Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 64 din 11 septembrie 2006 privind rezultatele controlului asupra formarii şi contabilizării fondului statutar (social) al Întreprinderii mixte moldo-germane Compania aeriană „Air Moldova” S.R.L. în perioada anilor 2000-2001

Numar din data de 2006-09-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicedirectorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile dl E.Dvornic, directorului general al Întreprinderii de stat (în continuare - Î.S.) "Air Moldova" dl V.Botnari, contabilului-şef al Î.S. "Air Moldova" dna S.Gaida şi specialistului coordonator al Direcţiei securitate a Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile dl S.Tanasiev, călăuzindu-se de art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat rezultatele controlului asupra formarii şi contabilizării fondului statutar (social) al Întreprinderii mixte moldo-germane Compania aeriană "Air Moldova" S.R.L. în perioada anilor 2000-2001, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pentru semestrul I al anului 2006.

În cadrul controlului, unele probe de control n-au putut fi acumulate din motivul lipsei documentelor primare, care în rezultatul expirării termenului păstrării au fost nimicite (scrisoarea BC "Universalbank" S.A. nr.6/426 din 21.06.2006). Alte documente acumulate de Curtea de Conturi în procesul controlului sînt contradictorii (copiile documentelor bancare, notele contabile, confirmările de plăţi de la Drezdner Bank).

În temeiul celor expuse şi avînd în vedere că întru elucidarea obiectivă şi imparţială a tuturor circumstanţelor formării şi contabilizării fondului statutar al Companiei Aeriene "Air Moldova" S.R.L. este necesar de a întreprinde un şir de acţiuni operative de investigaţii, în conformitate cu art.27, art.28 şi art.29 din Legea 312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[2], materialele controlului privind rezultatele controlului asupra formarii şi contabilizării fondului statutar (social) al Întreprinderii mixte moldo-germane Compania aeriană "Air Moldova" S.R.L. în perioada anilor 2000-2001, pentru investigaţii după competenţă.

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)