Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 40 din 27 iunie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pentru anul 2017

Numar 277-284 din data de 2018-06-26 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 1

Proiectul a fost implementat în perioada anilor 2011-2017 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale1 (anterior Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei) și a constat din 2 componente intercorelate prin definirea cadrului de rezultate, care au prevăzut cofinanțarea Programelor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului (Componenta 1) și finanțarea investițiilor în vederea consolidării instituționale a sistemului de protecție socială (Componenta 2).
Pentru realizarea obiectivelor menționate, în anul 2017 au fost debursate mijloace financiare în sumă de 3,7 milioane dolari SUA, valorificate fiind 3,5 milioane dolari SUA, sau în proporție de 94,6%.
Rezultatele activităților desfășurate de audit denotă veridicitatea informațiilor reflectate în Rapoartele financiare prezentate Băncii Mondiale privind mijloacele financiare debursate şi valorificate în cadrul Proiectului.
Totodată, auditul a analizat și a verificat tranzacțiile aferente cheltuielilor suportate de Proiect în anul 2017, prin prisma conformității și veridicității înregistrării în evidența contabilă, cât și sub aspectul eligibilității acestora, și, respectiv, modul de reflectare în rapoartele financiare, reieșind din criteriile stabilite de finanțator.

1 Hotărârea Guvernului nr.694 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”.

Recomandari (1)

1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Socială să efectueze corectarea, în evidența contabilă, a valorii clădirii aferente lucrărilor de renovare a edificiilor, cu transmiterea regulamentară gestionarului acestora.

response:
Scrisoarea MSMPS nr.03/1982 din 01.08.2018. Conform Ordinului nr.824 din 02.07.2018 a fost dispusă transmiterea de la bilanțul MSMPS la bilanțul Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului valoare serviciilor de proiectare și lucrărilor de reparație capitală în sumă de 2,3 mil lei. Actul de transmitere a fost semnat la 03.07.18 și a fost emisă factura fiscală. Au fost perfectate: NC 16, NC 17.

RO_5759_Raspuns MSMPS 01.08.18 HC 40.2018.pdf

Cerinte (1)

2.2. Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, pentru implementarea recomandării indicate în Raportul de audit.

response:
Scrisoarea MSMPS nr.03/1982 din 01.08.2018. Conform Ordinului nr.824 din 02.07.2018 a fost dispusă transmiterea de la bilanțul MSMPS la bilanțul Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului valoare serviciilor de proiectare și lucrărilor de reparație capitală în sumă de 2,3 mil lei. Actul de transmitere a fost semnat la 03.07.18 și a fost emisă factura fiscală. Au fost perfectate: NC 16, NC 17.

RO_5759_Raspuns MSMPS 01.08.18 HC 40.2018.pdf