Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.19 din 27 iunie 2016 ”Privind Raportul auditului performanței ,,Ministerul Sănătății a înregistrat unele rezultate de performanță aferente implementării proiectului susținut de Banca Mondială”

Numar 232-244 din data de 2016-06-27 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 1

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului sănătății dl Oleg Creciun, directorului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină dl Dumitru Parfentiev, coordonatorului Proiectului dl Oleg Hîncu, reprezentantului Oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova dna Irina Guban, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței ,,Ministerul Sănătății a înregistrat unele rezultate de performanță aferente implementării Proiectului susținut de Banca Mondială”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

Recomandari (1)

1. să elaboreze și să asigure implementarea unui cadru regulator în materie de normare a capacităților spitalicești, ținîndu-se cont de aspectele-cheie: calitatea serviciilor prestate și îmbunătățirea eficienței acestora.

response:
scrisoare MS nr.01-7/231 din 17.112017 In conformitate cu indicatia Guvernului nr.01-04-605 -MB din 30.01.2017 s-a prezentat varianta finala a Conceptiei reformei spitalelor luind in consideratie propunerile și obiectiile expuse. Astfel, Ministerul a remis proiectul definitivat a conceptiei reformelor la data de 04.02.2017, conform indicației sus-mentionate. Proiectul Conceptiei a fost finalizat și la 22.06.2017 a fost plasat spre consultare publică pe portalul - Particip.gov. md. În cadrul ședinjelor s-a decis Definitivarea proiectului in termen de pînă la 14.07.2017, conform propunerilor înaintate de directori de spitale. plasarea variantei finale a proiectului pe pagina web a Ministerului și promovarea acestuia printr-un proiect de hotărire de Guvern.

RO_5193_2073 MSMPS.PDF

Cerinte (1)

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea recomandării expuse în Raportul de audit.

response:
scrisoare MS nr.01-7/231 din 17.112017 In conformitate cu indicatia Guvernului nr.01-04-605 -MB din 30.01.2017 s-a prezentat varianta finala a Conceptiei reformei spitalelor luind in consideratie propunerile și obiectiile expuse. Astfel, Ministerul a remis proiectul definitivat a conceptiei reformelor la data de 04.02.2017, conform indicației sus-mentionate. Proiectul Conceptiei a fost finalizat și la 22.06.2017 a fost plasat spre consultare publică pe portalul - Particip.gov. md. În cadrul ședinjelor s-a decis Definitivarea proiectului in termen de pînă la 14.07.2017, conform propunerilor înaintate de directori de spitale. plasarea variantei finale a proiectului pe pagina web a Ministerului și promovarea acestuia printr-un proiect de hotărire de Guvern.

RO_5193_2073 MSMPS.PDF