Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.33 din 29 iulie 2016 "Privind Raportul auditului tematic al Proiectului „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești”"

Numar 306-313 din data de 2016-07-29 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 0

Sistemul de comunicații fixe și mobile în standard european ,,TETRA” reprezintă o parte componentă a securității naționale, fiind proiectat în conformitate cu modelul de securitate al frontierelor europene, destinat prevenirii și depistării migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.
Acest sistem, capabil să susțină o gamă de servicii simultane voce, video și date, destinat consolidării managementului frontierei de stat, a fost creat în perioada anilor 2009-2012, grație asistenței financiare oferite de Uniunea Europeană, în valoare totală de 10,2 mil.euro, prin intermediul Proiectului Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru Serviciul Grăniceri: Ungheni-Giurgiulești” (faza I).
Deși, începînd cu anul 2012, Departamentul Poliției de Frontieră exploatează și gestionează Rețeaua de telecomunicații fixe și mobile, pînă la momentul actual, acesta nu deține dreptul de proprietate asupra unor bunuri – părți componente ale acesteia (28 de turnuri de telecomunicații și 16 cabine tehnice, precum și alte elemente de infrastructură) în sumă totală de circa 1,9 mil. euro, care nu sînt reflectate nici în evidența contabilă a Departamentului Poliției de Frontieră.

Recomandari (0)

Cerinte (8)

2.1. pentru documentare și întreprinderea măsurilor necesare în vederea valorificării de către stat a dreptului de proprietate asupra întregii Rețele de comunicații fixe și mobile;

response:
scris.nr.35/2-2798 din 07.04.17: au fost expediate scrisori de informare în adresa Delegației Uniunii Europene în RM și companiei Ericson AB cu solicitrea desemnării persoanelor pentru comunicări eficiente, fiind propusă compania Ericson Telecomunication Moldova, s-a solicitat aplicarea sechestrului asupra bunurilor viciate juridic, necesară pentru diminuarea riscului prejudicierii Poliției de Frontieră prin înstrăinarea acestor bunuri, prin ordonanța procurorului Departamentul Poliției de Frontieră a fost recunoscut parte vătămată, a fost depusă cerere împotriva încheierilor executorului judecătoresc.

RO_4179_MAI.pdf

2.1. pentru documentare și întreprinderea măsurilor necesare în vederea valorificării de către stat a dreptului de proprietate asupra întregii Rețele de comunicații fixe și mobile;

response:
Departamentul Poliţiei de Frontieră, din data apariţiei impedimentelor de implementare a fazei I a proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri", în partea imposibilităţii trecerii la balanţa Poliţiei de Frontieră a mai multor bunuri din cauza existenţei unor vicii juridice, a întreprins mai multe măsuri menite să soluţioneze problema şi continuat întreprinderea de acţiuni în acest sens şi după emiterea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 33 din 29 iulie 2016. Astfel, la data de 28 martie 2016 au fost expediate în adresa Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi companiei Ericsson AB scrisori de informare despre circumstanţele de fapt ale problemei (nr. 35/2-1-1817 şi nr. 35/2- 1-1816) cu solicitarea desemnării persoanelor pentru instituirea unei comunicări eficiente între părţile interesate în implementarea proiectului. în rezultat, de la compania Ericsson AB la data de 2 august 2016 a fost recepţionat răspunsul prin care s-a propus antrenarea pentru un dialog continuu a companiei Ericsson Telecommunications Moldova, care le reprezintă interesele în teritoriu. La fel, la data de 14 martie 2016, în adresa Procuraturii municipale Chişinău a fost expediat demersul nr. 35/2-1-1473 prin care s-a solicitat aplicarea sechestrului în cadrul urmăririi penale asupra bunurilor viciate juridic, măsură necesară diminuării riscului prejudicierii Poliţiei de Frontieră prin înstrăinarea acestor bunuri. în vederea sesizării Procuraturii Generale, la data de 22 septembrie 2016, Departamentul Poliţiei de Frontieră a expediat un demers nr. 35/2-1-5346 în adresa acesteia, cu solicitarea de a fi prezentată informaţia despre mersul procesului penal pornit în privinţa factorilor de decizie din cadrul societăţii comerciale SGC GRUP SRL, dosarul nr. 2012010578. La 3 octombrie 2016 a fost recepţionat răspunsul Procuraturii Generale, prin care Departamentul a fost informat despre faptul că demersul menţionat a fost expediat pentru examinare Procuraturii municipiului Chişinău. în scopul instituirii unui grup de lucru comun, la 22 septembrie 2016, Departamentul a expediat în adresa Ericsson Telecommunications scrisoarea nr. 35/2-1-5356 prin care a solicitat participarea la nivel de experţi la o şedinţă de lucru pentru identificarea soluţiilor pe marginea problemelor de implementare a proiectului de referinţă. La fel, la data de 23 septembrie 2016, Departamentul a expediat în adresa dlui Jarek Domanski, reprezentant al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, scrisoarea cu nr. 35/2-1-5384 prin care s-a solicitat participarea la o şedinţă de lucru. 5 » A întrucât din partea Ericsson Telecommunications Moldova nu a fost recepţionat un răspuns şi, respectiv, nu a fost desemnat un reprezentant pentru participarea la şedinţa de lucru, aceasta s-a desfăşurat la 8 noiembrie 2016 în lipsa reprezentantului companiei, fapt consemnat în procesul-verbal al şedinţei. /\ In cadrul şedinţei, dl Jarek Domanski, reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene, a comunicat despre susţinerea în limitele competenţelor a iniţiativelor de soluţionare a problemelor apărute la implementarea fazei I a proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri". Subsecvent, la data de 9 noiembrie 2016, prin scrisoarea nr. 35/2-2-6367 în adresa Procuraturii Anticorupţie a fost expediată informaţia care descrie în întregime problemele de implementare a fazei I a proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri". La data de 14.02 şi repetat la data de 23.02.2017 (scrisorile nr. 35/2-2-1344 şi nr. 35/2-2-1630) în scopul stabilirii legalităţii aplicării sechestrului asupra bunurilor TETRA a fost solicitată informaţia de la Procuratura Municipală despre existenţa sau lipsa la balanţa contabilă a SGC GRUP S.R.L. a bunurilor părţi componente ale construcţiilor civile (instalaţii electrice, gard, construcţii metalice) de pe „site-urile” construite în cadrul proiectului, „Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri”, care este realizat prin încheierea contractului între Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi consorţiumul Ericsson AB - Motorola. La data de 07.03.2017 la solicitarea Departamentului Poliţiei de Frontieră acesta fost recunoscut prin ordonanţa procurorului ca parte vătămată în cadrul procesului penal nr. 2012010578 pornit faţă de factorii de decizie a SGC GRUP S.R.L. La data de 15.03.2017 prin scrisoarea nr. 35/1-2174 de la executorul judecătoresc Iacob Miron s-a solicitat informaţia privind lista bunurilor asupra cărora este aplicat sechestru în cadrul procedurii de executare silită. La data de 30.03.2017 a fost expediat pentru avizare proiectul de amendare a Codului de executare a RM care a fost elaborat de către Departamentul Poliţiei de Frontieră în scopul de a exclude aplicarea sechestrului asupra bunurilor care derivă din proiecte de asistenţă s-au de donaţie acordate RM. La data de 03.04.2017 la judecătoria Chişinău sediul Buiucani a fost depusă cererea nr. 35/2-1-2650 împotriva încheierilor executorului judecătoresc nr. 010- 412r/14 din nr. 010-413r/14 şi nr. 010-996/14 din 21.08.2014.

RO_4179_MAI.pdf

2.2. pentru informare și acordare de suport la identificarea soluțiilor și întreprinderea unor măsuri punctuale adiționale redresării situației atestate;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 La data de 28 martie 2016 au fost expediate în adresa Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi companiei Ericsson AJB scrisori de informare despre circumstanţele de fapt ale problemei (nr. 35/2-1-1817 şi nr. 35/2-1-1816) cu solicitarea desemnării persoanelor pentru instituirea unei comunicări eficiente între părţile interesate in implementarea proiectului. în rezultat, de la compania Ericsson AB la data de 2 august 2016 a fost recepţionat răspunsul prin care s-a propus antrenarea pentru un dialog continuu a companiei Ericsson Telecommunications Moldova, care le reprezintă interesele în teritoriu. în scopul instituirii unui grup de lucru comun, la 22 septembrie 2016, Departamentul a expediat în adresa Ericsson Telecommunications Moldova scrisoarea nr. 35/2-1-5356 prin care a solicitat participarea la nivel de experţi la o şedinţă de lucru pentru identificarea soluţiilor pe marginea problemelor de implementare a proiectului de referinţă. în cadrul şedinţei de lucru, reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene, a comunicat despre susţinerea în limitele competenţelor a iniţiativelor de soluţionare a problemelor apărute la implementarea fazei I a proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri". La data de 07.03.2017 la solicitarea Departamentului Poliţiei de Frontieră acesta a fost recunoscut prin ordonanţa procurorului ca parte vătămată în cadrul procesului penal nr. 2012010578 pornit faţă de factorii de decizie a SGC GRUP S.R.L. La data de 30.03.2017 a fost expediat pentru avizare proiectul de amendare a Codului de executare a RM care a fost elaborat de către Departamentul Poliţiei de Frontieră în scopul de a exclude aplicarea sechestrului asupra bunurilor care derivă din proiecte de asistenţă sau din donaţie acordate RM. La data de 03.04.2017 la judecătoria Chişinău sediul Buiucani a fost depusă cererea nr. 35/2-1-2650 împotriva încheierilor executorului judecătoresc nr. 010-412r/14 din nr. 010-413r/14 şi nr. 010-996/14 din 21.08.2014 prin care s-a aplicat sechestru asupra bunurilor din proiectul "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri". Guvern Scrisoare nr. 01-04-6186 -AM din 10.08.2017 Intru identificarea soluţiilor în vederea depăşirii situaţiei create în procesul de implementare a proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri”, de comun cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Afacerilor Interne au fost întreprinse un şir de acţiuni, unele fiind în proces de execuţie şi la momentul actual, după cum urmează: - 23.08.2016 - şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor părţilor interesate organizată la nivelul cabinetului Prim-ministrului, în cadrul căreia au fost stabilite acţiunile necesare de întreprins, determinate autorităţile şi paşii ulteriori (copia procesului-verbal se anexează); - 22.09.2016 - au fost expediate scrisori în adresa Delegaţiei UE şi a Companiei Ericsson Telecommunications Moldova pentru stabilirea unei comunicări şi a unui dialog eficient dintre toate părţile interesate, precum şi nominalizarea unui expert pentru identificarea soluţiilor pe marginea problemelor de implementare a proiectului; - s-a solicitat informaţia de la Procuratura Generală privind derularea cauzelor penale intentate pe faptele expuse în raportul de audit; - 07.03.2017 - prin ordonanţa procurorului, Inspectoratul general al Poliţiei de Frontieră a fost recunoscut ca parte vătămată în cadrul procesului penal intentat faţă de unii factori de decizie implicaţi în implementarea proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri”; - 03.04.2017 - la judecătoria Chişinău, sediul Buiucani a fost depusă cererea împotriva încheierilor executorului judecătoresc prin care s-a aplicat sechestru asupra bunurilor reţelei "TETRA”;

RO_4472_MAI 2.pdf
RO_4729_820 10.08.2017.pdf

2.3. pentru luare de atitudine și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe de Guvern, cu identificarea unor soluții de rigoare în vederea depășirii situației create;

response:
Guvern Scrisoare nr. 01-04-6186 -AM din 10.08.2017 Intru identificarea soluţiilor în vederea depăşirii situaţiei create în procesul de implementare a proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri”, de comun cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Afacerilor Interne au fost întreprinse un şir de acţiuni, unele fiind în proces de execuţie şi la momentul actual, după cum urmează: - 23.08.2016 - şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor părţilor interesate organizată la nivelul cabinetului Prim-ministrului, în cadrul căreia au fost stabilite acţiunile necesare de întreprins, determinate autorităţile şi paşii ulteriori (copia procesului-verbal se anexează); - 22.09.2016 - au fost expediate scrisori în adresa Delegaţiei UE şi a Companiei Ericsson Telecommunications Moldova pentru stabilirea unei comunicări şi a unui dialog eficient dintre toate părţile interesate, precum şi nominalizarea unui expert pentru identificarea soluţiilor pe marginea problemelor de implementare a proiectului; - s-a solicitat informaţia de la Procuratura Generală privind derularea cauzelor penale intentate pe faptele expuse în raportul de audit; - 07.03.2017 - prin ordonanţa procurorului, Inspectoratul general al Poliţiei de Frontieră a fost recunoscut ca parte vătămată în cadrul procesului penal intentat faţă de unii factori de decizie implicaţi în implementarea proiectului "Telecomunicaţii Fixe şi Mobile a Serviciului Grăniceri”; - 03.04.2017 - la judecătoria Chişinău, sediul Buiucani a fost depusă cererea împotriva încheierilor executorului judecătoresc prin care s-a aplicat sechestru asupra bunurilor reţelei "TETRA”;

RO_4729_820 10.08.2017.pdf

2.4. pentru luare de atitudine și examinare conform competențelor;

response:
procuratura mun. Chișinău scris.nr.30-1-30d/17-2143 din 07.03.2017 Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Principal, exercită urmărirea penală în cauza nr. 2012010578, începută la data de 06.04.2012, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunilor prevăzute de art. 190 alin. (5), art. 244 alin. (2) lit. b) şi art. 243 alin. (3) lit. b) Cod Penal, în privinţa factorilor de decizie ai S.R.L. „SGC Grup”, pe faptul dobândirii prin escrocherie a bunurilor ce aparţin S.R.L. „Provimet Grup”, S.R.L. „Quadro”, S.R.L. „Novaenerg” şi S.R.L. „Congrup Energo”. In prezent, în legătură cu investigaţiile desfăşurate, ţinând cont de faptul că la realizarea proiectului „Reţeaua de Comunicaţii Fixe şi Mobile pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova”, în baza contractului încheiat între Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi consorţiumul ”Ericsson AB-Moldova”, organul de urmărire penală a constatat unele neclarităţi şi contradicţii, Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Principal, a iniţiat o cerere de asistenţă juridică internaţională în materie penală către autorităţile competente ale Suediei.

RO_4176_Procuratura RM.pdf

2.4. pentru luare de atitudine și examinare conform competențelor;

response:
scris.nr.24-2d/17-628 din 28.03.17: au fost pornite 4 cauze penale în privința factorilor de decizie a SRL SGC Grup, la moment exercitarea urmăriri penale se efectuează de Procuratura mun.Chișinău. scrisoare nr. 24-2d/17-1529 din 06.07.2017 scrisoare Procuratura Generală nr. 24-2d/17-1529 din 06.07.2017 La 22.09.2016 prin scrisoarea nr.24-2d/16-1431, Procuratura Generală a informat Curtea de Conturi despre intentarea a 4 cauze penale pe marginea informaţiei prezente din raportul dat şi conexarea acestora în cauza penală nr.2012010578, urmărirea penală fiind efectuată de către Procuratura mun. Chişinău, oficiul principal. Ulterior, la interpelarea Curţii de Conturi, Procuratura Generală repetat prin scrisoarea nr. 24-2d/l7-628 din 28.03.2017 a informat despre cauzele penale aflate în gestiunea Procuraturii mun. Chişinău, oficiul principal, menţionând că este iniţiată procedură de asistenţă juridică internaţională în materie penală către autorităţile juridice în Suedia, iar răspunsul care este relevant şi de o importanţă majoră pentru cauza penală nu a parvenit. La moment situaţia este neschimbată, din care motiv nu este posibilă finisarea urmăririi penale şi adoptării unei decizii in conformitate cu art.291 Cod de procedură penală.

RO_4176_Procuratura RM.pdf
RO_4178_Procuratura.pdf
RO_4461_PROCURATURA.pdf

2.5. pentru examinare și luare de atitudine corespunzătoare

response:
Scris nr.5/2580 din 10.11.2017: în privința situației Rețelei de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulesti. Atribuțiile prevazute legal, de prevenire și contracarare a riscurilor și vulnerabilităților, au fost exercitate plenar de catre Serviciu inca la etapa de implementare a proiectului de securizare a frontierei, cat și ulterior publicării hotărârii Curții de Conturi, prin sesizarea autorităților conform competențelor și alte măsuri specifice instituției. În continuare, subiectul vizat se află în atenția noastră sub aspectele de competență, urmând să întervenim, în funcție de evoluția premiselor în speță.

RO_5195_2044 SIS.pdf

2.6. Centrului Național Anticorupție, pentru documentare și o posibilă luare de atitudine;

response:
scris.nr.02/35-580 din 22.03.17: pentru evitarea dublării activității s-a luat decizia de transmitere a demersului în adresa Procuraturii mun.Chișinău pentru anexarea la cauza penală

RO_4049_Hot_33_2016_CNA.pdf