Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 5 mai 2005 cu privire la modificarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.79 din 01.08.02 „Privind rezultatele controlului asupra încasării la buget a taxei de stat la instanţele de judecată şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în perioada a.2001 – I semestru al a.2002”

Numar din data de 2005-05-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În vederea executării Deciziei Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 20 octombrie 2004, precum şi a Hotărîrii Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 26 mai 2004, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în conformitate cu art.25, 26 şi 27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[1],

hotărăşte:

 1. Se anulează din alin.5 şi 14 ale părţii de constatare a Hotărîrii Curţii de Conturi nr.79 din 01.08.02 "Privind rezultatele controlului asupra încasării la buget a taxei de stat la instanţele de judecată şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în perioada a.2001 - I semestru al a.2002" concluzia referitor la modalitatea aplicării de către dl Ion Ralea a Legii cu privire la taxa de stat nr.1216-XII din 03.12.1992[2] şi neîncasarea taxei de stat în rezultatul acţiunilor judecătorului I.Ralea şi se exclude din pct.7 al părţii rezolutive a acestei hotărîri sintagma "şi se propune aplicarea sancţiunilor faţă de judecătorul I.Ralea care n-a asigurat încasarea taxei de stat în sumă de 319,4 mii lei", cu substituirea în alin.5 a cifrei de "334,4 mii lei" cu cifra de "15,0 mii lei".

2. Despre modificările operate se aduce la cunoştinţă Consiliului Superior al Magistraturii.

3. Prezenta hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în conformitate cu art.3 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O.1995, nr.7, art.77

[2] M.O.1992, nr.12, art.359

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)