Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 69 din 13 iulie 2005 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării şi gestionării patrimoniului public, corectitudinii aplicării tarifelor la întreprinderile din complexul energetic în perioada 01.01.2003 – 01.01.2005

Numar din data de 2005-07-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului industriei şi infrastructurii dl V.Antosii, directorilor-manageri ai S.A. ,,CET-2" dl A. Comarov, S.A. ,,CET-Nord" dl P.Axenti, S.A. ,,RED-Nord" dl I.Savin şi S.A. ,,RED Nord-Vest" dl A.Guţul, inginerului-şef al S.A. "CET-1" dl V.Belinschi şi contabililor-şefi, respectiv, dl P. Iskimji, dna Z.Chirilova, dna L. Zalevscaia, dl M.Reşetnic, dna V. Anisimova, şefului de Direcţie de la Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică dna L.Zestrea, examinînd rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării şi gestionării patrimoniului public, corectitudinii aplicării tarifelor la întreprinderile din complexul energetic în perioada 01.01.2003 - 01.01.2005,

a constatat:

Puterea normativă de producere la S.A. ,,CET-1", S.A. "CET-2" şi S.A. ,,CET-Nord" a energiei electrice şi energiei termice a fost utilizată în anul 2003 la nivelul de 24%, 35,3%, 25% şi, respectiv, 20,7%, 21,6%, 8,1%, iar în anul 2004 - respectiv, 23,5%, 33,9%, 27,4% şi 16,5%, 18,2%, 7,6%.

În anii 2003-2004, la S.A. ,,CET-1", pierderile la livrarea energiei electrice au constituit 2,1% şi, respectiv, 1,9% din cantitatea produsă. Pentru necesităţi proprii au fost utilizate 17,0% şi, respectiv, 15,5% din această cantitate. În urma livrării aburilor, au fost suportate pierderi în mărime de 36,7% şi 32,6% din cantitatea produsă.

S.A. ,,CET-1" a mai suportat pierderi în sumă de 399,9 mii lei, în rezultatul procurării în perioada de staţionare (19.08.2003-21.10.2003) a aburilor de la S.A.,,CET-2", precum şi în sumă de 514,5 mii lei, în urma livrării către consumatori a aburilor la un preţ mai jos decît tariful- plafon stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică (în continuare - ANRE).

În anul 2004, cheltuielile de producere a aburilor au depăşit veniturile cu 2060,4 mii lei, S.A. ,,CET-1" continuînd să livreze unor agenţi economici aburi la un preţ mai redus faţă de tariful-plafon stabilit.

În anii 2003-2004, S.A. "CET-2" a furnizat din energia produsă 83,9 la sută (a.2003) şi 85,1 la sută (a.2004). Din energia electrică produsă, 14,4 la sută (a.2003) şi 13,6 la sută (a.2004) s-a consumat pentru necesităţi proprii.

În urma livrării aburilor au fost suportate pierderi în mărime de 46,6 la sută din cantitatea aburilor produsă în a.2003 şi de 74,1 la sută - în anul 2004.

Din energia electrică produsă de către S.A. "CET-Nord", 26,1 la sută - în a. 2003 şi 21,8 la sută - în a.2004 s-a consumat pentru necesităţi proprii. În anii 2003-2004, pierderile de energie termică au constituit, respectiv, 23,4% şi 24,7% din cantitatea produsă, iar 3,6% şi 3,8% din cantitatea produsă s-a consumat pentru necesităţi proprii.

La S.A. "CET-1", tariful la energia electrică şi termică, pînă la 08.04.2004, s-a aprobat în mărime de 39,10 bani/kWh şi 142,08 lei/Gcal, iar din 09.04.2004 tariful la energia termică a fost aprobat în mărime de 136,0 lei/Gcal, iar la energia electrică, din 12.07.2004 - 43,68 bani/kWh.

În anii 2003-2004, la S.A. "CET-1" consumurile şi cheltuielile efective raportate la 1 kWh de energie electrică au constituit, respectiv, 41,56 bani şi 46,37 bani, iar la energia termică - 137,2 lei/Gcal şi 130,4 lei/Gcal. Costul efectiv al energiei electrice livrate în a.2003 a constituit, în total, 46,8 mil. lei, faţă de cel aprobat în mărime de 43,2 mil. lei. În a.2004, costul efectiv la energia electrică s-a majorat, constituind, respectiv, 52,3 mil. lei şi 45,4 mil.lei. În a.2003, S.A. "CET-1" real a consumat şi cheltuit pentru producerea energiei termice 52,9 mil. lei, faţă de 53,8 mil. lei aprobate.

La S.A. "CET-2" tarifele la energia electrică, aprobate de ANRE pe perioada 01.01.2003 - 14.10.2004, au alcătuit 35,19 bani/kWh; 15.10.2004 - 31.12.2004 - 36,30 bani/kWh, iar la energia termică livrată S.A. "Termocom", pe perioada 01.01.2003 - 15.04.2004 - 134,17 lei/Gcal; 16.04.2004-14.10.2004 - 110 lei/Gcal; 15.10.2004-31.12.2004 - 102 lei/Gcal. Consumurile şi cheltuielile efective raportate la 1 kWh de energie electrică au constituit, respectiv, 33,78 bani şi 36,04 bani, iar pentru 1 Gcal de energie termică - 123,06 lei şi 117,10 lei. Costul efectiv al energiei electrice livrate în a.2003 a constituit, în total, 210,2 mil. lei, faţă de cel aprobat - 215,8 mil. lei. În anul 2004, indicii respectivi au constituit 219,0 mil. lei şi 213,0 mil. lei. În anul 2003, S.A. "CET-2" real a consumat şi cheltuit pentru producerea energiei termice 124,4 mil. lei, faţă de 133,8 mil. lei aprobate.

La S.A. ,,CET-Nord", tariful-plafon la energia termică livrată a fost aprobat în mărime de 299 lei/Gcal pe toată perioada, cu modificarea doar a articolelor de cheltuieli, iar la energia electrică - în mărime de 38,56 bani/kWh. Consumurile şi cheltuielile efective de energie electrică în anii 2003-2004, raportate la 1 kWh, au constituit, respectiv, 41,79 bani şi 42,30 bani, iar pentru 1 Gcal de energie termică - 329,54 lei şi 338,69 lei. Costul efectiv al energiei electrice livrate în a.2003 a constituit, în total, 16,2 mil. lei, faţă de cel aprobat - 14,6 mil. lei. În anul 2004, indicii menţionaţi au constituit 19,1 mil. lei şi 17,0 mil. lei.

În anul 2003, S.A. "CET-Nord" real a consumat şi a cheltuit pentru producerea energiei termice 61,0 mil. lei, faţă de 53,8 mil. lei aprobate.

În perioada de referinţă, la S.A. ,,RED-Nord" şi S.A. ,,RED Nord-Vest" tariful- plafon a fost aprobat în aceeaşi mărime - 65 bani (pînă la 01.07.2003) şi 70 bani (pînă la 01.01.2005),costul efectiv constituind, respectiv, 64,47 bani, 76,07 bani şi 64,28 bani, 77,78 bani.

În a.2003, la S.A. "RED-Nord" consumurile şi cheltuielile totale efective au constituit 298,3 mil. lei, faţă de cele aprobate - 301,6 mil. lei, iar în a.2004 -respectiv, 292,3 mil. lei şi 301,1 mil. lei.

La S.A. "RED Nord-Vest", în anul 2004, cheltuielile efective la uzura mijloacelor fixe au crescut cu 12,41 bani/kWh, faţă de anul 2003, din cauza reevaluării şi capitalizării fondurilor fixe, şi cu 1,51 bani/kWh - remunerarea muncii şi asigurarea socială etc.

Astfel, întreprinderile nominalizate, încălcînd pct.3 din Acordul-memorandum, încheiat cu Consiliul Creditorilor, conform căruia au fost îngheţate datoriile acestora, în unele cazuri au admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele incluse în tarif de către ANRE.

Dat fiind că tarifele se aprobă de către ANRE pentru o perioadă mai îndelungată de timp, pe parcursul termenului de valabilitate a acestora au intervenit modificări în actele normative ce ţin de majorarea salariilor şi alte cheltuieli, care au condus la devieri însemnate pe articole de cheltuieli.

La S.A. "RED-Nord" cheltuielile prevăzute în tarifele aprobate la achitarea dobînzii bancare şi în fondul de rulment în anul 2003 au constituit 5829 mii lei (1,26 bani/kWh), în anul 2004 - 5683 mii lei (1,25 bani/kWh), efectiv alcătuind 417,0 mii lei şi, respectiv, 0 lei. Analogic, în tariful aprobat de ANRE se includ cheltuieli privind uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în mărime de 700 mii lei, pe cînd costul real al acestor cheltuieli în a. 2002 a constituit 111,0 mii lei, în a.2003 - 294,0 mii lei, în a.2004 - 447,0 mii lei.

S.A. "CET-Nord", încălcînd pct.2.1, 2.3 din Metodologia calculării şi aplicării tarifelor pentru energia electrică şi energia termică, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administrare al ANRE nr.10 din 25.06.1999[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Metodologia aprobată prin hotărîrea ANRE nr.10), şi pct.2.2.1.1, pct.3.3.1 din Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi la apa de adaos, aprobată prin hotărîrea ANRE nr.114 din 26.12.2003[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Metodologia aprobată prin hotărîrea ANRE nr.114), în calculul pentru aprobarea tarifului a inclus neîntemeiat cheltuieli ce nu ţin de producerea şi livrarea energiei, cheltuieli duble, pierderile din anii precedenţi, cheltuieli neconfirmate prin calculele corespunzătoare, cheltuieli supranormative. Ca rezultat, tariful aprobat la energia electrică în anii 2003-2004 s-a majorat cu 1,48 bani/kWh (400,0 mii lei) şi, respectiv, 0,79 bani/kWh (244,2 mii lei), şi la energia termică - respectiv, cu 27,59 lei/Gcal (5565,7 mii lei) şi 4,77 lei/Gcal (963,3 mii lei).

La aprobarea tarifului la energia termică, pierderile normative în reţelele termice au rămas la nivelul anului 2001, neţinîndu-se cont de schimbarea lungimii trasei termice şi efectuarea lucrărilor de izolare a ţevilor.

Deşi S.A. ,,CET-1" şi S.A. ,,CET-2" s-au achitat cu S.A. "Moldovagaz" pentru gazele livrate în anul 2004 la nivelul de 67,7 %, S.A. "Termocom", din valoarea energiei termice procurate, a achitat primelor, respectiv, 47,4 % şi 29,7%. Datoriile creditoare faţă de S.A. "Moldovagaz" alcătuiau, respectiv, 271,8 mil. lei şi 792,3 mil. lei. Datoriile S.A. "CET-2" nu corespund cu datele unor creditori şi debitori (Î.C.S. ,,Reţelele Electrice Chişinău", S.A. "Moldovagaz", S.A. "Termocom"). Datoriile debitoare ale S.A. "Termocom", la 01.01.2005, au constituit, respectiv, 283,4 mil. lei şi 823,6 mil. lei.

S.A. "CET-1" a acumulat datorii creditoare considerabile faţă de furnizorii de materie primă şi faţă de buget, acestea depăşind datoriile debitoare de 1,5 ori. La 01.01.2003, datoriile creditoare au constituit 336,2 mil. lei, din care 169,8 mil. lei - datorii îngheţate conform Acordului-memorandum, iar la 01.01.2005 - 399,6 mil. lei, avînd tendinţa de creştere.

Din activitatea de producere, S.A. ,,CET-1", S.A. ,,CET-2" şi S.A. ,,CET-Nord", în anii 2003-2004, au obţinut profit brut în sumă de 4,5 mil. lei, 27,4 mil. lei, 1,5 mil. lei şi, respectiv, 3,5 mil. lei, 13,4 mil. lei, 10,1 mil. lei, rezultatele nete constituind, respectiv, 3,2 mil. lei, 86,4 mil. lei, - 7,9 mil. lei şi, respectiv - 0,5 mil. lei, - 3,9 mil. lei, - 7,7 mil. lei. Acestea au fost cauzate şi de pierderile ce nu ţin de activitatea de antreprenoriat, inclusiv - cheltuieli de sponsorizare şi filantropie; măsuri culturale de masă; foi de odihnă; datoriile debitoare; penalităţi şi amenzi; pierderile supranormative; TVA la aceste pierderi; întreţinerea punctului medical; reparaţia complexului cultural-sportiv etc.

În anii 2003-2004, S.A. "CET-Nord" a cheltuit 99,8 mii lei pentru abonarea la presa periodică a angajaţilor la domiciliu, s-au achitat sancţiuni financiare de la necalcularea TVA în mărime de 67,3 mii lei, dobînzi bancare - 775,4 mii lei etc.

Profitul net obţinut de S.A. ,,RED-Nord" în anii 2003-2004 a constituit, respectiv, 0,9 mil. lei şi 23,9 mil. lei. Costul activelor la o acţiune la finele anului 2004 este de 22,6 lei, comparativ cu valoarea nominală de 10 lei. S.A. ,,RED Nord-Vest" a obţinut pierderi nete în sumă de 9,9 mil. lei şi, respectiv, 0,9 mil. lei.

O influenţă negativă asupra stării economico-financiare a S.A. ,,CET-1" în anii 2003-2004 au avut penalităţile calculate de către S.A. "Moldovagaz" în sumă de 1315,0 mii lei şi, respectiv, 1816,8 mii lei; cheltuielile pentru întreţinerea căminelor aflate la balanţă în sumă de 144,9 mii lei şi, respectiv, 83,2 mii lei. La S.A. ,,CET-2", penalitatea calculată de S.A. "Moldovagaz" - respectiv, 2623,8 mii lei şi 2598 mii lei, cheltuieli de la pierderea aburilor - respectiv, 826,8 mii lei şi 1601,6 mii lei etc.

Persoanele cu funcţii de răspundere de la S.A. ,,RED Nord-Vest" (V.Jitari, A.Guţul) n-au întreprins măsuri eficiente pentru minimizarea pierderilor de energie în reţelele de distribuţie, ceea ce a influenţat negativ asupra stării economico-financiare a întreprinderii. Aşadar, pierderile supranormative în anul 2003 au alcătuit 13,39 % (aprobat - 17,24 %, real - 30,63 %), sau 13,8 mil. lei, iar în anul 2004 - 9,07 % (aprobat - 16,31 %, real - 25,38 %), sau 6,9 mil. lei.

Pierderi supranormative considerabile au fost stabilite la filiala RED Soroca (L. Druţa, Iu. Gorbatencov): a. 2003 - 22,02%, a. 2004 - 15,18%, precum şi la filiala RED Briceni (P. Ursachi, V. Muncerschii): a. 2003 - 15,43 %, a. 2004 - 14,69 %.

Negativ a influenţat asupra pierderilor supranormative starea contoarelor electrice de evidenţă. Astfel, nerespectîndu-se prevederile art. 18 alin.(1) din Legea metrologiei nr.647-XIII din 17.11.1995[3], din 176037 contoare aflate în exploatare (168457 contoare monofazate active şi 7580 contoare trifazate), 71267 contoare (68473 contoare monofazate şi 2794 contoare trifazate), sau 40,5%, n-au trecut verificarea de stat a contoarelor de măsurare a curentului electric şi intensităţii.

De asemenea, starea economico-financiară a S.A. ,,RED Nord-Vest" a fost influenţată negativ şi de soldul datoriilor creditoare, care la 01.01.2004 au constituit 196,3 mil. lei, fiind de 3,8 ori mai mare decît soldul datoriilor debitoare la aceeaşi dată şi depăşind de 2,3 ori mărimea capitalului social.

În mun. Chişinău sînt utilizate neefectiv capacităţile de producere a energiei electrice şi termice, precum şi cele de distribuire. Astfel, o parte din patrimoniul de producere a energiei (Centrala Termică ,,Sculeni" de la S.A. ,,CET-1" şi Centrala Termică ,,Est" de la S.A. ,,CET-2") anterior a fost transmis gratuit S.A. ,,Rapdet", ulterior - S.A. ,,Termocom", deşi ultima exercită doar funcţiile de distribuitor, iar primele - de producere. Producerea separată a energiei termice în cantităţi mici de către Centrala Termică ,,Sculeni" şi, totodată, micşorarea volumului de producere la CET-uri contribuie la majorarea preţului efectiv al energiei la toţi cei trei producători. În afară de aceasta, Centrala Termică ,,Est" nefiind conservată, S.A. ,,Termocom" calculează uzura, în timp ce prima nu activează, astfel majorîndu-se neîntemeiat cheltuielile de distribuire.

Cu încălcarea art.29 alin.(1) pct.2) şi pct.4) din Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990[4] (cu modificările ulterioare), ex-ministrul energeticii dl Ia. Timciuc nelegitim şi-a înaintat candidatura şi a fost ales ca membru al Consiliului S.A. "CET-Nord" şi al S.A. "RED-Nord", în rezultatul cărui fapt nelegitim a fost salarizat, respectiv, cu 16,6 mii lei şi 26,8 mii lei.

La S.A. "RED-Nord", S.A. "RED Nord-Vest" şi S.A. "Cet-Nord", unor membri ai organelor de conducere le-au fost calculate şi achitate indemnizaţii lunare mai mari, faţă de normele stabilite, cu 59,6 mii lei, 4,2 mii lei şi, respectiv, 22,7 mii lei, prin ce s-a încălcat pct.52 din Regulamentul ,,Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109 din 02.02.1999[5] (cu modificările ulterioare).

Contrar prevederilor art.39 alin.(5) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1134-XIII), S.A. "CET-1", S.A. "CET-2", S.A. "CET-Nord" şi S.A. "RED Nord-Vest" nu au întreprins măsuri de majorare a activelor nete, care sînt mai mici decît capitalul social.

Încălcîndu-se pct.4 din Regulamentul ,,Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice", în perioada de la 05.05.2004 pînă la momentul controlului, la S.A. "CET-Nord" lipsea reprezentantul statului. Deci, toate deciziile Consiliului societăţii se adoptau fără participarea acestuia.

S.A. "CET-1" şi S.A. "CET-Nord", încălcînd punctele 87, 88, 89 din Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat, aprobată prin ordinul nr.3 din 29.01.2001 al Ministerului Finanţelor[7], au denaturat datele cu privire la corectarea impozitului pe venit în anul 2003, respectiv, cu 2532,0 mii lei şi 49,4 mii lei, iar în anul 2004 - respectiv, cu 3630,8 mii lei şi 900,4 mii lei.

La calcularea plăţii pentru arendă, în perioada anilor 2003-2004, S.A. "CET-1" n-a respectat prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV) şi Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), unii coeficienţi fiind diminuaţi, fapt ce a contribuit la micşorarea acesteia cu 25,2 mii lei, din care TVA - 4,2 mii lei.

Contrar art. 96 lit. a) şi art.112 alin.(1) din Codul fiscal, în anul 2003 n-au fost calculate pe deplin serviciile de arendă, prin ce au fost ratate venituri de 86,0 mii lei, la buget neîncasîndu-se TVA în sumă de 14,3 mii lei.

S.A. "CET-2", la transmiterea în arendă a unor spaţii cu suprafaţa de 1756 m2, neîntemeiat a diminuat coeficientul ramural de utilizare a încăperilor, stabilit prin Legile nr.1463-XV şi nr.474-XV, fiind ratate venituri în sumă de 100,4 mii lei, din care TVA - 16,7 mii lei.

În perioada supusă controlului, S.A. "CET-1" nu a încheiat contractul de utilizare a segmentului de cale ferată de către S.A. "Oxana-M" (c/f. 511777), scutind-o pe ultima de această plată.

Încălcîndu-se art.44 alin.(3) lit.b) din Codul fiscal, în anul 2003 s-au casat 674,6 mii lei (valoarea unor reagenţi chimici) - cheltuieli suportate în anul 2002, care urmau a fi reflectate în perioada de gestiune.

Şeful filialei RED Ocniţa dl I. Simac, ignorînd ordinul directorului-manager al S.A. ,,RED Nord-Vest" nr. 37 din 01.03.2003 privind integritatea patrimoniului statului, n-a parcat la locul destinat autoturismul VAZ 21213 (Niva), cu valoarea iniţială de 29,5 mii lei, care în luna noiembrie 2003, în urma unui incendiu, a ars în ograda particulară a dlui I. Simac. La 01.01.2004, erau înregistrate 5 cazuri de lipsuri şi delapidări în sumă totală de 128,2 mii lei.

În anii 2003 - 2004, întreprinderile supuse controlului, încălcînd art.14 alin. (2) subalin.4) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001[10] (cu completările şi modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.632-XV), precum şi pct.3 din Acordurile-memorandum, încheiate cu Consiliul Creditorilor, au efectuat acte de sponsorizare şi binefacere (S.A. ,,CET-2" - în mărime de 173,5 mii lei, S.A. ,,CET-Nord"- 798,2 mii lei, S.A. ,,RED-Nord"-1016,8 mii lei).

Reprezentantul statului în S.A. ,,CET-2" dna L. Burlui, neavînd indicaţiile Ministerului Energeticii privind stabilirea normativelor de repartizare a profitului obţinut în anul 2003, samovolnic a decis de a repartiza tot profitul la acoperirea pierderilor din anii precedenţi, prin ce s-au încălcat normativele aprobate la indicaţia Ministerului Energeticii (nr.19-G din 18.04.2003). Drept urmare, la buget nu s-au încasat 25,9 mil. lei.

În perioada supusă controlului factorii de decizie ai S.A. "CET-1", S.A. "CET-2" şi S.A. "CET-Nord" au admis formarea datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat (formate în anii 1999-2002), care la 01.01.2005 au constituit, respectiv, sumele de 181,8 mii lei, 57,0 mii lei şi 68,9 mii lei.

S.A. "RED-Nord" a casat creanţe în sumă de 3635,5 mii lei, din care 1207,3 mii lei - datorii compromise şi datorii ale întreprinderilor care nu funcţionează etc. Alte 47,0 mii lei - datorii pentru energia electrică (S.A. "RED-Nord"), şi 68,9 mii lei (S.A. "CET-Nord"), cu încălcarea art.15 alin.(1) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 426-XIII) şi art.267 din Codul civil nr.1107-XV din 06.06.2002[12] (cu modificările ulterioare), s-au casat în lipsa documentelor justificative, inclusiv: S.A. "RED-Nord" filiala Rîşcani (A. Gorbani) - 11,8 mii lei; filiala Rezina (A. Gornea) - 33,8 mii lei; filiala Făleşti (V. Rusu) - 1,4 mii lei.

Contrar art.67 alin.(4) din Legea nr.1134-XIII, în anii 2003-2004, funcţia de preşedinte al Consiliului S.A. "CET-2" a exercitat-o dl F.Vîrlan, fostul viceministru al energeticii.

Contabilitatea S.A. "CET-Nord" (Z.Chirilova), cu încălcarea pct.11, 12, 24, 26 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[13] (cu modificările ulterioare), în anii 2003-2004, încasînd de la populaţie pentru energia termică consumată mijloace băneşti în numerar (în baza chitanţelor), nu le reflectă la timp la venituri în casierie şi nu întocmeşte dispoziţii de încasare.

Cu încălcarea pct.6 alin.(2) din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[14] (cu modificările ulterioare), în anii 2003-2004 casarea mijloacelor fixe s-a efectuat fără participarea reprezentantului statului.

Contrar art.15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.426-XIII, datele evidenţei analitice de livrare a energiei electrice şi termice nu corespund cu cele din evidenţa sintetică.

În scopul diminuării pierderilor de energie termică, în anul 2002, S.A. "CET-Nord" a efectuat deconectarea magistralei 5 (CET - Molodovo) şi a construit, pentru încălzirea a 6 blocuri locative, o cazangerie în valoare de 522,6 mii lei, care se alimentează cu cărbune. Cheltuielile de livrare în anul 2003 au constituit 987,3 mii lei, iar preţul efectiv al 1 gigacalorii - 655,53 lei/Gcal, fiind de două ori mai mare faţă de preţul mediu efectiv pe întreprindere. În afară de aceasta, la bilanţul S.A. "CET-Nord" se află substaţia electrică 110/10 kV, utilizată nu numai pentru livrarea energiei electrice produse de S.A. "CET-Nord", ci şi pentru transformarea energiei electrice transportate de Î.S. "Moldelectrica" în reţelele S.A. "RED-Nord", cheltuielile pentru întreţinerea căreia totalmente sînt suportate de către ultima, iar Î.S. "Moldelectrica" nu achită societăţii mijloace băneşti pentru folosirea acesteia.

S.A. "CET-Nord" a suportat pierderi (în anii 2003 şi 2004 -187,6 mii lei) de la transformarea energiei electrice transportate din reţelele Î.S. "Moldelectrica" în reţelele S.A. "RED-Nord" prin substaţia de transformare 110/10 kV.

La S.A. "CET-1", S.A. "CET-2", S.A. "CET-Nord" cheltuielile ce ţin de reparaţia şi renovarea fondurilor fixe în anii 2003-2004 au constituit, respectiv, 11,2 mil. lei, 27,3 mil. lei şi 27,9 mil. lei, nefiind întreprinse măsuri de optimizare a acestora, deşi întreprinderile dispuneau de secţii specializate de reparaţii, împuternicite cu atribuţii de executare a lucrărilor de renovare tehnică, reconstrucţie şi modernizare a sistemului de control asupra procesului tehnologic în electroenergetică.

În anii 2003-2004, încălcînd art. 71 alin.(4) lit. e) din Legea nr.1134-XII, dna Grecova E., preşedinte al Comitetului sindical al S.A. "CET-2", a exercitat funcţia de membru al Comisiei de cenzori, neavînd pregătire calificată în domeniul economiei, contabilităţii, finanţelor. Ea a fost salarizată în lipsa stipulării acestor condiţii în contractul colectiv de muncă, prin ce s-au încălcat prevederile art.390 alin.(4) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003[15], achitîndu-se în aceste scopuri 112,8 mii lei (anii 2003-2004).

În anii 2003-2004, S.A. ,,CET-2" a achiziţionat de la firmele S.R.L. "Tehnostel-CAR" şi S.A. "Iulvial Com" maşini speciale (excavator, încărcător, turn-auto) în sumă de 587,8 mii lei, în lipsa documentelor tehnice. De asemenea, lucrările efectuate în iunie 2003 (factura nr.0131798 din 26.06.2003) de către S.A. "Iulvial Com" au fost contabilizate abia în decembrie 2003, astfel încălcîndu-se art.3 din Legea nr.426-XIII.

Pe o perioadă de 9 luni (octombrie 2003-iulie 2004) au fost imobilizate mijloace financiare în sumă de 375,0 mii lei la fondarea S.A. "Electrosistem" (c.f. 10036001000559).

În mai-iunie 2004, în evidenţa contabilă a S.A. ,,CET-2" au fost reflectate lucrări de instalare (schimbări) a vanei principale de abur (la cazanul cu turbine nr.1), efectuate de Î.S. ,,Energoreparaţii" (c.f.116843) în sumă de 38,8 mii lei, în lipsa documentelor justificative de casare a acesteia, preţul căreia este de peste 300,0 mii lei. Acest fapt denotă neasigurarea plenitudinii şi continuităţii înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice efectuate, prevăzute de art.15 din Legea nr.426-XIII. Alte 38,3 mii lei, de asemenea, au fost achitate Î.S. ,,Energoreparaţii" pentru instalarea unei vane (cazanul cu turbine nr.3), procurată de la S.R.L. ,,Lider Complet" cu preţul de 345,0 mii lei. Vana respectivă, fiind un utilaj important în sistemul energetic, a fost procurată şi instalată în lipsa documentelor tehnice.

Cu încălcarea art.8 din Legea nr.426-XIII, pe teritoriul societăţii se află materiale nereflectate în evidenţa contabilă (vane, motoare, pompe ş.a), 15 plite de beton în valoare de 13,2 mii lei, ultimele fiind reflectate la intrări în timpul controlului.

Pierderile suportate de S.A "RED-Nord" de la transportarea energiei electrice prin reţelele Î.S. "Moldelectrica", aprobate de ANRE în mărime de 4,5 la sută, efectiv în anul 2003 au constituit 3,7 la sută, sau cu 4749 mii kWh mai puţin decît au fost prevăzute în tarif, iar în a.2004 - 4 la sută, sau cu 2836 mii kWh mai puţin. Consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică, aprobate de ANRE în mărime de 18% (01.01.03-01.07.2003) şi, respectiv, 16,31% (01.07.2003-01.01.2005), efectiv în anul 2003 au constituit 19,89%, sau cu 15748 mii kWh mai mult şi, respectiv, 16,67%, sau cu 1959 mii kWh mai mult.

S.A "RED-Nord" (I.Savin), în lipsa aparatelor de evidenţă a energiei electrice pe zone tarifare, care n-au fost instalate de către Î.S. "Moldelectrica", prin ce nu s-au executat cerinţele Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 66 din 04.07.2002, a prolongat contractul privind achiziţionarea energiei electrice pe aceste zone, încheiat în februarie 2001 (G. Pelin), cantitatea energiei electrice fiind transmisă şi determinată în mod unilateral de furnizorul Î.S. "Moldelectrica". Conform contractului, ultima este împuternicită să efectueze predarea-primirea energiei electrice, coordonînd numai cantitatea generală de energie electrică, fără delimitarea zonei tarifare. În aşa mod, preţul energiei electrice pe zone tarifare de zi s-a stabilit în mărime de 0,0235 dolari SUA/kWh, pe zone tarifare de vîrf - cu coeficientul 1,8 (0,0423 dolari SUA/kWh), pe zone tarifare de noapte - cu coeficientul 0,6 (0,0141 dolari SUA/kWh).

Încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către factorii de decizie ai întreprinderilor supuse controlului a unor acte legislative şi normative în vigoare, precum şi a principiilor de economicitate şi raţionalitate la gestionarea mijloacelor materiale şi financiare ale societăţilor pe acţiuni.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate la gestionarea patrimoniului public, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[16] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenta încălcărilor la gestionarea patrimoniului statului în S.A. "CET-1", S.A. "CET-2", S.A. "CET-Nord", S.A. "RED-Nord" şi S.A. "RED Nord-Vest", precum şi neexecutarea pct.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.66 din 04.07.2002 şi se cere de la Ministerul Industriei şi Infrastructurii (dl V.Antosii):

1.1. convocarea adunărilor generale ale S.A. ,,CET-1", S.A. ,,CET-2", S.A. ,,CET-Nord", S.A. ,,RED-Nord" şi S.A. ,,RED Nord-Vest", la care să se examineze rezultatele controalelor, cu întreprinderea de măsuri eficiente pentru ameliorarea activităţii economico-financiare a societăţilor pe acţiuni, ţinerea evidenţei stricte şi veridice a importării şi comercializării energiei electrice, precum şi restituirea în conformitate cu legislaţia a mijloacelor băneşti achitate nelegitim membrilor Consiliilor societăţilor, Comisiilor de cenzori în sumă de 86,5 mii lei;

1.2. să examineze conformitatea exercitării mandatului de reprezentant al statului în S.A. "CET-2" de către dna L. Burlui şi să stabilească responsabilităţile în conformitate cu legislaţia.

2. Organele de conducere ale societăţilor pe acţiuni şi persoanele cu funcţii de răspundere ale S.A. ,,CET-1" (dl F. Moiseev), S.A. ,,CET-2" (dl A. Comarov), S.A. ,,CET-Nord" (dl P. Axenti), S.A. ,,RED-Nord" (dl I. Savin) şi S.A. ,,RED Nord-Vest" (dl A. Guţul):

2.1 să lichideze încălcările şi neajunsurile depistate de control şi să tragă la răspundere persoanele vinovate de comiterea acestora;

2.2. să recalculeze şi să încaseze în modul stabilit de legislaţie plata pentru arendă în sumă de 111,2 mii lei (S.A. ,,CET-1") şi 100,4 mii lei (S.A. ,,CET-2"), precum şi să calculeze pe viitor plata pentru arendă în conformitate cu prevederile legislaţiei;

2.3. să vireze la bugetul de stat TVA de la arendă în sumă de 18,5 mii lei (S.A. ,,CET-1") şi 16,7 mii lei (S.A. ,,CET-2");

2.4. să încheie cu S.A.,,Oxana-M" contractul de arendă a segmentului de cale ferată (S.A. "CET-1");

2.5. să întreprindă măsuri urgente de reducere a pierderilor, creanţelor şi datoriilor creditoare, precum şi să excludă formarea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat (S.A. ,,CET-1", S.A. ,,CET-2", S.A. ,,CET-Nord", S.A. ,,RED-Nord", S.A. ,,RED Nord-Vest").

3. Se informează Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică (dnii A. Burlacov, N. Triboi) despre rezultatele controlului pentru luare de atitudine după competenţă.

4. Se ia act că:

4.1. au fost restituite 43,4 mii lei, achitate dlui Ia.Timciuc în urma desemnării în calitate de reprezentant în organele de conducere ale S.A. "Red-Nord" şi S.A. "Cet-Nord";

4.2. materialele privind incendierea autoturismului VAZ 21213 (Niva), cu valoarea iniţială de 29,5 mii lei, sînt remise organelor de drept;

4.3. materialele privind cazurile de lipsuri şi delapidări în sumă de 128,2 mii lei, admise de S.A. "RED Nord-Vest", au fost remise organelor de drept.

5. Se propune Serviciului Standardizare şi Metrologie (S. Baban) să supravegheze punctele de interconexiune a sistemelor electroenergetice la tranzitarea internaţională şi naţională a energiei electrice cu instrumente de măsură, testate în modul stabilit.

6. Se informează Consiliul Creditorilor (dl V. Tarlev) despre nerespectarea de către organele executive ale S.A. ,,CET-1" (F. Moiseev), S.A. "CET-2" (A. Comarov), S.A. ,,CET-Nord" (dl P. Axenti), S.A. "RED-Nord" (I. Savin) şi S.A. "RED Nord-Vest" (A.Guţul) a compartimentului 3 din Acordul - memorandum, admiţîndu-se supracheltuieli la unele articole, precum şi cazuri de sponsorizări.

7. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre incorectitudinea întocmirii de către S.A. "CET-1", s.a "CET-Nord" a declaraţiilor cu privire la venituri pe a.2003 şi se cere întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în vigoare.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

9. Despre executarea cerinţelor punctelor 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărâre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1999, nr.67-69

[2] M.O., 2004, nr.30-34, art.72

[3] M.O., 1996, nr.13, art. 124

[4] M.O., 2002, nr.131-133, art.1018 (republicată)

[5] M.O., 1999, nr.19-21, art.128

[6] M.O., 1997, nr. 38-39, art.332

[7] M.O., 2001, nr.21-24, art.745-748

[8] M.O., 2002, nr. 166-168,  art.1280

[9] M.O., 2003, nr. 243, art.970 

[10] M.O., 2001, nr.139-140, art.1082

[11] M.O., 1995, nr.28, art.321

[12] M.O., 2002, nr.82-86, art.661

[13] M.O., 1992, nr.11, art.351

[14] M.O., 1998, nr.94-96, art.819

[15] M.O., 2003, nr.159-162, art.648

[16] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)