Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 65 din 30 noiembrie 2017 privind Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova

Numar din data de 2017-11-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Activitatea de monitorizare a sistemului de sănătate în Republica Moldova trebuie să se axeze pe evaluarea și măsurarea efectelor poluării, iar implementarea unui sistem eficient de avertizare precoce pentru țară este de cea mai mare importanță, pentru a reduce vulnerabilitatea populației la efectele păgubitoare ale poluării aerului.
În același timp, consolidarea eforturilor Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii calității aerului în condițiile unor politici corecte va determina în mod progresiv apropierea acestora de standardele europene de calitate.
Uniunea Europeană atrage atenția asupra globalizării problemei privind poluarea aerului și recunoaște intenția Republicii Moldova de a se alinia la standardele europene, solicitând acțiuni și soluții practice eficiente care să asigure gestionarea durabilă a resursei de aer.
Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în Republica Moldova, identificate de audit, sunt nearmonizarea cadrului juridic existent cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare a aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și ineficiența sistemului de monitorizare a calității aerului.
În contextul celor expuse, Plenul Curții de Conturi concluzionează că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu sunt inferioare celor comunitare și nu sunt efective și eficiente.
Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat.

Recomandari (0)

Cerinte (0)