Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotârârea nr. 52 din 24 iulie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” la 31 decembrie 2017

Numar 366-376 din data de 2018-07-24 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare), având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

Recomandari (7)

1. să asigure înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a terenurilor gestionate ca element al capitalului propriu (pct.4.2.2. din prezentul Raport);

2. să asigure evaluarea oportunității de a ajusta valoarea contabilă a imobilizărilor corporale implicate nemijlocit în procesul tehnologic și amortizate integral, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare, în scopul formării costului real al serviciilor prestate (pct.4.2.2. din prezentul Raport);

3. să dispună acțiuni de ajustare a Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 (pct.4.2.4. din prezentul Raport);

4. să asigure întreprinderea acțiunilor punctuale pentru recuperarea oportună a creanțelor, precum și adoptarea cadrului regulator intern privind procesul de gestionare a acestora (pct.4.2.5. din prezentul Raport);

5. să asigure implementarea și promovarea unui management adecvat al resurselor umane, pentru a nu admite pe viitor pornirea litigiilor de muncă noi privind drepturile salariale (pct.5.1. din prezentul Raport);

6. să impună măsuri privind remedierea controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator intern relevant (pct.6.2. din prezentul Raport);

7. să asigure contabilizarea conformă a elementelor capitalului propriu și ajustarea cadrului regulator intern aferent constituirii/utilizării/raportării acestora (pct.4.4. din prezentul Raport).

Cerinte (1)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;