Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.17 din 03 mai 2018 privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017

Numar 195-209 din data de 2018-05-03 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 6

Auditul informațiilor financiare la 31.12.2017 reflectate în Raportul privind executarea bugetului, care constituie cheltuielile aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, şi cheltuielile Proiectului de Asistență Tehnică a fost efectuat de Curtea de Conturi în baza mandatului său şi în condiţiile Acordului de finanţare.
Constatările auditului relevă caracterul permanent al denaturărilor aferente informațiilor financiare ale cheltuielilor reflectate în Raportul privind executarea bugetului, care au condiționat formularea opiniei cu rezerve. Astfel,
  1. raportul financiar a fost denaturat cu suma de 350,8 mii lei, inclusiv din cauza nerespectării unor prevederi ale cadrului de reglementare în domeniul evidenţei contabile şi raportării financiare în sectorul bugetar;
ii. sistemul de management financiar şi control al entităţii se află la etapa inițială de implementare, iar în activitatea auditului intern se constată rezerve.
La capitolul cheltuielile suportate pe parcursul anului 2017, din mijloacele financiare ale Proiectului de Asistenţă Tehnică (8376,5 mii lei, sau echivalentul a 438,1 mii dolari SUA), componentă a Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, s-a constatat că acestea oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă şi veridică a informațiilor financiare.

Recomandari (6)

1. identificarea şi evaluarea necesităților de bunuri şi servicii în limita resurselor financiare, cu întocmirea Planului anual de efectuare a achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare (pct. 5.1.2)

2. respectarea prevederilor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar prin neadmiterea achitării avansurilor și depășirii sumelor contractuale (pct.5.1.1)

3. implementarea sistemului de management financiar și control, inclusiv asigurarea funcționalității Serviciului de audit intern, prin efectuarea auditurilor, înaintarea recomandărilor şi monitorizarea implementării acestora (pct.7.3)

4. recuperarea mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea unei persoane cu funcţie de demnitate publică, în sumă de 3,4 mii lei, precum şi diurna şi cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituției, în sumă de 17,9 mii lei (capitolul VII)

5. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente stimulării personalului responsabil de elaborarea politicilor în domeniul sănătății, inclusiv a programelor naționale de sănătate, cu ajustarea atribuțiilor și responsabilităților în fișele de post ale angajaților implicați în elaborarea și monitorizarea calității politicilor în domeniul sănătății

6. asigurarea planificării și repartizării mijloacelor financiare debursate aferente Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, în raport cu responsabilitățile de realizare a activităților de către MSMPS şi CNAM şi interacțiunea datelor raportate ale indicatorilor de rezultat (pct.7.1).

Cerinte (1)

2.1. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit