Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.55 din 8 noiembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”

Numar din data de 2017-11-08 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Proiectul „Agricultura competitivă în Moldova” a fost conceput pentru a spori  calitatea produselor  agricole și competitivitatea acestora pe piața internă și cea externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor. În acest scop, Guvernul Republicii Moldova a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un împrumut în valoare totală de cca 27,40 mil.DST1 și de la GEF (Facilitatea Globală de Mediu) două granturi în valoare de 4,44 mil.dol.SUA, iar de la Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare -18,77  mil.SEK2.
Misiunea de audit asupra Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” a constat în evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de către entitățile responsabile de implementarea cu succes a Proiectului, precum și a eficacității  utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul acestuia.
Responsabili de implementarea Proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare3 și Ministerul Mediului4, Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, fiind responsabilă de acordarea asistenței fiduciare și de gestionarea generală a implementării Proiectului, și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură –respectiv, de implementarea subproiectelor în cadrul componentelor Proiectului și de managementul financiar al granturilor și compensațiilor. Finalizarea Proiectului a fost prevăzută inițial în iunie 2017, ulterior termenul de implementare fiind prelungit până în iunie 2019.
       Evaluările efectuate de audit denotă că activitățile prevăzute în  Proiect au contribuit la modernizarea sistemului de management al siguranței alimentelor, la crearea și susținerea grupurilor de producători agricoli în vederea comercializării producției horticole de valoare înaltă și consolidării capacităților instituționale și ale producătorilor agricoli în domeniul managementului durabil al terenurilor.

1 Drepturi Speciale de Tragere.
2 Coroana Suedeză.
3 Reorganizat prin absorbție în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
4 Reorganizat prin absorbție în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Recomandari (0)

Cerinte (0)