Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.20 din 27 iunie 2016 ”Privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2015”

Numar 232-244 din data de 2016-06-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Anastasia Oceretnîi, coordonatorului Proiectului, dl Alexandru Sînchetru, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2015.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
pentru reformarea domeniului prestațiilor sociale, Guvernul Republicii Moldova a încheiat Acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare, ratificat prin Legea nr.174 din 28.07.20112. În acest context, Asociația Internațională pentru Dezvoltare a oferit un credit în valoare de 22,9 milioane Drepturi Speciale de Tragere, sau echivalentul a 37,0 milioane dolari SUA, finanțat prin intermediul Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” (în continuare – Proiectul), cu perioada de implementare 2011-2017 (semestrul I).
Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și constă din două componente intercorelate, legate inerent prin definirea cadrului de rezultate. În particular, îmbunătățirile tehnice şi sistemice sprijinite în cadrul Componentei II (care prevăd finanțarea investițiilor pentru consolidarea instituțională a sistemului de protecție socială) contribuie la obținerea rezultatelor care declanșează debursările din Componenta I (destinată cofinanțării unei părți a Programelor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului).
În scopul implementării obiectivelor Proiectului, în anul 2015 au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 4,4 milioane dolari SUA, dintre care 3,5 milioane dolari SUA – destinate finanțării Componentei I, și 0,9 milioane dolari SUA – Componentei II, cheltuielile efective acoperind în totalitate suma debursată (4,4 milioane dolari SUA).
Rezultatele evaluării funcționalității controalelor interne, precum și ale verificării operațiunilor financiare prezentate în rapoartele financiare denotă:
  • corectitudinea reflectării în evidența contabilă a mijloacelor debursate și valorificate în cadrul Proiectului;
  • că toate operațiunile economice sînt înregistrate în perioadele corespunzătoare și incluse la subcomponenta aferentă Raportului financiar interimar.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Legea nr.174 din 28.07.2011 privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)