Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 20 ianuarie 2006 privind rezultatele controalelor asupra administrării resurselor financiare alocate de la buget de către Asociaţia Surzilor, Societatea Invalizilor şi Societatea Orbilor în perioada anilor 2000-2005 (9 luni)

Numar din data de 2006-01-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui M.Marginean, preşedintele Direcţiei centrale a Societăţii Invalizilor, dnei L.Talpă, contabil-şef al Direcţiei centrale a Societăţii Invalizilor, dlui M.Ursul, preşedintele Asociaţiei Surzilor, dnei L.Beleţcaia, contabil-şef al Asociaţiei Surzilor, dlui D.Sclifos, preşedintele Direcţiei centrale a Societăţii Orbilor, dnei E.Para, şeful secţiei planificare şi evidenţă contabilă a Direcţiei centrale a Societăţii Orbilor, dnei M.Semeniuc, şeful Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială a Ministerului Finanţelor, precum şi altor persoane, a examinat rezultatele controalelor asupra administrării resurselor financiare alocate de la buget de către Asociaţia Surzilor, Societatea Invalizilor şi Societatea Orbilor în perioada anilor 2000-2005 (9 luni), efectuate de către echipa de control, de la 01.12.2005 pînă la 10.01.2006, la cererea Fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 25.11.2005, avînd drept obiectiv verificarea corectitudinii şi raţionalităţii utilizării de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Surzilor, Societăţii Invalizilor şi Societăţii Orbilor a mijloacelor bugetare şi înlesnirilor acordate de stat.

În cadrul controalelor exercitate la faţa locului, probele au fost colectate prin metodele examinării dărilor de seamă; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; analizei datelor societăţilor, întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi contrapunerii lor cu datele obţinute de la Ministerul Finanţelor; analizei explicaţiilor persoanelor responsabile.

Ținînd cont de neajunsurile depistate în rezultatul controalelor, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[1] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa unor încălcări la utilizarea mijloacelor alocate de la buget şi înlesnirilor fiscale acordate întreprinderilor şi organizaţiilor fondate de către Asociaţia Surzilor, Societatea Orbilor şi Societatea Invalizilor.

2. Se cere de la preşedintele Asociaţiei Surzilor (M.Ursul), preşedintele Direcţiei centrale a Societăţii Orbilor (D.Sclifos), preşedintele Direcţiei centrale a Societăţii Invalizilor (M.Marginean):

2.1. să intensifice controlul asupra utilizării mijloacelor alocate de la buget şi înlesnirilor acordate de stat;

2.2. să asigure respectarea legislaţiei la ţinerea evidenţei contabile atît în cadrul Asociaţiei şi Societăţilor, cît şi la întreprinderile formate de acestea;

2.3. să folosească mijloacele alocate şi înlesnirile acordate de stat la crearea condiţiilor pentru plasarea în cîmpul muncii a persoanelor cu deficienţe;

2.4. să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea lichidării datoriilor debitoare şi să nu admită pe viitor imobilizarea mijloacelor în datorii debitoare.

3. Se ia act că soldul de mijloace bugetare în sumă de 63,2 mii lei a fost restituit la bugetul de stat de către Asociaţia Surzilor în trimestrul I al anului 2005.

4. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele controlului şi se propune să conformeze măsurile de finanţare a Asociaţiei Surzilor şi Societăţii Orbilor la prevederile art.11 din Legea nr.837-XIII din 17.05.1996 "Cu privire la asociaţiile obşteşti"[2] (cu modificările ulterioare).

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi se propune elaborarea unor măsuri ce ar duce la impulsionarea activităţii economico-financiare a întreprinderilor subordonate Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor şi Asociaţiei Surzilor, inclusiv prin căutarea pieţelor de desfacere şi acordarea facilităţilor în vederea realizării producţiei fabricate.

6. Se informează Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova despre rezultatele controalelor asupra administrării resurselor financiare alocate de la buget de către Asociaţia Surzilor, Societatea Invalizilor şi Societatea Orbilor în perioada anilor 2000-2005 (9 luni).

7. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1995, nr.7, art.77.

[2] M.O., 1997, nr.6, art.54.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)