Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 72 din 20 decembrie 2017 privind Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației

Numar din data de 2017-12-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi conform Programului activităţii de audit pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016, având ca scop evaluarea performanței domeniului, prin prisma eficienței și eficacității utilizării mijloacelor Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației, acordate în calitate de ajutoare materiale păturilor socialmente vulnerabile ale populației.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit1 și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și formularea recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Fondul republican de susținere socială a populației, 2 fonduri municipale de susținere socială a populației Chișinău și Bălți, și 3 fonduri locale – Orhei, Strășeni și Ialoveni.
Mijloacele acestor fonduri sunt constituite din fondurile speciale incluse în componența bugetelor respective ale bugetului public național, cele mai semnificative provenind din transferurile de la operatorii de telefonie mobilă, precum și din plățile suplimentare achitate la cumpărarea valutei străine.
Astfel, Curtea de Conturi și-a propus de a audita performanța formării și utilizării mijloacelor Fondului republican şi ale fondurilor locale de susținere socială a populației în perioada 2015-2017 (9 luni), în scopul identificării îmbunătățirilor necesare, pentru eficientizarea gestionării acestora și, respectiv, satisfacerea necesităților păturilor socialmente vulnerabile ale populației.
Auditarea formării veniturilor în această perioada a stabilit că acest proces a fost afectat de inconsecvența cadrului legal-normativ. Astfel, începând cu anul 2016 au fost dispersate funcțiile de administrare a veniturilor, adică Serviciul Fiscal de Stat deținea informațiile privind calcularea acestora, pe când fondurile de susținere socială a populației – pe cele achitate real. Lipsa pârghiilor de urmărire a plenitudinii calculării și achitării integrale a plăților la aceste fonduri a determinat neîncasarea veniturilor de la casele de schimb valutar în sumă de 2,7 mil.lei.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”; Hotărârea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)