Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 71 din 30 septembrie 2005 cu privire la modificarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 19 din 12.04.2005 „Cu privire la rezultatele controlului asupra eficienţei şi raţionalităţii gestionării patrimoniului statului de către unele autorităţi publice în perioada 01.01.2001 – 01.07.2004”

Numar din data de 2005-09-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în baza art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[1], cu modificările operate prin Legea nr.180-XVI din 22.07.2005[2],

hotărăşte:

1. Sintagma "primăria Săseni, r-nul Călăraşi" din partea de constatare a Hotărîrii Curţii de Conturi nr.19 din 12.04.2005 "Cu privire la rezultatele controlului asupra eficienţei şi raţionalităţii gestionării patrimoniului statului de către unele autorităţi publice în perioada 01.01.2001 - 01.07.2004" se substituie cu sintagma: "primăria Scăieni, r-nul Donduşeni";

sintagma "Călăraşi" din pct.4 al părţii rezolutive din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 12.04.2005 se exclude;

sintagma "primarul s. Săseni, r-nul Călăraşi" din pct.4.2.1 al părţii rezolutive din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.19 din 12.04.2005 se substituie cu sintagma "primarul s. Scăieni, r-nul Donduşeni".

2. Hotărîrea în cauză se aduce la cunoştinţă preşedinţilor raioanelor Călăraşi şi Donduşeni.

3. Prezenta hotătîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O.,1995, nr.7, art.77.

[2] M.O.,2005, nr.107-109, art.543.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)