Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.68 din 18 decembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016

Numar din data de 2017-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Proiectul constă din 2 componente intercorelate, legate inerent prin definirea cadrului de rezultate, și prevede cofinanțarea Programelor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului (Componenta I) și finanțarea investițiilor în consolidarea instituțională a sistemului de protecție socială (Componenta II). Acesta urma a fi implementat în perioada anilor 2011-2017 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale1, anterior Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Pentru realizarea obiectivelor sus-vizate, în anul 2016 au fost debursate mijloace financiare în sumă de 2,87 milioane dolari SUA, care au fost valorificate în proporție de 98,6%.
Rezultatele verificării tranzacțiilor economice și testării situațiilor financiare incluse în Rapoartele financiare prezentate către Banca Mondială denotă veridicitatea informațiilor privind mijloacele financiare debursate și valorificate în cadrul Proiectului. Totodată, activitățile desfășurate de audit relevă că raportarea situațiilor financiare către Ministerul Finanțelor a fost denaturată semnificativ urmare a necalculării deprecierii unor active și nedeterminării cheltuielilor aferente. Astfel, în Bilanțul contabil a fost majorată valoarea de bilanț a activelor nefinanciare și, implicit, rezultatul financiar al

1 Hotărârea Guvernului nr.694 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)