Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 67 din 21 septembrie 2018 cu privire la aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie încheiate la 31 decembrie 2017

Numar din data de 2018-09-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie, întocmite la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)