Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 10.11.2016 privind Raportul auditului de performanță „Care este impactul reformei finanțelor publice locale asupra descentralizării financiare a unităților administrativ-teritoriale din cadrul municipiului Chișinău și raionului Râșcani?”

Numar 423-429 din data de 2016-11-10 Nr. cerinte: 22 Nr. recomandari: 63

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2016, având drept scop determinarea impactului implementării noului sistem de formare a bugetelor locale asupra sustenabilității bugetelor unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) și dacă acest sistem corespunde intențiilor prestabilite de cadrul legal-normativ relevante descentralizării financiare.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISSAI 100, ISSAI 300)2 și cu manualele adiționale. Abordarea de audit a fost bazată pe determinarea reușitelor și nereușitelor reformei finanțelor publice locale, misiunea de audit fiind concentrată preponderent pe auditarea procesului bugetar aferent veniturilor publice locale și pe aprecierea suficienței acestora pentru acoperirea cheltuielilor UAT.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (63)

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

response:
Vor participa la seminarele care vor avea loc in comun cu DGF si Inspectoratul Fiscal.

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

response:
Scris nr.02/1-37/780 din 30.05.2018: Pe parcursul anului 2017 specialistii din cadrul primariei au participat la diferite seminare referitor la imbunatatirea managmentului finantelor publice locale.

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

response:
Au fost organizate ședințe de lucru cu specialiștii primăriei și consilierii, care au tangența la elaborarea și aprobarea bugetului. Totodata, specialiștii primăriei și anume perceptorul fiscal a participat la seminar, organizat de Direcția Deservire Fiscală Rîșcani pe chestiunile identificării surselor suplimentare la buget. Deasemenea, în cadrul contabilității primariei au fost implementate mai multe programe informaționale în sistem.

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

response:
Scris.DGF nr.47/06-11-3117/16 din 09.06.2017: S-a acordat autoritatilor publice locale /institutiilor bugetare suportul metodologic si practic referitor la rectificarea in SIMF si dezagregat in GAB a bugetului local pe anul 2016. S-a acordat autoritatilor publice locale suportul metodologic si practic la elaborarea proiectelor de bugete locale pe anul 2017 si estimarilor pe anii 2018-2019. S-a acordat suport metodologic la introducerea rapoartelor FD-048BL pe anul 2016. S-au verificat fi introdus in baza de date planurile de re|ea, state si contingente ale institutiilor finantate din bugetele locale pe anul 2017. In baza circularei Ministerului Finanfelor nr. 06/2 -17 din 04.04.2017 privind corelarea bugetului, a fost acordat suport metodologic la introducerea in SIMF a modificarilor legate de infrastructura drumurilor.

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

1. să asigure, în comun cu DGF, instruirea personalului neconsacrat din cadrul AAPL cu conceptul descentralizării financiare, pentru implicarea punctuală a angajaților în asumarea unor acțiuni clare pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetelor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

response:
Se conlucreaza cu Inspectoratul Fiscal Teritorial Riscani pentru identificarea bazei impozabile din teritoriu.

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

response:
In urma inventarierii terenurilor agricole s-a depistat un teren cu suprafata de 1,51 ha, despre care s-a discutat la audierile publice si va fi scos la licitatie. În comun cu DDF Riscani a fost organizată о sedinta cu toate persoanele fizice care desfasoara activitate ca: pastoritul, aratul si alte lucrari de cultivare a pamintului cu mijloace tehnice, pentru a acumula venituri in urma inregistrarilor ca detinatori de patente si GT.

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

response:
In comun cu DDF Rîșcani a fost organizata о ședinta cu toate persoanele fizice care desfășoara activitatea ca: păstoritul, aratul și alte lucrari de cultivare a pamintului cu mijloace tehnice, pentru a acumula venituri în urma inregistrarilor ca detinatori de GT.

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

response:
Scris.nr.02/1-37/780 din 30.05.2018: Se efectueaza calcularea impozitului imobiliar după verificarea informatiei prezentata de catre OCT, ca rezultatul înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare.

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

response:
În scopul asigurării sporirii veniturilor proprii au fost reexaminate suplimentar cotele impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, acestea fiind ajustate la situatia reala. Au fost intreprinse masuri pentru aplicarea argumentata a impozitelor și taxelor locale. În acest sens, a fost micșorat numărul persoanelor, care au fost scutite de la plata impozitelor. Au fost revazute taxele locale si in special taxele pentu amplasarea unitatilor de comert. Pentru anul 2018 au fost stabilite taxe noi pentru noi genuri de activitate, practicate s-au desfasurate pe teritoriul comunei, care anterior nu au fost impozitate - spre exemplu: taxa pentru activitatea piscinilor, taxa pentru servicii de cazare animalelor de companie si altele (Decizia Consiliului comunal Tohatin nr.7/2 din 13.11.2017).

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

response:
Scris.DGF nr.47/06-11-3117/16 din 09.06.2017: In scopul formarii bazei fiscale, la etapa elaborarii proiectului de buget municipal Chisinau pe anul bugetar respectiv, Directia generală finanțe, din numele Primariei municipiului Chișinău, expediază anual (inclusiv in anul 2016), pe parcursul lunilor aprilie - iunie, in adresa organelor și subdiviziunilor publice, entităților economice și Inspectoratului Fiscal de Stat din municipiul Chișinău, solicitările referitoare la obținerea indicilor economici de baza necesari la formarea și estimarea bazei fiscale și elaborarea părții de venituri a proiectului de buget pe anul respectiv. Pe parcursul anului 2016, in scopul asigurării executării bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2016 la nivelul cuvenit, Primăria municipiului Chișinău, prin deciziile Consiliului municipal Chișinău cu privire la audierea rapoartelor despre mersul executării bugetului municipal Chișinău si prin alte instrumente, ținând cont de sarcina principală a organelor fiscale, a atenționat Inspectorate Fiscal de Stat din municipiul Chișinău in vederea întreprinderii masurilor intru colectarea integral a impozitelor și taxelor calculate, diminuării restanțelor contribuabililor față de buget, solicitând informația privind motivele neasigurării resurselor de venituri planificate in bugetul municipal si măsurile întreprinse prevăzute de legislația fiscală. Inspectoratul Fiscal de Stat din municipiul Chișinău trimestrial prezintă informația privind mersul executării resurselor de venituri ale bugetului municipal Chișinău și restantele contribuabililor față de buget. Urmare a activității desfășurate, veniturile bugetului municipal Chișinău pentru anul 2016 de la încasarea impozitelor si taxelor au fost executate in sumă de 1489030,8 mii lei, la nivel de 105,0 % față de planul precizat anual in sumă de 1417850,8 mii lei.

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

2. să întreprindă măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu autoritatea fiscală pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale;

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

response:
Au fost revizuite si modificate cotele impozitelor si unele taxe locale, baza fiind cadrul legal al RM.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

response:
A fost majorata cota impozitelor pe bunurile imobile 0,3 % din baza impozabila. A fost majorat coeficientul arendei terenurilor cu destinatie agricola de 3 %.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

response:
A fost majorata cota impozitelor pe bunurile imobile 0,3 din baza impozabila.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

response:
Scris nr.02/1-37/780 din 30.05.2018: A fost majorată cota de impozitare de la 0,05% până la 0,3% la proprietarii intovarasirilor pomicule, verificarea și înregistrarea contractelor de arenda agricolă în scopul impozitării corecte a proprietarilor tenurilor agricole, să îmbunătățit conlucrarea dintre organele cadastrale și IFS în scopul impozitării corecte.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

response:
Au fost intreprinse masuri juridice și organizatorice pentru majorarea veniturilor proprii a bugetului local. În acest sens informam, ca veniturile proprii au crescut in anul 2017 in comparatie cu 2016. În conlucrare cu Directia Deservire Fiscala Riscani pe parcursul anului 2017 au fost identificate circa 50 de persoane fizice cu restante la bugetul local de peste 80 mii lei, materialele fiind prezentate Directiei Deservire Fiscala Riscani pentru intreprinderea masurilor conform legislatiei și încasarea silita. Au fost identificateti circa 15 noi contribuabili, și suplimentar au fost colectați circa 3,3 mii lei, identificate și supuse impozitarii 32 de bunuri, în rezulatul carora au fost colectate circa 3 mii lei. Pe parcursul anilor 2016-ianuarie 2018 au fost colectate datoriile la plata de arenda pentru terenurile proprietate APL în suma totala de peste 80 mii lei. În scopul sporirii veniturilor proprii la bugetul local, Primaria comunei Tohatin identifică permanent si incheie contracte de arenda cu detinatorii de cota-valorica.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

response:
Scris.DGF nr.47/06-11-3117/16 din 09.06.2017: În scopul identificării subiecților impunerii pentru taxele locale, subdiviziunile Consiliului municipal Chișinău, care administrează activități supuse taxării cu taxele locale, conlucrează cu Inspectoratul Fiscal de Stat din municipiul Chișinău prin intermediul programului electronic referitor la lista agenților economici cărora le-au fost eliberate autorizații de amplasare a dispozitivelor publicitare, lista subiecților care au depus notificări privind initierea activității de comert si agenților economici care prestează servicii de transport auto de călători pe rutele regulate municipale. În ce priveste aplicarea argumentata a cotelor impozitelor și taxelor locale, Primăria municipiului Chisinău, la propunerile subdiviziunilor Consiliului municipal Chisinau, înaintate in baza analizei dezvoltarii rețelei de unității de prestari servicii din municipiu, optimizarea retelei de rute de transport public operate cu autobuze private si alti indici, a intocmit proiectul de decizie a Consiliului municipal Chisinau referitoare la aprobarea si punerea in aplicare a taxelor locale pe anul 2016, care a fost discutat in cadrul audierilor publice desfasurate in municipiul Chisinau la data de 20.04.2016, in prezenta reprezentantilor mediului de afaceri. Ca urmare a majorarii cotelor taxelor propuse de catre executiv in cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău din 05.07.2016, Primaria municipiului Chișinău a primit mai multe demersuri privind petițiile comercianților care activează in teritoriul piețelor autorizate, care iși exprimă nemulțumirea fața de cotele taxei majorate pentru unitățile comerciale. Totodata, agentii economici care au activat in domeniul jocurilor de noroc au inaintat cereri prealabile cu privire la anularea pet. 43 din anexa nr. 3 la decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 2/4 din 05.07.2016 „Cu privire la aprobarea si punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2016” în partea ce ține de stabilirea cotei taxei in marime de 190000 lei anual pentru unitatile comerciale pentru salile (localurile) cu automate de jocuri de noroc cu câștiguri în bani. La moment, chestiunea in cauza se examinează în instanta de judecata.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

3. să inițieze și să efectueze unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, precum și pentru aplicarea argumentată a cotelor impozitelor și taxelor locale, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale UAT.

Cerinte (22)

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris.nr.04 din 05.01.2018: au fost luate măsuri pentru înlăturarea deficienților meționate în Raportul de audit.

RO_5090_Prim Corlateni.pdf

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. nr.227 din 28.12.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. S-au incheiat contracte de arenda a terenurilor agricole cu agentii economici indicati in Raport, si au fost achitate restantele anilor precedenti. Persoane responsabile: perceptorul fiscal - Saposnic Tamara, Primarul - Frecautan Alionca. Contracte de vinzare - cumparare a terenurilor aferente Contracte de arenda a terenurilor aferente. Persoane responsabile: perceptorul fiscal - Șapoșnic Tamara, Primarul - Frecautan Alionca, contabila - Frecauțanu Valentina. Au fost incheiate acorduri aditionale la contractele de arenda a bazinelor acvatice. Persoane responsabile: perceptorul fiscal si inginerul cadastral- Saposnic Tamara, Primarul - Frecautan Alionca. Au fost efectuate corectari de evidenta contabila referitor la contabilizarea restantelor. Persoane responsabile: contabil-sef - Frecautanu Valentina. A fost adresat demers nr. 42 din 18.04.2017 catre oficiu cadastral Riscani referitor la inregistrarea gazoductului in Registru bunurilor imobil. Persoane responsabile: Primarul - Frecautan Alionca. A fost adresat demers catre SA.Balti-Gaz pentru verificarea lungimii si costului gazoductului.

RO_5088_prim.Grinauti.pdf

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Au fost achitate restantele anilor precedent: -s-au incheiat contracte de arenda a terenurilor agricole cu agentii economic - contracte de arenda a terenurilor aferente. Persoane responsabile: perceptor fiscal -Diumitriuc Liudmila, Primarul - Șarban Antonina. Au fost incheiate acorduri aditionale la contracte de arenda a terenurilor agricole Persoane responsabile : perceptor fiscal - Diumitriuc Liudmila, Primarul - Șarban Antonina. Au fost efectuate corectari de avidenta contabila referitor la contabilizarea restantelor. Persoana responsabila: contabil - șef- Saletcaia Tatiana

RO_5091_Sumna_Riscani.pdf

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris.nr.02/1-37/780 din 30.05.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_5538_0536_18_Bacioi.pdf

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

RO_4315_DGF_Chisinau.pdf

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris nr.36 din 12.0.2.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5254_0141_Tohatin.pdf

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. pentru luare de atitudine, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.2.1. inițierea unor studii ample privind evaluarea avantajelor și dezavantajelor proiectului de reformă privind descentralizarea financiară locală; implicarea în acest sens a experților în materie pentru cercetări/explorări adiționale tematicii în cauză, în scopul identificării slăbiciunilor instituționale și remedierii prompte a acestora;

2.2.2. demararea, din perspectiva reformei administrativ-teritoriale, a (re)identificării și (re)evaluării potențialului economic (inclusiv a infrastructurii sectoriale), pentru reinventarierea bunurilor proprietate publică, respectiv, reconstituirea bazei socioeconomice și financiare aferente delimitării patrimoniului național de cel local și, implicit, redefinirea bazei fiscal-bugetare a autorităților publice locale, precum și a raporturilor interbugetare între administrația locală și cea centrală;

RO_4550_MinFin 24.07.2017.pdf