Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.63 din 28 noiembrie 2017 privind Raportul auditului situațiilor financiareale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Numar din data de 2017-11-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Evaluările auditului public extern denotă că conducerea entității, în perioada auditată, nu a asigurat implementarea conformă a sistemului de management financiar și control, precum și nu a elaborat și nu a aprobat politici contabile ținând cont de Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar1.
Circumstanțele menționate au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public. Auditul nu a dispus de posibilitatea de a audita rapoartele financiare ale entității pe 9 luni ale anului 2017, astfel fiind verificate rapoartele pe primul semestru al anului 2017, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost testate pentru perioada de 9 luni ale anului 2017.
Printre cele mai semnificative denaturări, determinate de neconformități și carențe, se relevă următoarele:
  • lipsa procesului de control intern reglementat, conform și etapizat aferent achizițiilor publice a determinat contractarea și achiziționarea neconformă a bunurilor, cu stabilirea câștigătorului în lipsa transparenței și prezentării documentelor obligatorii, ceea ce nu oferă credibilitatea achizițiilor în sumă de 4673,4 mii lei, precum și indică prezența indicilor de fraudă în sumă de 34,2 mii lei;
  • procesul defectuos al evidenței bunurilor achiziționate, consumului și trecerii la cheltuieli a acestora a condiționat admiterea cheltuielilor nejustificate, cu indici de fraudă, în sumă de 370,4 mii lei;

1 Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (în continuare – Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015).

Recomandari (0)

Cerinte (0)