Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîrea nr. 69 din 19 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței„Asigură Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin controalele efectuate, că toate produsele alimentare provenite din import sunt sigure și nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorilor?”

Numar din data de 2017-12-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Activitatea de audit a fost orientată spre realizarea obiectivului de audit: ,,Garantează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor că produsele alimentare provenite din import sunt sigure și inofensive?, prin determinarea faptului dacă sistemul de management și control aferent procedurilor de import în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - ANSA) este funcțional și eficace, precum și prin evaluarea problemelor și punctelor slabe, care au generat tergiversarea implementării politicilor de rigoare în domeniul siguranței alimentare, acordând  o atenție sporită nivelului de implementare a măsurilor prestabilite în Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Probele de audit au fost colectate de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară și de la Î.S. „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)