Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 11 ianuarie 2007 despre aprobarea Standardelor de audit speciale

Numar din data de 2007-01-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul aplicării celor mai bune practici de audit în activitatea desfăşurată de Curtea de Conturi, în condiţiile respectării de către controlori a cerinţelor profesionale şi etice stabilite pentru realizarea procesului de audit, în conformitate cu art.27 alin.(2) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Standardele de audit speciale ale Curţii de Conturi (se anexează).

2. Personalul de specialitate, la exercitarea funcţiilor sale, vor aplica în mod obligatoriu prezentele Standarde de audit.

3. Direcţia metodologie, analiză şi control va aduce la cunoştinţă angajaţilor Curţii de Conturi hotărîrea vizată şi Standardele de audit, aprobate prin prezenta hotărîre, contra semnătură.

4. Controlul asupra asigurării respectării Standardelor de audit, aprobate prin prezenta hotărîre, se pune în sarcina membrilor Curţii de Conturi, directorilor de departamente, şefilor de direcţii şi oficii teritoriale.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)