Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.64 din 29 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 31 decembrie 2016

Numar din data de 2017-11-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ de stat constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, este finanțat integral de la bugetul de stat, conducerea fiind responsabilă de asigurarea atingerii obiectivelor, cu respectarea principiilor, disciplinei și responsabilităților bugetare în domeniul de competență.
Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 31 decembrie 2016 a analizat și a evaluat caracteristicile datelor contabile, care trebuie să ofere o imagine fidelă și corectă, fără să conțină erori semnificative, precum și efecte ale acestora. De asemenea, managerul Comisiei Electorale Centrale este responsabil de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient și care să asigure buna guvernare a finanțelor publice.
       Urmare verificărilor efectuate, auditul relevă prezența unor deficiențe, determinate de nerespectarea prevederilor legale aferente domeniilor: retribuirea muncii, achizițiile  publice, gestionarea patrimoniului, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară  în sistemul bugetar1, care denaturează situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2016. Astfel, aceste deficiențe au generat:
  • executarea cheltuielilor pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2016 la nivel de 86,1% (126,03 mil. lei) din bugetul precizat de 146,46 mil. lei, nefiind valorificate alocații în sumă de 20,43 mil. lei;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a unui imobil în valoare de 0,8 mil. lei și a terenului aferent acestuia cu valoarea de 5,9 mil.lei, precum și neajustarea valorii clădirii administrative, care în evidența contabilă este diminuată cu 6,8 mil.lei;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a valorii softului TI SIAS „Alegeri” și a altor active materiale transmise cu titlu gratuit în sumă de 6,4 mil. lei;
  • neînregistrarea și neraportarea veniturilor și cheltuielilor în sumă de 1,6 mil. lei, mijloace acordate de partenerii externi pentru campania de informare și educație civică a cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 30.10.2016;

1 Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)