Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.23 din 31 mai 2017 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”

Numar din data de 2017-05-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi1, fiind exercitate potrivit Standardelor de audit aplicabile2, cadrului regulator intern, precum și bunelor practici aferente.
Pentru susținerea constatărilor, formularea concluziilor și recomandărilor, auditurile s-au desfăşurat la Ministerul Finanţelor, cu colectarea probelor de audit de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor, unii executori primari de buget etc.

Examinând constatările și concluziile auditului, audiind Rapoartele prezentate, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Bugetul de stat, ca parte componentă a bugetului public național, constituie totalitatea preponderentă a veniturilor și cheltuielilor publice, instrumentul de relații interbugetare cu celelalte verigi ale sistemului bugetar. În acest context, semnificativ este faptul că exercițiul bugetar 2016 a fost realizat în condițiile aplicării noilor metodologii, clasificații bugetare, planurilor de conturi și raportării financiar-bugetare3.

Referitor la Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa nr.1), se consemnează următoarele.
Raportul în cauză a fost întocmit de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor cadrului regulator în materie de buget, în format comparabil cu indicii bugetului aprobat (cu rectificările ulterioare), informația raportată fiind bazată pe datele Trezoreriei de Stat și pe datele consolidate ale executorilor de buget, prezentând situațiile privind executarea bugetului de stat la 31.12.2016.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016” și Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
3 Art.3 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

Recomandari (0)

Cerinte (0)