Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 13 iunie 2006 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2005

Numar din data de 2006-06-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu art.133 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova, art.3 alin.(2) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2005 şi se prezintă Parlamentului Republicii Moldova.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2005 se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art.3 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)