Europeană

3968,2

4358,5

+390,3

2580,2

2346,5

-233,7

-

-

-

6705,0

65,0

35,0

-

Controalele efectuate au stabilit că misiunile diplomatice supuse controlului se confruntă cu aceleaşi probleme, comit aceleaşi încălcări şi neajunsuri la utilizarea mijloacelor financiare, după cum urmează:

♦ Neavînd prevăzute în devizele de cheltuieli mijloace pentru retribuirea muncii lucrătorilor netitulari, misiunile diplomatice au utilizat pentru achitarea lucrărilor şi serviciilor prestate de 16 persoane angajate prin contract mijloacele aprobate la alte articole de cheltuieli în sumă de 2220,0 mii lei, veniturile acestor persoane nefiind impozitate (1.1; 2.1; 3; 4.2; 5.2; 6.5 - încălcările respective indicate în punctele din Capitolul II).

♦ Misiunile diplomatice vizate, cu derogare de la art.33(32) alin.(4) şi art.55 (53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), au utilizat neautorizat mijloacele în sumă de 577,8 mii lei obţinute de la restituirea TVA, în perioadele ulterioare perioadei din exerciţiul bugetar în care s-au achitat mărfurile (inclusiv TVA), mijloace care urmau a fi transferate la bugetul de stat. Evidenţa bunurilor materiale a fost ţinută de către unele misiuni cu TVA, de către altele - fără TVA (1.12; 2.6; 5; 6.4).

♦ Unele misiuni diplomatice nu respectă normativele de asigurare obligatorie a colaboratorilor misiunilor diplomatice şi consulare cu mobilă, echipament şi obiecte de inventar, stabilite conform anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987), efectuînd cheltuieli pentru procurarea unor obiecte de uz casnic în sumă de 269,4 mii lei, care urmau a fi achiziţionate de către membrii misiunilor din cont propriu (1.7; 4.3; 6.1).

♦ Cu derogare de la pct.37 alin.(1) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, misiunile efectuează cheltuieli pentru diferite acţiuni protocolare în lipsa planurilor de desfăşurare a acestora, aprobate de către conducerea MAEIE, şi fără ca acţiunile protocolare să fie aprobate de către şefii misiunilor diplomatice, în unele cazuri depăşind normativele stabilite (1.6; 3.1; 4.4; 6.2).

♦ Majoritatea misiunilor, în contradicţie cu art.4 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), dispun de bunuri materiale, transmise acestora cu titlu gratuit, înregistrate în evidenţa contabilă doar în expresie naturală, fără a fi evaluate în expresie valorică, prin ce se denaturează valoarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, reflectată în rapoartele financiare ale misiunilor, precum şi în raportul generalizator al MAEIE (2.3; 3.3; 4.6; 5.4; 6.3).

♦ Încălcînd art. 8 din Legea nr. 426-XIII, unele misiuni, achitînd diferenţa de preţ la schimbul autoturismelor în folosinţă cu altele noi, nu reflectă în evidenţa contabilă această operaţiune, înregistrînd nejustificat valoarea automobilului nou diminuată cu valoarea estimativă a autoturismului fost în folosinţă (1.11; 2.6; 5.5).

♦ Nerespectînd Ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 "Cu privire la aprobarea Normelor de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto"[7], unele misiuni diplomatice n-au emis ordine referitor la aprobarea normei de consum pentru mijloacele de transport aflate în dotare. Decontarea combustibilului în sumă de 407,1 mii lei s-a efectuat în lipsa foilor de parcurs şi a datelor vitezometrului (1.4; 3.2; 4.5).

♦ Misiunile diplomatice nu ţin evidenţa separată a dobînzilor calculate la mijloacele băneşti păstrate în conturile bancare ale acestora, nu întocmesc devize de cheltuieli pentru utilizarea acestor mijloace speciale.

♦ La misiunile diplomatice persistă problema nedistribuirii operative a soldurilor din taxe consulare, încasate de către ambasade cu titlu de venituri la bugetul de stat, mijloacele respective nefiind utilizate în circuitul bugetar al Republicii Moldova în această perioadă.

♦ În unele acte legislative şi normative s-au stabilit neconcordanţe ale normelor de drept. Astfel, deşi Clasificaţia bugetară aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24 iulie 1996[8] (cu modificările şi completările ulterioare) prevedea expres că la articolul de cheltuieli 113.19 "Arendarea încăperilor" se referă doar cheltuielile pentru arendarea încăperilor, edificiilor sportive, pct.34 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 permite şefului misiunii, pentru menţinerea curăţeniei şi îngrijirea încăperilor administrative, angajarea unei îngrijitoare din ţara de reşedinţă a misiunii sau a unuia din membrii familiei colaboratorului ei, prin contract de muncă, cu reflectarea acestor cheltuieli la art.113.19 "Arendarea bunurilor". Ca rezultat, cheltuielile efectuate pentru remunerarea acestor persoane nu sînt înregistrate la articolul respectiv.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A. Stratan), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză (dna V. Iftodi), Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Belgiei (dl V. Gaiciuc), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Federativă Germania (dl Ig. Corman), Consulatului General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main (dl Iu. Grigoriţă), Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană (însărcinat cu afaceri dl D. Rusnac), Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (dl A.Neguţă):

1.1. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor menţionate, precum şi privind instruirea personalului diplomatic şi al personalului administrativ tehnic atît la angajarea în misiunile diplomatice, cît şi pe parcursul activităţii acestora;

1.2. să asigure efectuarea cheltuielilor de protocol şi procurarea de bunuri materiale în strictă corespundere cu normele stabilite;

1.3. să asigure evaluarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995, precum şi autenticitatea rapoartelor financiare.

2. Se ia act că:

2.1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

2.1.1. a atenţionat persoanele cu funcţii de răspundere de la misiunile vizate asupra neexecutării legislaţiei privind transferarea la bugetul de stat a sumelor TVA rambursate în anul gestionar pentru procurările efectuate în anii precedenţi, precum şi asupra respectării relaţiilor dintre instituţiile publice şi bugetul de stat în ce priveşte transferarea la buget a soldurilor mijloacelor băneşti înregistrate în conturile bancare la finele anului, totodată aceştia fiind iniţiaţi cu prevederile legale în acest domeniu;

2.1.2. a înaintat Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a Instrucţiunii "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996, referitor la reglementarea ţinerii evidenţei contabile a mărfurilor pentru care se restituie TVA, precum şi propuneri privind modalitatea de finanţare, utilizarea veniturilor din taxele consulare şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor de bază, cu reflectarea lunară a veniturilor acumulate din taxele consulare la bugetul de stat.

2.2. Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania a restituit indemnizaţia achitată nejustificat personalului misiunii în sumă de 17,1 mii lei.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Federativă Germania, Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006 şi se propune, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

3.1. să urgenteze executarea pct.3.2.1. şi pct.3.2.2. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.84 din 19.12.2006 "Privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I)";

3.2. să examineze propunerile prevăzute la pct.2.1.2. din prezenta hotărîre şi să întreprindă măsurile de rigoare întru soluţionarea acestora.

4. Prezenta hotărîre se remite Guvernului, pentru luare de atitudine.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova.

6. Se informează Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Parlamentul Republicii Moldova despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei şi Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006.

7. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre şi despre măsurile întreprinse referitor la pct.3 se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.20, art.80.

[3] Nu este dată publicităţii.

[4] Republicată în ediţia specială a M.O. din a. 2005.

[5] M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

[6] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[7] M.O., 2006, nr.59-62, art.223.

[8] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)