Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 51 din 23 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017

Numar 321-332 din data de 2018-07-23 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare), având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

Recomandari (7)

1. în comun cu MEI: Să asigure corectarea și raportarea veridică a investițiilor capitale în active în curs de execuție (pct. 4.1.2.).

2. Să asigure ținerea evidenței contabile pe grupurile de conturi separat pentru fiecare proiect gestionat (pct.4.1.2.).

3. de comun cu Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei: Să asigure, confirmarea creanțelor și obligațiunilor în vederea evaluării corespunzătoare a rezultatelor inventarierii (pct.4.1.10.).

4. Să asigure, înregistrarea în Cadastrul bunurilor imobile a dreptului patrimonial asupra unui bun imobil (pct. 6.1.).

5. Să asigure înregistrarea valorilor nominală și netă ale patrimoniului deținut în întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni, cu reflectarea ulterioară a acestuia în informațiile financiare (pct. 4.1.1.).

6. Să asigure încheierea contractelor de răspundere materială cu angajații cărora le-au fost transmise spre folosire bunurile materiale (pct. 6.1.).

7. Să asigure înregistrarea terenurilor și bunurilor imobile în evidența contabilă (6.1.).

Cerinte (5)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.1. modificarea cadrului normativ existent, astfel încât scopul acordării subsidiilor să corespundă obiectivelor pentru care sunt alocate acestea (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015) (pct. 4.1.7.);

2.2.2. completarea cadrulului normativ cu prevederi referitor la raportarea executării subsidiilor, astfel încât raportul privind executarea bugetului de stat să conțină și informații cu privire la executarea subsidiilor nemijlocit de către beneficiarii acestora. (pct. 4.1.7.);