Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.68 din 18 decembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2016

Numar 48-57 din data de 2017-12-12 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 1

Proiectul constă din 2 componente intercorelate, legate inerent prin definirea cadrului de rezultate, și prevede cofinanțarea Programelor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului (Componenta I) și finanțarea investițiilor în consolidarea instituțională a sistemului de protecție socială (Componenta II). Acesta urma a fi implementat în perioada anilor 2011-2017 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale1, anterior Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Pentru realizarea obiectivelor sus-vizate, în anul 2016 au fost debursate mijloace financiare în sumă de 2,87 milioane dolari SUA, care au fost valorificate în proporție de 98,6%.
Rezultatele verificării tranzacțiilor economice și testării situațiilor financiare incluse în Rapoartele financiare prezentate către Banca Mondială denotă veridicitatea informațiilor privind mijloacele financiare debursate și valorificate în cadrul Proiectului. Totodată, activitățile desfășurate de audit relevă că raportarea situațiilor financiare către Ministerul Finanțelor a fost denaturată semnificativ urmare a necalculării deprecierii unor active și nedeterminării cheltuielilor aferente. Astfel, în Bilanțul contabil a fost majorată valoarea de bilanț a activelor nefinanciare și, implicit, rezultatul financiar al

1 Hotărârea Guvernului nr.694 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”.

Recomandari (1)

1. Să efectueze corectările și ajustările în evidența contabilă aferente erorilor specificate din prezentul Raport de audit, în special: - corectarea cheltuielilor aferente Proiectului și înregistrarea conformă și veridică a bunurilor achiziționate din sursele acestuia (Capitolul VI); - ajustarea creanțelor și datoriilor potrivit situației reale (Capitolul VI)

response:
Scrisoarea MSMPS nr.01-140 din 09.02.2018. A fost perfectată nota de contabilitate 17 fiind reflectate cheltuielile pentru achitarea serviciilor de consultanță în bază de Invoice prin decontări cu furnizorii. Soldurile de bilanț au fost corectate cu contul 723000.

RO_5261_Raspuns MSMPS.pdf

Cerinte (1)

2.2. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit.

response:
Scrisoarea MSMPS nr.01-140 din 09.02.2018.

RO_5261_Raspuns MSMPS.pdf