Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 62 din 28 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra mersului executării prevederilor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.69 din 23.10.2003 „Privind rezultatele controlului asupra asigurării executării de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare şi subdiviziunile teritoriale a deciziilor judecătoreşti cu privire la încasarea bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului pe perioada anilor 2002-01.04.2003”

Numar din data de 2005-06-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului Departamentului de executare a deciziilor judiciare dl V.Devderea, şefului Oficiului Ialoveni al Departamentului de executare a deciziilor judiciare dna S.Caraman, preşedintelui Judecătoriei Ialoveni dl G.Lungu şi preşedintelui BC "Moldova-Agroindbank" S.A. dna N.Vrabie, examinînd rezultatele controlului asupra mersului executării de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare şi subdiviziunile teritoriale a prevederilor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.69 din 23.10.2003,

a constatat:

Prin pct.1.15 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 23.10.2003, Curtea de Conturi a cerut de la Oficiul Ialoveni al Departamentului de executare a deciziilor judiciare transferarea la bugetul de stat a mijloacelor financiare în sumă de 248,9 mii lei, inclusiv 13,9 mii lei - de la comercializarea Fabricii de prelucrare a strugurilor, şi 235,0 mii lei - de la comercializarea cisternelor, cerinţă care pînă la momentul de faţă n-a fost executată.

În situaţia creată, Curtea de Conturi, bazîndu-se pe sarcinile şi funcţiile prevăzute de Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15.02.2000[1], a solicitat aportul Ministerului Justiţiei la efectuarea unui control asupra mişcării mijloacelor băneşti pe contul nr.2232444024 al Judecătoriei Ialoveni, deschis la BC "Moldova-Agroindbank" S.A., iar prin scrisoarea nr.03/2-116 din 18.03.2005, a solicitat de la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. copiile extraselor de la contul de decontare nominalizat, cu anexarea documentelor primare privind sumele încasate şi decontate.

Ulterior, prin scrisoarea nr.01/3193 din 18.04.2005, Curtea de Conturi a fost informată de Ministerul Justiţiei, precum că a efectuat un control asupra mişcării mijloacelor băneşti în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003 şi că n-au fost depistate încălcări, iar BC "Moldova-Agroindbank" S.A a fost disponibilă să prezinte persoanelor delegate de către Curte dosarele pentru selectarea şi perfectarea copiilor documentelor solicitate.

La 29.04.2005, Curtea de Conturi a autorizat efectuarea la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. (filiala Ialoveni) a unui control asupra mişcării mijloacelor băneşti de pe conturile deţinute de către Judecătoria Ialoveni, însă dispoziţiile de plată pentru perioada 07.08 - 04.09.2000 în sumă totală de 288,6 mii lei n-au fost prezentate echipei de control.

Potrivit scrisorii Curţii de Conturi nr.03/2-187 din 13.05.2005, documentele respective au fost solicitate şi de la Judecătoria Ialoveni, însă aceasta nu le-a prezentat, comunicînd că ele se păstrează la Oficiul Ialoveni al Departamentului de executare a deciziilor judiciare, care se subordonează Ministerului Justiţiei.

Curtea de Conturi, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[2],

hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Justiţiei despre neexecutarea de către persoanele cu funcţii de răspundere de la Departamentul de executare a deciziilor judiciare a prevederilor pct.1.15 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 23.10.2003.

2. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind neexecutarea de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare şi subdiviziunile teritoriale a prevederilor pct.1.15 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 23.10.2003 referitor la netransferarea la bugetul de stat de către Oficiul Ialoveni a mijloacelor financiare în sumă de 248,9 mii lei, inclusiv 13,9 mii lei - de la comercializarea Fabricii de prelucrare a strugurilor, şi 235,0 mii lei - de la comercializarea cisternelor, pentru investigare după competenţă, conform art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[3].

3. Prezenta hotărîre se remite Procuraturii Generale pentru controlul legalităţii examinării de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a cazului dat.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2000, nr.19-20, art.210

[2] M.O., 1995, nr.7, art.77

[3]M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)