Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.9 din 28 martie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 31 decembrie 2017

Numar 150-155 din data de 2018-03-28 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Consiliului, la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

Recomandari (9)

1. să dispună/implementeze acțiuni de remediere a disfuncționalităților controlului intern, cu identificarea și descrierea proceselor operaționale, stabilirea activităților de comunicare internă, evaluarea și monitorizarea sistematică a performanțelor aferente proceselor operaționale privind exercițiul bugetar (pct.4.1.2, 4.1.3, 4.2.3., 4.2.4., 4.2.6. 6.1, 6.2 din prezentul Raport de audit);

2. să asigure verificarea și, după caz, corectarea înregistrărilor contabile aferente: (i) cheltuielilor privind contribuțiile de asigurări sociale cu atribuirea acestora în conturile corespunzătoare, (ii) uzurii mijloacelor fixe, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare și (iii) integrității bunurilor gestionate de angajații CCA (pct.4.2.2., 4.2.4., 4.2.6., 4.2.7., 5.2. din prezentul Raport de audit);

3. să actualizeze politica de contabile astfel încât aceasta să asigure reglementarea evidenței contabile a mijloacelor bugetare pentru susținerea radiodifuzorilor (pct.4.2.3. din prezentul Raport de audit);

4. să asigure reglementarea procedurii de acordare a mijloacelor bugetare pentru susținerea radiodifuzorilor, inclusiv evaluarea adecvată a cheltuielilor care va asigura claritatea și transparența utilizării acestora (pct.4.2.3. din prezentul Raport de audit);

5. să restabilească evidența contabilă a bunurilor în materie de denumiri ale acestora, precum și evidența primară a bunurilor la locurile de păstrare (pct.4.2.5 din prezentul Raport de audit);

6. să asigure aplicarea fizică a numerelor de inventar pe mijloacele fixe, în scopul asigurării evidenței conforme a acestora după persoane gestionare (pct.4.2.5 din prezentul Raport de audit);

7. să întreprindă măsuri pentru responsabilizarea radiodifuzorilor în materie de prezentare conformă a rapoartelor, precum și pentru recuperarea creanțelor (pct.4.1.2, 4.1.3 din prezentul Raport de audit);

8. să asigure conformitatea înregistrării valorii clădirii administrative gestionate de CCA (pct.4.2.8. din prezentul Raport de audit);

9. să întreprindă măsuri pentru remedierea restricțiilor aplicate asupra imobilelor gestionate de CCA, în scopul asigurării integrității și inalienabilității acestora (pct.4.2.8. din prezentul Raport de audit)

Cerinte (1)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit