Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 61 din 1 august 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017

Numar 430-439 din data de 2018-08-01 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 8

Recomandari (8)

1.1. planificarea etapizată a resurselor financiare, în vederea înregistrării drepturilor patrimoniale, evaluării cadastrale a bunurilor imobile și determinării valorii de piață pentru utilizarea existentă și înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică (subpct. 4.1.1., subpct. 4.1.2. și subpct. 4.1.3.);

1.2. înregistrarea în evidența contabilă a tuturor cheltuielilor, inclusiv a celor pentru reparație capitală; calcularea uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând termenul de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator (subpct. 4.1.3.);

1.3. înregistrarea în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe potrivit caracteristicilor fiecărui tip de mijloace fixe (subpct. 4.1.4.);

1.4. atribuirea, gruparea și clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor bugetare ( subpct. 4.1.5);

1.5. întocmirea și generalizarea rezultatelor inventarierii totale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și reflectarea veridică a rezultatelor ( subpct. 6.2. );

1.6. adoptatea măsurilor suplimentare în vederea utilizării unui sistem informațional de evidență contabilă unificat în cadrul MA (subpct. 6.3.);

1.7. crearea comisiei de evaluare a elementelor de bilanț în cadrul primirii bunurilor cu titlu gratuit și asigurarea funcționalității conforme a acesteia, în vederea determinării valorii de intrare, cu ajustarea valorii reale și a costurilor de depozitare, întreținerii și punerii în funcțiune a bunurilor recepționate (subpct. 4.1.10. și Capitolul V).

1. Ministerul Apărării și instituțiile din subordine auditate să îmbunătăţească sistemul de MFC, inclusiv să evalueze riscurile aferente proceselor operaționale privind gestionarea resurselor financiare și a patrimoniului public, pentru a asigura:

Cerinte (1)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017 și realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, conform unui plan aprobat;