Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 9 din 22 martie 2005 cu privire la rectificarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.83 din 17.12.04 „Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or.Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a.2002-01.07.04”

Numar din data de 2005-03-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, examinînd suplimentar materialele controlului în legătură cu contestaţia primarului suspendat provizoriu dl Gh.Barbăneagră, în baza art.25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Sintagma "ex-primarilor or.Durleşti dl V.Roşca (pînă la 16.06.03), dl Gh.Barbăneagră (17.06.03-26.08.04)" din preambulul Hotărîrii Curţii de Conturi nr.83 din 17.12.04 "Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or.Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a.2002-01.07.04" se substituie cu sintagma: "ex-primarului or.Durleşti dl V.Roşca, primarului suspendat provizoriu dl Gh.Barbăneagră".

2. Hotărîrea în cauză se aduce la cunoştinţă Primăriei or. Durleşti şi dlui Gh.Barbăneagră.

3. Prezenta hotătîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 din Legea privind Curtea de Conturi.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)