Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 23 din 25 mai 2018 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017

Numar din data de 2018-05-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În acest context, Compania organizează și ține evidența executării FAOAM, potrivit cadrului legal1, şi asigură înregistrarea operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile efectuate, precum şi privind datoriile achitate până la 31 decembrie, asigură evidenţa transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării FAOAM prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
În ceea ce privește raportarea, CNAM întocmește Raportul anual privind executarea FAOAM și-l prezintă Guvernului, iar ulterior Parlamentului, spre aprobare2.
Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:
  • limitarea auditorului în cuantificarea denaturărilor la achitarea serviciilor prestate în cadrul asistenței medicale spitalicești (2272,1 mil.lei), ca rezultat al aplicării tarifelor în lipsa justificării corespunzătoare;
  • limitarea auditorului în expunerea și evaluarea volumelor de servicii prestate populației contractate, din lipsa corelării datelor aferente contractării și achitării de către Companie a asistenței medicale primare, urgente prespitalicești și de ambulatoriu, precum și raportării de către instituțiile medico-sanitare (2320,5 mil.lei);
  • funcționarea necorespunzătoare a sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate”, admiterea introducerii datelor eronate, precum și modalitatea neadecvată de stocare a documentelor primare, cumul de factori care nu asigură pe deplin posibilitatea de evaluare a justificării cheltuielilor la acest capitol (1,1 mil.lei);
  • admiterea contractării neregulamentare a unei instituții medicale nou create pentru prestarea asistenței medicale primare, situațiile incerte și defectuoase la transferul populației de la Instituţia medico-sanitară publică Asociaţia Medicală Teritorială „Ciocana” la instituţia medico-sanitară privată, precum și dezafectarea mijloacelor FAOAM (675,0 mii lei), inclusiv prezența indicilor de fraudă în sumă de 500,0 mii lei . Potrivit normelor legale3, aceste aspecte au fost comunicate Companiei în scopul întreprinderii măsurilor de recuperare, ca rezultat fiind confirmată dezafectarea mijloacelor;
  • lipsa ajustării și aprobării cadrului regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare a veniturilor FAOAM, potrivit normelor specifice;
  • divizarea într-o modalitate incertă și lipsită de temei, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companie, a mijloacelor destinate Companiei pentru realizarea indicatorilor legați de debursare, precum și lipsa reglementărilor privind delimitarea responsabilităților între acestea;
  • păstrarea tendinței de executare a fondurilor măsurilor de profilaxie și de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale sub nivelul planificării inițiale, ceea ce poate determina neasigurarea atingerii scopurilor acestora;
  • gestionarea neregulamentară a activităților, bunurilor și mijloacelor publice, inclusiv a celor pentru salarizarea medicilor în cadrul asistenței medicale primare prestate de IMSP CS Hâncești.

1 Art.26 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.
2 Art.73 alin.(1) din Legea nr.181 din 25.07.2014.
3 Art.33 alin.(2) din Legea nr.260 din 07.12.2017.

Recomandari (0)

Cerinte (0)