Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 70 din 16 octombrie 2006 despre aprobarea Standardelor de audit aplicabile etapei de planificare şi Standardelor de audit aplicabile la etapa procedurilor de audit

Numar din data de 2006-10-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul aplicării celor mai bune practici de audit în activitatea desfăşurată de Curtea de Conturi, în condiţiile respectării de către controlori a cerinţelor profesionale şi etice stabilite pentru realizarea procesului de audit, în conformitate cu art.27 alin.(2) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Standardele de audit ale Curţii de Conturi aplicabile etapei de planificare şi Standardele de audit ale Curţii de Conturi aplicabile la etapa procedurilor de audit.

2. Se deleagă controlorii Curţii de Conturi cu aplicarea obligatorie de către ei la exercitarea funcţiilor a prezentelor standarde de audit, care reglementează baza normativă a activităţii de audit.

3. Se prescrie controlorilor Curţii de Conturi, la exercitarea funcţiilor, să aplice Standardele de Audit INTOSAI şi Standardele de Audit Naţionale în măsura în care acestea sînt aplicabile conform competenţei legale a Curţii de Conturi.

4. Direcţia metodologie, analiză şi control va aduce la cunoştinţă angajaţilor Curţii de Conturi hotărîrea vizată şi standardele de audit aprobate prin prezenta hotărîre, contra semnătură.

5. Controlul asupra asigurării respectării standardelor de audit aprobate prin prezenta hotărîre se pune în sarcina membrilor Curţii de Conturi, şefilor de departamente, direcţii şi oficii teritoriale.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)