Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 21 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii şi eficienţei cheltuielilor la întreţinerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi subdiviziunilor teritoriale în perioada anului 2003

Numar din data de 2004-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului finanţelor dl Gheorghe Cojocari, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS) dl Mihai Pop, şefului-adjunct al IFPS dl Ion Sturzu, şefului-adjunct al IFPS, şef al IFS pe mun.Chişinău dl Sergiu Puşcuţă, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IFPS, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii şi eficienţei cheltuielilor la întreţinerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi subdiviziunilor teritoriale în perioada anului 2003 şi

a constatat:

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.02 (cu modificările ulterioare) şi deciziile organelor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, veniturile bugetului consolidat au fost stabilite în sumă totală de 6573,1 mil.lei, inclusiv ale bugetului de stat - 4700,8 mil.lei. Încasările reale de venituri în bugetul consolidat au constituit 6619,7 mil.lei, din care 4572,8 mil.lei - în bugetul de stat. Planul bugetului consolidat la acumulări a fost îndeplinit cu 100,7 la sută, iar al bugetului de stat - cu 97,3 la sută. Din suma totală a veniturilor acumulate la bugetul consolidat, prin intermediul organelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au fost încasate 3140,5 mil.lei, sau 47,4 la sută.

Cu toate că planul bugetului consolidat a fost îndeplinit, 12 Inspectorate fiscale de stat teritoriale (IFS pe raioanele Briceni, Cantemir, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Făleşti, Floreşti, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti) au îndeplinit planul de încasări în proporţie de la 85,1 pînă la 99,4 la sută.

Veniturile bugetului de stat au fost acumulate cu 128,0 mil.lei mai puţin faţă de plan. La acumularea mijloacelor în bugetul de stat au influenţat negativ neîndeplinirea sarcinii la venituri provenite din granturi (cu 454,1 mil.lei mai puţin) şi majorarea sumelor restituirii taxei pe valoarea adăugată (TVA) din buget cu 158,0 mil.lei.

În a.2003, veniturile bugetului de stat administrate de organele SFS au alcătuit 1290,5 mil.lei, sau 104,4 la sută faţă de plan (1235,8 mil.lei), ceea ce constituie 28,2 la sută din suma totală a veniturilor bugetului de stat. În comparaţie cu anul 2002, încasările veniturilor administrate de organele SFS în bugetul de stat s-au majorat cu 382,5 mil.lei, sau cu 42,1 la sută. În aceeaşi perioadă, în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) organele SFS au acumulat venituri în mărime de 1850,0 mil.lei, sau de 111,3 la sută faţă de plan (1662,7 mil.lei), ceea ce constituie 88,7 la sută din suma totală a veniturilor bugetului UAT. În comparaţie cu anul 2002, încasările în bugetul UAT ale veniturilor administrate de organele SFS s-au majorat cu 323,4 mil.lei, sau cu 21,2 la sută.

Din totalul veniturilor bugetului consolidat administrate de SFS veniturile fiscale constituie 2834,4 mil.lei, sau 90,2 la sută, încasările nefiscale - 250,4 mil.lei (8,0 la sută) şi veniturile din operaţiuni cu capital - 55,8 mil.lei (1,8 la sută). Ponderea esenţială la formarea veniturilor bugetului consolidat din plăţile administrate de SFS aparţine TVA - 37,4 la sută, impozitului pe venit al persoanelor fizice - 19,8 la sută, impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător - 18,4 la sută, accizelor - 4,6 la sută.

În anul 2003, SFS n-a îndeplinit sarcina de colectare în bugetul consolidat a impozitului pe proprietate (83,8 la sută), accizelor (84,5 la sută), impozitului privat (74,8 la sută). Încasările nefiscale au constituit 96,3 la sută.

La 01.01.04, restanţele contribuabililor faţă de bugetul consolidat au constituit 3303,2 mil.lei, din care restanţele la plăţile de bază - suma de 1299,0 mil.lei (328,0 mil.lei, sau 25,2 la sută din ea fiind calculate în urma controalelor efectuate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei), la sancţiuni financiare - 713,7 mil.lei, la penalităţi - 996,5 mil.lei, la plăţile prolongate şi îngheţate - 294,0 mil.lei. În comparaţie cu anul precedent, restanţele contribuabililor au crescut cu 601,2 mil.lei (cu 22,2 la sută), inclusiv la plăţile de bază - cu 405,8 mil. lei (cu 45,4 la sută), penalităţi - cu 157,1 mil.lei (cu 11,9 la sută) şi la sancţiuni financiare - cu 19,0 mil.lei (cu 2,7 la sută). Încasările de penalităţi în anul 2003 au constituit 2,7 la sută, iar de sancţiuni financiare - 12,6 la sută. La un nivel scăzut se încasează plăţile calculate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Cu toate că restanţele sînt sume ale impozitelor şi altor plăţi efectiv calculate, IFPS nu întreprinde măsurile corespunzătoare, prevăzute de Codul fiscal, pentru colectarea restanţelor în întregime, iar faptul neîncasării pe deplin a penalităţilor şi sancţiunilor financiare îi determină pe agenţii economici să tergiverseze achitarea datoriilor faţă de stat.

În anul 2003, restanţe mari faţă de bugetul consolidat la plăţile de bază, penalităţi şi sancţiuni financiare au acumulat agenţii economici administraţi de IFS pe mun. Chişinău - 1804,6 mil.lei, care s-au majorat faţă de anul precedent cu 404,9 mil.lei, sau cu 28,9 la sută. Din suma totală a restanţelor IFS pe mun.Chişinău, 129,3 mil.lei le revin contribuabililor mari administraţi de Direcţia Administrare a Contribuabililor Mari (DACM) a IFPS, iar 252,1 mil.lei constituie sumele calculate în urma controalelor efectuate de către CCCEC, în total - 381,4 mil.lei, sau 21,1 la sută din suma totală a restanţelor administrate de inspectoratul respectiv. De asemenea, restanţe considerabile faţă de bugetul consolidat sînt înregistrate după agenţii economici administraţi de IFS pe mun. Bălţi - 63,2 mil.lei, raioanele Hînceşti - 67,9 mil.lei, Ocniţa - 67,5 mil.lei, Orhei - 60,7 mil.lei, Căuşeni - 60,0 mil. lei, Ungheni - 48,0 mil.lei, Călăraşi - 46,2 mil.lei, Ialoveni - 51,2 mil.lei, Cahul - 43,1 mil.lei, Anenii Noi - 38,0 mil.lei, UTA Găgăuzia - 169,1 mil.lei etc.

La 01.01.04, restanţele contribuabililor mari administraţi de DACM a IFPS faţă de bugetul consolidat au constituit 277,7 mil.lei, din care restanţele la plăţile de bază - 122,4 mil.lei (inclusiv în urma activităţii CCCEC - 21,1 mil.lei), la penalităţi - 105,5 mil.lei şi la amenzi - 49,8 mil.lei. În anul 2003, DACM a admis creşterea datoriilor contribuabililor mari cu 26,1 mil.lei.

Un şir de agenţi economici au restanţe considerabile faţă de bugetul consolidat. Astfel, la 30 agenţi economici au fost constatate restanţe în sumă de 1,0 - 5,0 mil.lei, la 15 - de 5,0 - 10,0 mil.lei, la 8 - de 10,0 - 15,0 mil.lei, la 5 - de 15,9 - 27,6 mil.lei, la cîte unu, respectiv, 50,3 mil.lei şi 262,9 mil.lei etc.

La IFS pe mun.Chişinău, la momentul transmiterii plăţilor de bază, penalităţilor şi amenzilor de la un oficiu fiscal la altul, au fost admise cazuri de nerestabilire a restanţelor la diferite plăţi în fişele conturilor personale ale unor agenţi economici în sumă totală de 685,1 mii lei, la care urmează să fie calculate penalităţile şi sancţiunile respective. Suma indicată n-a fost inclusă în suma restanţei totale a IFS pe mun.Chişinău. În urma transmiterii incorecte a soldurilor plăţilor la buget ale S.R.L. "Defend" s-a creat o supraplată artificială la TVA şi penalităţi în sumă totală de 245,6 mii lei (IFS pe mun.Chişinău, OF Rîşcani). Oficiul fiscal respectiv a anulat neîntemeiat restanţele S.R.L. "QUADRO" în sumă totală de 14,1 mii lei. IFS pe raionul Nisporeni (M.Axenti) a micşorat nefondat datoriile faţă de buget la impozitul funciar de pe terenurile cu destinaţie agricolă şi la impozitul funciar de pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă, precum şi la taxa pentru amenajarea teritoriului, înregistrate după primării, în sumă totală de 782,6 mii lei. În lipsa documentelor justificative corespunzătoare, IFS pe raionul Cimişlia (M.Burac) a micşorat calculele la impozitul funciar la două primării cu suma de 51,4 mii lei.

În urma nerespectării prevederilor Codului fiscal, a necalculării sau calculării incorecte a impozitului pe venit, diminuării venitului impozabil, necalculării altor plăţi (inclusiv sancţiuni financiare şi penalităţi) etc., în buget n-au fost încasate 356,6 mii lei, din care: 136,2 mii lei - la IFS pe mun.Chişinău; 62,1 mii lei - la IFS pe raionul Ştefan Vodă; 55,3 mii lei - la IFS pe mun.Bălţi; 34,6 mii lei - la IFS pe raionul Drochia (la contribuabilii mari administraţi de DACM a IFPS); 27,8 mii lei - la IFS pe raionul Sîngerei; 12,3 mii lei - la IFS pe raionul Făleşti; 9,7 mii lei - la IFS pe raionul Cimişlia; 9,3 mii lei - la IFS pe raionul Taraclia; 5,0 mii lei - la IFS pe raionul Cauşeni; 2,8 mii lei - la IFS pe raionul Floreşti; 1,5 mii lei - la IFS pe raionul Teleneşti.

Neţinînd cont de condiţia menţinerii echilibrului bugetar şi fără a indica sursele respective de acoperire, contrar prevederilor art.11 şi 27 din Legea nr.491-XIV din 09.07.99 şi ale art.7 şi 284 din Codul fiscal, pe parcursul anului 2003, un şir de consilii locale au acordat diferite scutiri la impozite şi au micşorat neîntemeiat unele restanţe faţă de buget în sumă totală de 1624,0 mii lei (inclusiv: IFS pe raionul Şoldaneşti - 1231,6 mii lei; IFS pe raionul Cimişlia - 117,0 mii lei; IFS pe raionul Străşeni - 75,8 mii lei; IFS pe raionul Hînceşti - 75,0 mii lei; IFS pe raionul Teleneşti - 50,0 mii lei; IFS pe raionul Criuleni - 37,5 mii lei; IFS pe raionul Cimişlia - 37,1 mii lei).

SFS n-a efectuat întocmai controlul asupra veniturilor impozabile ale persoanelor fizice. Astfel, în anul 2003, numai la IFS pe mun.Bălţi (V.Lisnic) şi pe raioanele Edineţ (V.Diacioc), Briceni (L.Rusu), Donduşeni (V.Cruşinschi), Ocniţa (I.Ciumac), Făleşti (I.Rusanovschi), Sîngerei, Glodeni (V.Prozorovschi), Drochia (I.Velicico), Floreşti (A.Văscăuţan), Soroca (I.Morari), în lipsa controlului respectiv, 3174 de persoane fizice n-au declarat în termen impozitele aferente bugetului din veniturile impozabile obţinute în anul 2002.

În baza unor acte legislative, în anul 2003, au fost prolongate termenele de plată a diferitor impozite în sumă totală de 294,0 mil.lei, din care 207,9 mil.lei - plăţile amînate în baza acordurilor-memorandum încheiate cu Consiliul Creditorilor, 76,9 mil.lei - amînările, conform hotărîrilor instanţelor de judecată, pentru întreprinderile declarate insolvabile şi 9,2 mil.lei - potrivit altor legi, hotărîri şi decizii.

În anul 2003, un şir de contribuabili au profitat de restituirea din bugetul de stat a TVA în sumă totală de 758,0 mil.lei, planul de restituire fiind de 600,0 mil.lei, sau la nivel de 126,3 la sută faţă de planul precizat şi de 146,4 la sută - faţă de anul precedent. De sume esenţiale ale TVA restituită din bugetul de stat au beneficiat întreprinderile din ramura vinicolă, majoritatea lor fiind contribuabili mari administraţi de DACM a IFPS. De menţionat că unui şir de întreprinderi ale ramurii vinicole, IFPS le-a restituit TVA în baza unor acorduri adiţionale, conform cărora au fost modificate condiţiile de livrare a producţiei prevăzute în contractele de bază, care stipulau ca exportatori ai producţiei vinicole alţi agenţi economici, diferiţi de cei care au solicitat restituiriea TVA. Mai mult decît atît, în declaraţiile vamale prezentate de către întreprinderile care au importat producţie vinicolă în Federaţia Rusă este indicat că aceasta este primită de la producătorii de producţie vinicolă la comanda întreprinderilor care au încheiat contractul de bază, acordurile adiţionale rămînînd nereflectate în declaraţii. Totodată, s-a constatat că deşi unele materiale prezentate de agenţii economici pentru restituirea din bugetul de stat a TVA conţineau un şir de neclarităţi şi constatări neverificate pînă la capăt, Comisia republicană privind restituirea din buget a TVA a decis acceptarea spre restituirea integrală din buget a sumelor TVA solicitate.

Cu toate că IFPS întreprinde măsuri în vederea ameliorării situaţiei privind agenţii economici care nu calculează, nu declară şi nu achită în bugetul de stat TVA, această problemă nu este soluţionată definitiv. Analiza dosarelor înaintate de către IFPS în instanţele de judecată demonstrează că un pericol deosebit pentru interesele financiare ale statului prezintă multiplele cazuri de trecere în cont de către agenţii economici a sumelor TVA, în baza facturilor fiscale la livrările de mărfuri şi servicii primite de la furnizorii care nu-şi onorează obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat, prin neprezentarea SFS a declaraţiilor privind TVA şi, respectiv, prin neachitarea la buget a TVA. Cu toate că legislaţia fiscală şi practica judiciară nu permit organelor fiscale micşorarea TVA destinată trecerii în cont, IFPS continuă emiterea deciziilor pe problema respectivă şi această situaţie generează multiple litigii, în care una din părţi este statul. Astfel, pe parcursul anului 2003, în total pe SFS au fost examinate în instanţa de judecată 253 de dosare, suma totală a litigiilor constituind 121,0 mil.lei. Din numărul total al dosarelor, în 54 de cazuri examinate (21,3 la sută), în sumă de 26,5 mil.lei, a fost dat cîştig de cauză IFPS, în 163 (64,4 la sută), în sumă de 77,0 mil. lei - contribuabililor, iar 36 de litigii, în sumă de 17,6 mil. lei, sînt în proces de examinare.

La un nivel necorespunzător sînt prezentate dările de seamă fiscale. SFS nu întreprinde măsuri eficiente, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, faţă de agenţii economici care încalcă modul stabilit de prezentare a acestora. Astfel, numai la IFS pe raionul Căuşeni (M.Bahcivanji), 45 la sută din numărul agenţilor economici înregistraţi nu prezintă dări de seamă anuale, iar la IFS pe raionul Ştefan Vodă (N.Damian) ponderea agenţilor economici care n-au prezentat dări de seamă constituie 19,8 la sută etc.

În anul 2003, Serviciul Fiscal de Stat a exercitat 26711 controale la contribuabili, din care 11114 controale, sau peste 41,6 la sută - planificate, iar 15597 de controale, sau 58,4 la sută au fost efectuate în afara programului de control. În comparaţie cu anul precedent, numărul controalelor exercitate s-a mărit cu 1702, sau cu 6,8 la sută, iar ponderea controalelor planificate a scăzut cu 11,9 la sută. În perioada indicată, s-a mărit ponderea contribuabililor la care au fost stabilite încălcări fiscale. Totodată, la unele IFS teritoriale aceasta este la un nivel scăzut: IFS pe raionul Cantemir (E.Pupazan) - 40,7 la sută, IFS pe raionul Făleşti (I.Rusanovschi) - 44,5 la sută, IFS pe mun. Chişinău (S.Puşcuţă) - 39,1 la sută, IFS pe raionul Hînceşti (L.Caruţa)- 38,3 la sută.

În a.2003, suma totală calculată în rezultatul controalelor fiscale a constituit 368,0 mil.lei, inclusiv sancţiunile financiare - 145,3 mil.lei (39,5 la sută). Din suma totală calculată în urma controalelor efectuate, încasările acumulate la bugetul de stat au constituit 79,8 mil.lei, sau 21,7 la sută. În rezultatul controalelor exercitate la agenţii economici, de IFS pe mun.Chişinău au fost calculate suplimentar impozite, taxe şi alte plăţi în sumă de 136,5 mil.lei şi aplicate sancţiuni financiare si penalităţi în mărime de 60,0 mil.lei, în total - 196,5 mil.lei, din care la buget au fost încasate 34,2 mil.lei, sau 17,4 la sută. Ponderea cea mai mică a încasărilor se atestă la IFS pe raionul Cantemir - 5,1 la sută, IFS al UTA Găgăuzia - 6,6 la sută, IFS pe raionul Dubăsari - 7,3 la sută, IFS pe raionul Sîngerei - 7,5 la sută. În comparaţie cu anul 2002, volumul încălcărilor stabilite în rezultatul efectuării controalelor fiscale a crescut cu 6 la sută, totodată, fiind majorată şi suma calculărilor cu 93,6 mil.lei, sau cu 34,1 la sută. Suma achitărilor la buget s-a micşorat, însă, cu 13,5 mil.lei, sau cu 15 la sută.

În anul 2003, prin executarea silită a obligaţiilor fiscale, SFS a sechestrat bunuri materiale în valoare de 172,5 mil.lei, sau cu 29,3 mil.lei mai puţin decît în anul 2002. Veniturile încasate la bugetul de stat în urma acestor acţiuni au constituit în total 262,2 mil.lei, sau cu 582,8 mil.lei mai puţin în comparaţie cu anul precedent. Au scăzut cu 550,3 mil.lei încasările de mijloace financiare de la conturile contribuabililor, cu 12,5 mil.lei - încasările de la debitori, cu 7,1 mil.lei - ridicarea mijloacelor financiare din casierie (numerar).

O perioadă îndelungată, bunurile materiale sechestrate anterior n-au fost comercializate şi în bugetul de stat n-au fost vărsate mijloacele financiare respective. Astfel, în a.2003, nivelul comercializării bunurilor sechestrate a constituit 2,6 la sută din suma bunurilor sechestrate în acest an şi restul bunurilor sechestrate cu dreptul de comercializare înregistrate la începutul anului. Cele indicate se datorează faptului că timp de aproape un an de zile de la intrarea în vigoare a Titlului V din Codul fiscal (01.07.02) a fost elaborat şi aprobat Regulamentul provizoriu de funcţionare a Comisiei republicane permanente pentru organizarea expertizei, evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate (aprobat prin H.G. nr.591 din 20.05.03).

În anul 2003, un şir de agenţi economici administraţi de IFS pe raioanele Căuşeni (M.Bahcivanji), Hînceşti (L.Caruţa) şi Cantemir (E.Pupazan), au admis înstrăinarea samavolnică a bunurilor materiale sechestrate în sumă totală de 557,9 mii lei. Doi agenţi economici din sectorul IFS pe raionul Donduşeni samavolnic au realizat producţia, neachitînd datoriile faţă de buget în sumă de 118,0 mii lei.

În pofida cerinţelor pct.29,77,78,80 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin H.G. nr.972 din 11.09.01, unele IFS teritoriale nu efectuează controale lunare la agenţii economici cărora li s-au transmis bunurile materiale pentru comercializare, precum şi controale privind respectarea condiţiilor contractelor etc., iar IFS pe mun.Bălţi (V.Lisnic) nu ţine evidenţa bunurilor confiscate, fără stăpîn şi sechestrate conform modului stabilit.

De menţionat că deşi art.208 (1) din Codul fiscal prevede că organizarea ulterioară a expertizei, evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate este pusă în sarcina Comisiei permanente, în anul 2003, Guvernul Republicii Moldova a emis Hotărîrea nr.910 din 29.07.03 "Cu privire la unele aspecte ce ţin de comercializarea bunurilor sechestrate şi confiscate", prin care s-a stabilit ca toate bunurile sechestrate şi confiscate să fie transmise Agenţiei de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare (ASRMAU). Totodată, nu s-a ţinut cont de H.G. nr.972 din 11.09.01, prin care a fost aprobat Regulamentul sus-menţionat.

În contradicţie cu prevederile art.229 (alin.8) din Codul fiscal, care stabilesc că dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se anulează odată cu lichidarea încălcării pentru care a fost aplicată sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, precum şi în baza deciziei instanţei de judecată, la indicaţia Guvernului Republicii Moldova, prin scrisoarea nr.17-11-06/128-1633 din 22.04.03, IFPS (M.Pop) a cerut de la conducerea IFS teritoriale deblocarea conturilor bancare ale agenţilor economici din agricultură, blocate în perioada anilor 2002-2003, fără ca aceştia să stingă obligaţiile fiscale. Conducătorii IFS pe raioanele Ocniţa (I.Ciumac), Donduşeni (V.Cruşinschi), Soroca (I.Morari), Căuşeni (M.Bahcivanji) şi Taraclia (N.Uzun) n-au aplicat întocmai drepturile prevăzute de Codul fiscal în vederea blocării conturilor bancare ale unor agenţi economici care au datorii faţă de buget în sumă de 9793,8 mii lei.

Pe parcursul anului 2003, conducerea IFPS a încheiat cu un şir de contribuabili contracte de amînare sau eşalonare a obligaţiilor fiscale în sumă totală de 98,0 mil.lei, din care în bugetul de stat au fost achitate în total 31,4 mil.lei, sau 32,0 la sută. Un nivel scăzut de achitare a obligaţiilor fiscale, în rezultatul amînărilor sau eşalonărilor, a fost admis la IFS pe raionul Cantemir - 3,4 la sută, la IFS pe raionul Căuşeni - 2,2 la sută, la IFS pe raionul Leova - 0 la sută, la IFS pe raionul Ungheni - 5,2 la sută, la IFS pe raionul Sîngerei - 7,8 la sută etc. Cele mai mari sume ale obligaţiilor fiscale amînate sau eşalonate în baza contractelor încheiate au constituit: la IFS pe mun. Chişinău - 16,8 mil.lei, din care la bugetul de stat au fost achitate numai 6,1 mil.lei (36,3 la sută); la IFPS (DACM) - 12,9 mil.lei, din care au fost achitate 7,6 mil.lei (59,0 la sută); la IFS al UTA Găgăuzia - 23,1 mil.lei, din care au fost achitate 5,4 mil.lei (23,3 la sută) etc.

Unele decizii de reziliere a contractelor de amînare sau eşalonare a obligaţiilor fiscale încheiate cu contribuabilii sînt adoptate de către IFPS (DACM) cu întîrziere. Astfel, conform contractului nr.5 din 20.03.03, încheiat între IFPS şi S.A. "Nis-Struguraş", în trimestrul III al anului 2003, contribuabilul urma să achite 941,3 mii lei. La expirarea termenului, S.A. "Nis-Struguraş" n-a achitat nimic. Ca rezultat, la 01.10.03, contractul urma să fie reziliat, însă acesta a fost reziliat cu întîrziere de mai mult de o lună (la 07.11.03). În conformitate cu prevederile art.193 din Codul fiscal, DACM urma să întreprindă măsuri privind executarea silită a obligaţiilor fiscale, ceea ce n-a fost efectuat. În anul 2003, în contradicţie cu prevederile art.180 (7) din Codul fiscal, IFPS a încheiat două contracte de eşalonare şi amînare a uneia şi aceleiaşi obligaţii fiscale cu unul şi acelaşi contribuabil - S.A. "Rada", suma fiind de 166,5 mii lei. Contrar prevederilor art.180 (6) din Codul fiscal, deşi 6 agenţi economici n-au îndeplinit condiţiile contractelor de eşalonare a datoriilor, IFS pe mun.Bălţi (V.Lisnic) a anulat unele contracte cu întîrziere de la 2 la 5 luni, astfel acordînd o eşalonare fiscală neîntemeiată la plăţile în buget în sumă de 895,5 mii lei.

Sistemul informaţional al IFS pe mun.Chişinău (S.Puşcuţă) nu reflectă situaţia reală a datelor privind încasările plăţilor în buget, divergenţele între bazele de date constituind suma de 186,9 mii lei. Divergenţe între datele la plăţile fiscale au fost constatate şi la IFS raionale. La IFS pe raionul Cimişlia, centrul de calcul al IFPS n-a inclus în fişa personală a S.R.L. "Cenagrosem" impozitul funciar pe anul 2003 în sumă de 227,1 mii lei. La IFS pe raionul Sîngerei, în urma comiterii greşelilor la prelucrarea declaraţiilor, a fost admisă majorarea neîntemeiată a sumei TVA aferente bugetului cu 1067,9 mii lei. De asemenea există divergenţe între datele SFS şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) referitor la plăţile în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi între datele caselor teritoriale de asigurări sociale şi IFS pe raioanele Criuleni (M.Cotruţă), Anenii Noi (V.Bondari), Străşeni (V.Pleşca), Rezina (I.Ceban), Teleneşti (R.Comac), Şoldăneşti (M.Cojocari), Nisporeni (M.Axenti), Cahul (E.Cara) etc. Cu toate că Curtea de Conturi, în Hotărîrea precedentă (nr.41 din 06.06.03), a menţionat existenţa unor divergenţe la evidenţa plăţilor în bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, acestea nu sînt lichidate.

Conducerea IFPS n-a executat întocmai cerinţele Hotărîrilor Curţii de Conturi, adoptate pe rezultatele controalelor precedente. În unele cazuri executarea a rămas numai la nivel de corespondenţă, iar în altele - cerinţele n-au fost executate în general. Astfel, n-au fost executate cerinţele Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.79 din 12.12.2000, nr.69 din 01.11.2000, nr.111 din 06.12.01, nr.91 din 09.10.02, nr.45 din 13.06.03, nr.66 din 15.10.03, nr.68 din 20.10.03, nr.79 din 01.08.03, iar cerinţele indicate în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.8 din 27.03.03 au fost executate parţial.

În anul 2003, pentru întreţinerea SFS, au fost planificate din bugetul de stat alocaţii în sumă de 75734,9 mii lei, inclusiv pentru IFPS - 16475,6 mii lei, pentru IFS teritoriale - 58716,3 mii lei şi pentru executarea blanchetelor - 543,0 mii lei. În afară de aceasta, au fost preconizate alocaţii pentru reciclarea cadrelor în mărime de 184,5 mii lei. Suma finanţării şi cheltuielile de casă au constituit, respectiv, cîte 74529,0 mii lei, inclusiv pe IFPS - 16456,7 mii lei, IFS teritoriale - 57529,3 mii lei şi pentru executarea blanchetelor - 543,0 mii lei. Planul de finanţare pentru anul 2003 a fost realizat la nivel de 98,4 la sută, inclusiv pe IFPS - cu 99,9 la sută. Cheltuielile efective pe SFS au constituit 74768,9 mii lei, inclusiv pe IFPS - 16122,2 mii lei, pe IFS teritoriale - 58048,7 mii lei şi pentru executarea blanchetelor - 598,0 mii lei (IFPS - 2,8 mii lei, IF teritoriale - 595,2 mii lei). Cu toate că, în perioada indicată, SFS a efectuat cheltuieli în limita alocaţiilor repartizate instituţiei, IFS pe raioanele Anenii Noi (V.Bondari) şi Căuşeni (M.Bahcivanji) au admis cheltuieli cu 296,3 mii lei mai mult decît alocaţiile precizate.

La 01.01.04, la SFS suma datoriilor privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale constituia 539,7 mii lei, din care, în timpul anului, de la persoanele culpabile au fost încasate numai 31,0 lei.

Conform dării de seamă privind executarea devizului pe mijloace speciale a IFPS (formularul nr.4), cheltuielile de casă au constituit 16954,4 mii lei, iar veniturile şi cheltuielile efective - 215,2 mii lei, cauza divergenţei fiind ţinerea incorectă de către contabilitatea IFPS a evidenţei veniturilor şi cheltuielilor efective.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a prevederilor legislaţiei în vigoare la calcularea, urmărirea şi încasarea în bugetul public naţional a impozitelor şi altor plăţi, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra respectării legislaţiei fiscale.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate de control, în conformitate cu art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează activitatea neadecvată a factorilor de decizie ai IFPS şi subdiviziunilor teritoriale privind urmărirea şi încasarea în bugetul consolidat a impozitelor şi altor plăţi, evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor sechestrate, confiscate, fără stăpîn şi încălcarea legislaţiei în vigoare în aceste domenii, precum şi neexecutarea întocmai a hotărîrilor precedente ale Curţii de Conturi şi se propune:

- să întreprindă măsuri concrete şi eficiente orientate spre lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare şi necomiterea lor pe viitor;

- să intensifice controlul asupra asigurării activităţii tuturor subdiviziunilor în strictă conformitate cu legislaţia;

- să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni disciplinare faţă de persoanele responsabile de comiterea încălcărilor la urmărirea şi încasarea plăţilor în bugetul public naţional;

- să elaboreze un mecanism de conlucrare eficientă cu toate organele de resort, în vederea asigurării respectării legislaţiei fiscale, tragerii la răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a contribuabililor care nu-şi onorează obligaţiile faţă de bugetul de stat;

- să intensifice lucrul cu persoanele fizice şi să ia măsuri în vederea îmbunătăţirii modalităţii de impozitare a acestora;

- să asigure utilizarea tuturor pîrghiilor prevăzute de legislaţie, pentru efectuarea corectă a restituirilor TVA din bugetul de stat;

- să întreprindă măsuri eficiente în vederea încasării datoriilor şi restanţelor la plăţile în bugetul consolidat;

- să verifice legalitatea micşorării datoriilor faţă de buget la impozitul funciar de pe terenurile cu destinaţie agricolă şi la impozitul funciar de pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă, la taxa pentru amenajarea teritoriului, înregistrate după primării, în sumă totală de 782,6 mii lei (IFS pe raionul Nisporeni), precum şi a micşorării calculelor la impozitul funciar la două primării (IFS pe raionul Cimişlia), în lipsa documentelor justificative, în sumă de 52,4 mii lei;

- să efectueze verificările respective şi să ia măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru restituirea la buget a sumelor neîncasate în rezultatul necalculării şi calculării incorecte a impozitului pe venit, diminuării venitului impozabil, necalculării altor plăţi (inclusiv sancţiuni financiare şi penalităţi) etc.;

- să întreprindă măsuri corespunzătoare de verificare a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor faţă de bugetul de stat în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

- de comun cu Comisia republicană permanentă pentru organizarea expertizei, evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate, să intensifice lucrul în vederea exercitării atribuţiilor privind evaluarea şi comercializarea bunurilor materiale sechestrate;

- să ţină sub control corespunzător sistemul informaţional al SFS şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării tuturor divergenţelor din bazele de date, iar de comun acord cu CNAS să determine mecanismul unic de evidenţă a contribuabililor şi a restanţelor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat;

- să asigure executarea integrală a cerinţelor hotărîrilor Curţii de Conturi, totodată creînd condiţiile corespunzătoare pentru excluderea încălcării legislaţiei în vigoare pe viitor;

- să întreprindă măsurile respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru lichidarea datoriilor privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale;

- să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor pentru întreţinerea IFPS şi subdiviziunilor din teritoriu.       

2. Se ia act că, pe parcursul controlului:

- contabilitatea IFPS a corectat evidenţa veniturilor şi cheltuielilor efective de mijloace speciale;

- la IFS pe mun.Chişinău au fost restabilite restanţele la plăţile de bază, penalităţi şi sancţiuni financiare în sumă totală de 699,2 mii lei, au fost calculate penalităţi şi sancţiuni financiare în mărime de 60,1 mii lei şi au fost efectuate corectările corespunzătoare la supraplata artificială la TVA în sumă de 245,6 mii lei;

- la IFS pe raionul Sîngerei au fost efectuate corectările respective la obligaţiile fiscale în sumă de 1067,9 mii lei şi au fost adoptate hotărîri cu privire la recalcularea impozitului pe venit în mărime de 15,2 mii lei, precum şi a sancţiunilor financiare în sumă de 12,6 mii lei;

- la IFS pe raionul Teleneşti a fost calculat impozitul funciar în sumă de 50,0 mii lei, penalitatea şi amenzile în mărime de 3,5 mii lei;

- la IFS pe raionul Cimişlia, prin decizia respectivă a acestuia, au fost restabilite sancţiunile financiare anulate neîntemeiat în mărime de 3,7 mii lei, iar în fişa personală a S.R.L. "Cenagrosem" a fost inclus calculul impozitului funciar în sumă de 227,1 mii lei;

- la IFS pe raionul Nisporeni au fost efectuate calculele respective la impozitul funciar în sumă de 12,2 mii lei;

- la IFS pe raionul Şoldăneşti au fost aplicate măsuri administrative faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi a fost calculată amendă unui contribuabil în sumă de 2,7 mii lei.

3. Se propune Ministerului Finanţelor să examineze rezultatele controlului efectuat la IFPS şi subdiviziunile teritoriale, pentru o posibilă luare de atitudine faţă de factorii de decizie din cadrul SFS care au comis încălcări privind urmărirea şi încasarea în bugetul consolidat a impozitelor şi altor plăţi, evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor sechestrate, confiscate, fără stăpîn, precum şi neexecutarea întocmai a hotărîrilor precedente ale Curţii de Conturi.

4. Se propune Guvernului să examineze oportunitatea aducerii Hotărîrii Guvernului nr. 910 din 29.07.03 în concordanţă cu prevederile Codului fiscal şi altor acte legislative.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi 3 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)