Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 64 din 9 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009

Numar din data de 2008-12-09 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1), art.28 lit.a) şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009 (se anexează).

2. Directorii de Departamente şi şefii de Direcţii vor asigura:

a) formarea echipelor de audit în funcţie de complexitatea fiecărui audit, volumul, specificul domeniului şi al entităţii auditate;

b) executarea Programului activităţii de audit pe anul 2009 de către toate persoanele responsabile de realizarea acţiunilor de audit în termenele stabilite.

3. Prezenta hotărîre şi Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009 se aduc la cunoştinţă membrilor Curţii de Conturi, directorilor de Departamente, şefilor de Direcţii şi de Oficii teritoriale de către Direcţia metodologie, analiză şi control.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri şi a Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009 se pune în sarcina dnei Elisaveta Foca, vicepreşedintele Curţii de Conturi.

Recomandari (0)

Cerinte (0)