Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2017 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la 31.12.2015 ale subprogramelor „Politici și managementul în sectorul sănătății” în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății și „Programe naționale speciale de sănătate privind activitățile de control al tutunului”

Numar 50-59 din data de 2017-01-27 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 5


Recomandari (5)

1. Să identifice şi să evalueze necesităţile de bunuri şi servicii în limita resurselor financiare, cu întocmirea Planului anual de efectuare a achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare (pct.3.3)

response:
Scrisoarea nr.02-34/58 din 05.04.2017. La începutul anului 2017 au fost identificate şi evaluate, în limita resurselor financiare disponibile, necesităţile de bunuri şi servicii pentru buna funcţionare a instituţiei. În acest sens, a fost întocmit Planul de achiziţie pentru necesităţile Aparatului central al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2017, publicat uletrior pe pagina web a ministerului.

2. Să asigure recuperarea mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea a două persoane cu funcţie de demnitate publică, în sumă de 6,6 mii lei şi, respectiv, 17,9 mii lei – diurna şi cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituţiei (pct.3.4 şi 3.5).

response:
Scrisoarea nr.02-34/58 din 05.04.2017. În scopul recuperării mijloacelor financiare achitate nejustificat au fost remise somaţiile persoanelor respective, fapt coordonat cu Direcţia juridică a Ministerului. Astfel, la momentul actual au fost recuperate mijloacele financiare în sumă de 3188 lei.

3. Să asigure implementarea sistemului de management financiar şi control în cadrul entităţii, prin aprobarea Planului de acţiuni cu elaborarea proceselor de gestionare a mijloacelor publice şi a procedurilor scrise privind controlul intern; identificarea, evaluarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor (pct.6.3)

response:
Scrisoarea nr.02-34/58 din 05.04.2017. Întru organizarea şi dezvoltarea unui sistem funcţional de management financiar şi control intern, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii se iniţiază crearea un grup de lucru responsabil de elaborarea şi realizarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea şi organizarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Minsterului Sănătăţii pe anul 2017. Totodată, grupul de lucru creat va acorda angajaţilor ministerului asistenţă în vederea executării activităţilor propuse spre realizare. Ulterior, va fi elaborat proiectul Planului menţionat cu indicarea principalelor obiective, termenelor şi responsabililor de executare a acestuia.

4. Să asigure funcţionalitatea Serviciului de audit intern, prin efectuarea auditurilor, înaintarea recomandărilor şi monitorizarea implementării acestora (pct.6.3)

response:
Scrisoarea nr.02-34/58 din 05.04.2017. A fost realizată o misiune de audit cu subiectul „Evaluarea modului de calculare a salariilor şi acordare a premiilor în cadrul Ministerului Sănătăţii” pentru perioada anului 2016 şi pînă în prezent. În rezultatul acestei misiuni a fost elaborat Raportul auditului în care s-au analizat principalele constatări, precum şi s-au evidenţiat riscurile posibile ale procesului de calculare a salariilor şi premiilor angajaţilor din cadrul ministerului, care ar putea avea un impact negativ asupra realizării obiectivelor subdiviziunii responsabile. În baza riscurilor identificate, au fost oferite recomandări relevante în scopul asigurării realizării unui proces în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform principiilor transparenţei şi echitabilităţii.

5. Să elaboreze, pentru perioada implementării Programului, acţiuni de monitorizare, evaluare a riscurilor, raportare şi control asupra activităţilor prevăzute pentru realizarea Programului „Modernizarea sectorului sănătăţii”, cu stabilirea responsabililor, termenelor de realizare şi de raportare a indicatorilor (pct.6.2).

response:
Scrisoarea nr.02-34/58 din 05.04.2017. Prin Ordinul nr. 46 din 23.01.2017 a fost aprobat Planul de acţiuni al Operaţiunii „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, cu stabilirea responsabililor, termenelor de realizare şi de raportare semestrială a indicatorilor.

Cerinte (1)

Pentru documentare cu privire la rezultatele auditului şi se cere implementarea recomandărilor din Raportul de audit