Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 32 din 21 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017

Numar 256-265 din data de 2018-06-21 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 1

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Consiliului Concurenței prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (1)

1. să asigure recepționarea bunurilor/serviciilor achiziționate în strictă conformitate cu clauzele contractuale (pct. 6.2. din prezentul Raport).

Cerinte (1)

2.1. Consiliului Concurenței, pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;