Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.69 din 22.10.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.22 din 30 iunie 2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din r-nul Ungheni

Numar 526-528 din data de 2018-10-22 Nr. cerinte: 9 Nr. recomandari: 20

Misiunea de follow-up a fost realizată conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate de auditul precedent.
Audiind în şedinţa publică Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerinţelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.22 din 30.06.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și pentru asigurarea premiselor necesare în scopul administrării conforme a patrimoniului public.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (20)

1. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local (rec.3 din Raportul I).

2.1. să asigure monitorizarea și administrarea conformă a procesului de dare în locațiune a încăperilor domeniului public, inclusiv în cadrul Direcției Educație (rec.2 din Raportul I);

2.2. să verifice corectitudinea colectărilor provenite din amenzile încasate pentru contravențiile înregistrate în traficul rutier, ca urmare a utilizării sistemelor automatizate de supraveghere, asigurând, în acest sens, recalcularea sumelor transferate agentului economic pentru serviciile de monitorizare a traficului rutier (rec.4.3 din Raportul I);

2.3. să asigure restabilirea completă a mijloacelor financiare utilizate contrar destinației din transferurile cu destinație specială și din fondul cu destinație specială pentru drumuri (rec.5 din Raportul I);

2.4. de comun cu administratorul ÎM „Apă Ungheni”, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderii municipale (rec.6.1 din Raportul II).

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

4. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării la cadrul legal existent a statutelor întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate (rec.6.2 din Raportul II).

4. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării la cadrul legal existent a statutelor întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate (rec.6.2 din Raportul II).

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

6. să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul legal existent în scopul anulării comercializării terenului aferent casei de cultură din s. Drujba (rec.5 din Raportul II).

7. să asigure elaborarea unui plan pe termen mediu și alocarea mijloacelor necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul bunurilor imobile (rec.7 din Raportul II).

7. să asigure elaborarea unui plan pe termen mediu și alocarea mijloacelor necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul bunurilor imobile (rec.7 din Raportul II).

7. să asigure elaborarea unui plan pe termen mediu și alocarea mijloacelor necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul bunurilor imobile (rec.7 din Raportul II).

Cerinte (9)

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.2. pentru informare și implicare potrivit competențelor;

2.2. pentru informare și implicare potrivit competențelor;