Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 75 din 5 noiembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate la 31 decembrie 2017

Numar 430-439 din data de 2018-11-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Autorității Naționale de Integritate la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (8)

2.1. a) efectuarea inventarierii exhaustive a tuturor elementelor patrimoniale, cu întocmirea informațiilor relevante procesului respectiv;

2.1. b) asigurarea casării mijloacelor fixe în corespundere cu reglementările aferente în vigoare;

1. Ajustarea politicii de contabilitate la specificul activității instituționale

response:
Scris.către Conducere nr.10/02-1242-18 din 09.11.2018: Pe parcursul misiunii de audit ANI a revizuit și a ajustat politica de contabilitate la specificul activității instituționale.

2. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, precum și corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a bunurilor materiale

response:
Scris. către Conducere nr.10/02-1242-18 din 09.11.2018: Deși carențele în cauză au denaturat informațiile aferente din rapoartele financiare, se atestă remedierea integrală a acestora pe parcursul misiunii de audit.

4. Să asigure înregistrarea corespunzătoare a sistemului informațional 1C-contabilitate.

response:
Scris. către Conducere nr. 10/02-1242-18 din 09.11.2018: Pe parcursul misiunii de audit ANI a contabilizat corespunzător sistemul informațional 1C- contabilitate.

8. a) Autoevaluarea complexă a sistemului de management financiar, precum și emiterea corespunzător cerințelor a Declarației privind buna guvernare.

3. *Corectarea înregistrărilor aferente stocurilor de materiale ce denaturează informațiile din rapoartele financiare; *Divizarea funcțiilor de înregistrare, evidență și gestionare a bunurilor materiale;

response:
Scris. către Conducere nr. 10/02-1242-18 din 09.11.2018: Pe parcursul misiunii de audit ANI a efectuat corectările corespunzătoare cu privire la clasificarea bunurilor materiale. De asemenea, ANI și-a revizuit politica de contabilitate în vederea ajustării acesteia la specificul activității instituționale

8. c) Să asigure transparența procesului de achiziții prin planificarea și dezvăluirea corespunzătoare a informațiilor.

response:
Scris. către Conducere nr. 10/02-1242-18 din 09.11.2018: Deși lacunele menționate în raportul de audit precedent au fost identificate și raportate managementului ANI, doar în anul 2018 s-au întreprins măsuri concrete de consolidare/eficientizare a procesului de achiziții. Prin urmare, ANI a elaborat și a aprobat Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizițiile publice, a repartizat responsabilitățile membrilor grupului de lucru pentru achiziții, a identificat necesitățile de bunuri și servicii, precum și a elaborat și a publicat Planul de achiziții pentru anul 2018.

Cerinte (0)