Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 13 iunie 2005 cu privire la modificarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.118 din 27.12.2002 „Privind rezultatele controlului eficienţei administrării, deetatizării şi privatizării patrimoniului public în perioada anilor 1998-2001 de către Departamentul Privatizării”

Numar din data de 2005-06-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În scopul executării hotărîrilor Colegiului de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 29.09.2004 şi Colegiului de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 03.04.2005 pe dosarul 3 ca-1613-2004, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[1], Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se exclude din alin.(26) al părţii de constatare şi din alin.(3) al pct.3 din partea rezolutivă a Hotărîrii Curţii de Conturi nr.118 din 27.12.2002 sintagma "Î.M. "Soiuz-Agros-Intex" S.R.L.".

2. Hotărîrea în cauză se aduce la cunoştinţă "Î.M. "Soiuz-Agros-Intex" S.R.L.".

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu prevederile art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1995,  nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)