Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 79 din 16 noiembrie 2006 despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardului de audit aplicabil etapei de raportare

Numar din data de 2006-11-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul aplicării celor mai bune practici de audit în activitatea desfăşurată de Curtea de Conturi, în condiţiile respectării de către controlori a cerinţelor profesionale şi etice stabilite pentru realizarea procesului de audit, în conformitate cu art.27 alin.(2) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Standardele generale de audit ale Curţii de Conturi şi Standardul de audit al Curţii de Conturi aplicabil etapei de raportare.

2. Se deleagă controlorii Curţii de Conturi cu aplicarea obligatorie de către ei la exercitarea funcţiilor a prezentelor standarde de audit, care reglementează baza normativă a activităţii de audit.

3. Direcţia metodologie, analiză şi control va aduce la cunoştinţă angajaţilor Curţii de Conturi hotărîrea vizată şi standardele de audit aprobate prin prezenta hotărîre, contra semnătură.

4. Controlul asupra asigurării respectării standardelor de audit aprobate prin prezenta hotărîre se pune în sarcina membrilor Curţii de Conturi, şefilor de departamente, direcţii şi oficii teritoriale.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)