Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.70 din 25.10.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implemen-tarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 17 din 23 iunie 2016, aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din raionul Sângerei

Numar 526-528 din data de 2018-10-25 Nr. cerinte: 28 Nr. recomandari: 64

Acțiunile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr. 17 din 23.06.2016) nu au fost în măsură să determine eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și asigurarea premiselor necesare pentru administrarea  conformă a patrimoniului public.
Astfel, entitățile au demonstrat omisiuni și rezerve în procesul de implementare a recomandărilor, în special cu referire la: identificarea și evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru asigurarea prognozării și planificării conforme a veniturilor bugetare; stabilirea, în baza unor criterii clare și transparente, a priorităților de finanțare a lucrărilor de construcții/reparații capitale; gestiunea conformă a cheltuielilor bugetare privind retribuirea muncii; stabilirea unor indici calitativi și cantitativi pentru recepționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului; determinarea responsabilităților persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare a patrimoniului public; înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, precum și asigurarea unei evidențe contabile relevante a acestuia.

Recomandari (64)

7. să elaboreze, să aprobe și să aplice planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative ale ÎM fondate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În prezent se lucrează asupra unui plan de remediere a rezultatelor operaţionale negative ale ÎM Servcom-Chişcăreni”, care va fi aprobat prin decizia Consiliului local din luna iunie 2019.

RO_6759_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Chiscareni.pdf

7. să elaboreze, să aprobe și să aplice planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative ale ÎM fondate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Se aplică planul managerial de remarcare a rezultatelor IM ..Prim Drăgăneşti., I.M..Prim Drăgăneşti.. fiind în pierdere

RO_6776_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Draganesti.pdf

7. să elaboreze, să aprobe și să aplice planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative ale ÎM fondate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Pe parcursul perioadei 2019-2023 Vom apela la organizaţiile specializate pentru elaborarea panului managertial de remediere a rezultatelor operaţionale negative ale IM „DPGCL”fondate.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6755_Raspuns HC 70 2018 or.Biruinta Singerei.pdf

7. să elaboreze, să aprobe și să aplice planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative ale ÎM fondate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

7. să elaboreze, să aprobe și să aplice planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative ale ÎM fondate.

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării CIM a fost emisă Dispoziţia nr.39 din 10 iunie 2019.

RO_6761_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Copaceni.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In temeiul prevedrelor art. 16 alin (1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern managerial, prin dispoziţia nr.35 din 27.06.2019 a fost format grupul de lucru intru implimentarea sistemului de control intern managerial in cadrul primăriei Pepeni (anexa nr.l). planul de acţiuni privind implimentarea sistemului de control intern managerial a cărui organizare si funcţionare permite parţial furnizarea unei asigurări rezonabile precum ca fondurile publice alocate in scopul atingerii obiectivelor strategice si operaționale sa fie utilizate in condiţii de transparență eficientă (anexa nr.2) și planul de achiziții al primăriei pentru anul 2019.

RO_6779_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Pepeni.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost emisă dispoziţia primarului Cu privire la implimentarea controlului intern managerial. 2. S-a instituit Grupul de lucru pentru implimentarea sistemului de control intern managerial. 3. S-a implimentat planul de acţiuni privind implimentarea sistemului de control intern managerial.

RO_6762_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Cotiujenii Mici.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă Dispoziţia nr. 23 din 19.06.2019. A fost creat grupul de lucru şi a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea CIM.

RO_6769_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Prepelita.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Prin dispoziţia primarului nr. 28 din 26.12.2018 a fost aprobat planului de acţiuni recomandate de Curtea de Conturi. Au fost aprobate măsuri organizatorice în ce priveşte responsabilitatea fiecărui specialist de profil în elaborarea indicilor fiscal- bugetari şi procedurii tehnice aferente inventarierii materiei impozabile în baza Hotărârii nr. 17 din 23.06.2016

RO_6763_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Coscodeni.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost implimentat un sistem de control intern prin dispoziţia primarului nr.61 din 27.06.2019.

RO_6768_Raspuns HC 70 2018 Primaria Radoaia.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Entitatea este în proces de implimentare a unui sistem de management financiar şi control viabi asigurînd identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora. S-a apelat la organele cadastrale privind evaluarea bunurilor imobi, au fost colectate date şi aşteptăm emiterea raportului de evaluare a bunurilor imobile.

RO_6778_Raspuns HC 70 2018 Primaria Cubolta.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost implementat un sistem de control financiar public intern prin desemnarea unui Coordonator al CFPI şi a fost instituit un grup de lucru CFPI. Dispoziţia Primarului nr.22 din 27.05.2019 ( se anexează)

RO_6767_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Singereii Noi.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă Dispoziţia nr. 21 din 27.06.2019. A fost creat grupul de lucru şi a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea CIM.

RO_6777_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Dobrogea Veche.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării sistemului de control intern managerial a fost emisă dispoziţia primarului nr.28 din 20.06.2019 cu privire la implementarea controlului intern managerial.Tot odată, a fost descrise procesele operaţionale de bază.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6750_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Alexandreni.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă dispoziţia primarului nr.20 B din 17.06.2019 conform dispoziţiei a fost desemnat grupul de lucru şi persoanele responsabile de organizarea şi implementarea controlului intern managerial. Totodată au fost descrise şi documentate procesele operaţionale de bază.

RO_6766_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Taura Veche.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost emisă dispoziţia primarului cu privire la implimentarea controlului intern managerial.

RO_6776_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Draganesti.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Prin dispoziţia primarului nr.43 din 17 iulie 2019 a fost instituit grupul de lucru pentru implimentarea sistemului de control intern şi prin dispoziţia nr.44 din 22 iulie 2019 a fost aprobat Planul de acţiuni privind implimentarea sistemului de control intern managerial în cadrul primăriei care sînt anexate la prezenta

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6754_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bilicenii Vechi.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării sistemului de control intern managerial au fost emise dispoziţiile primarului nr.25 din 07.06.2019 cu privire la implementarea controlului intern managerial.Totodată, au fost descrise procesele operaţionale de bază.

RO_6765_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Tambula.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă Dispoziţia nr. 35 din 18.07.2019. A fost creat grupul de lucru şi a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea CIM.

RO_6775_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Dumbravita.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Dispoziţia nr.57 din 04.07.2019” Cu privire la aprobarea procesului de achiziţii publice” (se anexeaza).

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6755_Raspuns HC 70 2018 or.Biruinta Singerei.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. De către primăria comunei Grigorăuca a fost intocmită dispoziţia „CM privire la implementarea controlului intern managerial prin care a fost instituit Grupul de lucru pentru implementarea sistemului de conrol intern managerial. A fost intocmit şi aprobat procesul „Procurarea resurselor materiale” şi „procesului de achiziţii publice pentru mărfuri, lucrări şi servicii cu valoare mică”, pentru buna desfăşurare şi implementare a controlului intern managerial în cadrul autorităţii.

RO_6774_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Grigorauca.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In temeiul prevederilor art.16 alin(l) din Legea nr.229/ 2010 privind controlul financiar public intern managerial, prin dispoziţia nr.40 din 13.06.2019 a fost formata grupui de lucru intru implimentarea sistemului de control intern managerial in cadrul primăriei Bursuceni ( anexa nr.l), planul de acţiuni privind implimentarea sistemului de control intern managerial a cărui organizare si funcţionare permite parţial furnizarea unei asigurări rezonabile precum ca fondurile publice allocate in scopuri atingerii obiectivelor strategice si operaţionale sa fie utilizate in condiţii de transparenta, eficienta . ( anexa nr.2) si planul de achiziţie al primăriei pentru anul 2019. Scrisoarea nr.872 din 11.12.2019. 1.,,Acumularea veniturilor,, la cap. 111.01 cu 13,5 mii lei mai mult peste nivelul planificat. Explicaţie: Primăria nu dispune sistematic de informaţii privind mărimea impozitelor pe venit a angajaţilor agenţilor economici din teritoriu, cît şi a celor din instituţiile nesubordonate Primăriei si din acest motiv nu poate fi pe deplin planificat.Contabila-şefă a Primăriei urmează a contacta agenţii economici şi conducerea instituţiilor susmenţionate p/u preluarea informaţiilor privind aceste venituri. 2. „Datoriile debitoare la plata de arendă în mărime de 15,9 mii lei,, Explicaţie: Datoriile date s-au acumulat în urma neachitării la timp p/u plata de arendă a clădirii morii de ulei,din motivul volumului scăzut de materie primă(floarea soarelui) ca urmare a secetei din a. 2015. La moment toate aceste datoriile sînt achitate.

RO_6758_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bursuceni.pdf
RO_7027_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bursuceni r.Singerei.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării sistemului de control intern managerial au fost smise dispoziţiile primarului nr.63 din 16.07.2019 cu privire la implementarea controlului intern managerial. Totodată, au fost descrise procesele operaţionale de bază.

RO_6773_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Heciu Nou.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă Dispoziţia nr. 40 din 13.06.2019. Scrisoarea 1379 din 30.12.2019

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6753_Raspuns HC 70 2018 Primaria Balasesti.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-a emis Dispoziţia primarului cu privire la implementarea controlului intern managerial. S-a aprobat planul de acţiuni privind sistemul de control intern managerial în cadrul Primăriei comunei Iezărenii Vechi (anexa nr.2). S-a aprobat planul de achiziţii publice pentru mărfuri, lucrări şi servicii (anexa nr.3).

RO_6772_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Iezarenii Vechi.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-a întreprins un control asupra impozitării tuturor proprietarilor, asupra colectării impozitelor de la agenţii economici, care au avut întîrzieri, cu ar fi SRL ”Valmeh- com , care a achitat în 1 una decembrie 2018 datoria pe anii 2017-2018 suma de 9000 lei.

RO_6759_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Chiscareni.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă Dispoziţia nr. 29 din 26.06.2019. A fost creat grupul de lucru şi a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea CIM

RO_6771_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Izvoare.pdf

1. să implementeze un sistem de management financiar și control viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora, inclusiv în instituțiile din subordine, în special privind: identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare; retribuirea muncii; investițiile capitale; achizițiile publice etc.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Bugetul primăriei comunei Ciuciuieni se elaborează în baza „Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015", ţinând cont de executarea veniturilor pe anii precedenţi şi conform datelor organului de statistică. De alte informaţii necesare pentru evaluarea bazei impozabile APL nu dispune şi nu are pîrghiile şi competenţele necesare. Răspunsul nr. 560 din 26.12.2019. Primăria comunei Ciuciuieni exsplica următoarele : 1. Pe parcursul anului 2015 Primăria Ciuciuieni a acumulat impozit pe venit din salariu a persoanelor fizice in mărime de 172 %, aprobate si precizate 51500 lei, executate 88575.66 iei. La prognozarea impozitului pe venit din salariu primăria nu dispune de date concrete pentru calcularea impozitului pe venit din salariu a persoanelor fizice, se calculează conform datelor cu privire la numărul mediu scriptic de persoane si din aceasta cauza au fost depăşite sumele calculate conform prognozei. 2. Ce priveşte plata de arenda a unui bazin acvatic a fost calculat dar nu a fost achitat din anii precedenţi din cauza ca arendaşul a decedat şi nu avea rude apropiate pentru a achita arenda.

RO_6760_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Ciuciuieni.pdf
RO_7029_Raspuns HC 70 2018 Primaria Ciuciuieni.pdf

2. în conlucrare cu AAPL de nivelul I, să aprobe lista obiectelor în curs de execuție, prioritare pentru finalizarea lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu asigurarea finanțării acestor lucrări.

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In 2016-2018 s-a petrecut măsurarea masivă a patrimonului public local.Patrimoniul public s-a înregistrat la cadastru.

RO_6778_Raspuns HC 70 2018 Primaria Cubolta.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-a înregistrat la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local toate încăperile din bugetul primăriei pentru terenurile şi corpurile de apă nu avem mijloace financiare.

RO_6776_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Draganesti.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Prin decizia nr.4/3 din 26.09.2016 a fost aprobat delimitarea terenurilor proprietate publică a primăriei (inclusiv terenurile şi corpurile de apă)

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6754_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bilicenii Vechi.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Aproximativ toate bunurile au fost înregistrate la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local înafara de sarai Busilo V. Si sarai la case pentru care nu dispunem de documentaţia tehnica a construcţiilor, de corpuri de apa nu dispunem . (se anexeaza informaţia)

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6755_Raspuns HC 70 2018 or.Biruinta Singerei.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Pina la data de 01.01.2019 au fost Înregistrate la organele cadastrale unele mijloace fixe precum si terenurile aferente acestora: Casa de Cultura, Clădirea Primăriei, Casa de deservire

RO_6768_Raspuns HC 70 2018 Primaria Radoaia.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Conform Hotărârii de Guvern nr.80 din 11.02.2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023 Primăria comunei lezărenii Vechi, fiind inclusă în programul acesta în trimestrul IV a.2019 va întreprinde următoarele acţiuni: - Va emite Dispoziţia primarului cu privire la crearea comisiei de inventariere a patrimoniului şi a terenului proprietare publică. - Va aproba planul de lucru a comisiei de inventariere (anexa nr.3.1)

RO_6772_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Iezarenii Vechi.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Deoarece înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local necesită finanţe(bugetul local fiind limitat), înregistrăm bunurile după necesitate în caz cînd dorim le expunem la licitaţie. Însă cu apariţia surselor vom înregistra cu prima ocazie tot patrimoniul local care e în rezervă.

RO_6759_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Chiscareni.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Primăria comunei Coşcodeni a prognozat pentru anii 2019-2020 să fie alocate surse financiare privind înregistrarea patrimoniului public al Primăriei ( bunuri care nu au fost înregistrate.Tot odată conform HG nr.80 din 11.02.2019, primăria comunei Coşcodeni este parte a programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023 cu finanţare de la bugetul de stat.

RO_6763_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Coscodeni.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În urma măsurilor întreprinse a fost înregistrat patrimoniul public al primăriei la casa de deservire. în proces de lucru sînt următoarele obiecte : iazurile, casa de cultură ,fosta clădire baia colhozului...

RO_6762_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Cotiujenii Mici.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Planul cu privire la înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local este în curs de execuţie.

RO_6767_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Singereii Noi.pdf

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local (inclusiv terenurile și corpurile de apă), cu asigurarea alocării mijloacelor necesare din bugetul local.

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. La sfîrşitul fîecăriui an se petrece inventarierea partimoniului publc. Profitul net sau pierderile ÎM "Servocm-Chişcăreni” sunt discutate la şedinţa Consiliului comunal şi sunt primite decizii. (decizia nr. 5/9 din 30.06.2017, decizia nr. 2/6 din 12.06.2019) Şi in acest an in luna iunie va fi discutată întrebarea legata de repartizarea profituli ÎM ”Servcom- Chişcăreni” pentru anul 2018

RO_6759_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Chiscareni.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In urma delimitării patrimonului s-au identificat şi s-au înregistrat 477 de bunuri APL. La moment se identifică surse pentru evaluarea bunurilor înregistrate.

RO_6778_Raspuns HC 70 2018 Primaria Cubolta.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În fiecare an conform Dispoziției primarului se efectuează inventarierea stării tehnice a clădirilor şi mijloacelor fixe din cadrul primăriei. Ceea ce ţine de î.M. Apă Flămînzeni- Coşcodeni, instituţia nu dispune de mijloace fixe, fiindcă nu au tost transmise de fondator în gestiunea întreprinderii. Venitul net este de 9315,68 lei, care este repartizată la dezvoltarea Întreprinderii Municipale.

RO_6763_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Coscodeni.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Inventarierea mijloacelor fixe şi a patrimoniului din adrministrarea întreprinderii se face în fiecare an.

RO_6776_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Draganesti.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. • Dispoziţia nr.56 din 04.07.2019 „Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului administraţiei publice locale din teritoriului or. Biruinta”(se anexeaza) • Descrierea procesului „Inventarierea patrimoniului”(se anexeaza) • Rezultatele inventarierii INV- 11 (Anexa 15 se anexeaza) • La fondarea Gospodăriei Comunal-Locative din Biruinţa, in anul 1993, valoarea capitalului statutar a constituit 61,4 mii lei, format din depunerile agenţilor economici din teritoriu.(Descifrarea bunurilor care au format capitalul statutar lipseşte) In anul 2007, in rezultatul simplificării Ministerului Gospodăriei Comunale, in baza Gospodăriei Comunal-Locative din Biruinţa a fost constituită întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal-Locativă din Biruinţa, fondatorul căreia este Consiliul Local Biruinţa. Bunurile materiale au fost transmise in baza unui Act de primire-predare din 07.09.2007, indicind numai suma capitalului statutar nefiind specificat componenta, deoarece acesta lipseşte. In acest context, primăria Biruinţa deoarece nu a transmis la fondarea I.M. capital statutar in sumă de 61,4 mii lei, nu poate fi reflectat in evidenta contabilă valoarea acestuia.Lipseste informaţia privind descifrarea capitalului social.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6755_Raspuns HC 70 2018 or.Biruinta Singerei.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-a efectuat inventarierea regulementară a patrimoniului public conform dispoziției primarului nr.7 din 13.02.2018 s-a instituit o comisie de determinarea starii tehnico- constructive şi utilităţii mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului public, insa nu a fost posibila casarea clădirilor demolate.

RO_6768_Raspuns HC 70 2018 Primaria Radoaia.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Inventarierea regulamentară a patrimoniului este în lucru, se va finaliza în cursul lunii iunie

RO_6767_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Singereii Noi.pdf

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

4. să organizeze inventarierea regulamentară a patrimoniului public, asigurând determinarea stării tehnico-constructive și utilității mijloacelor fixe, inclusiv a patrimoniului transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-a încheiat contract de arendă a unui iaz cu nr. cadastral 7446205101 şi 2 ha de teren agricol

RO_6776_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Draganesti.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Primăria Chişcăreni are încheiate contracte de arendă/locaţiune/folosinţă a patrimoniului public, sunt reziliate 2 contracte de arendă a bazinelor acvatice, unul dintre care este secat, iar celălalt a fost expus la licitaţie Publica si nu a participat nimeni.

RO_6759_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Chiscareni.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-au încheiat contracte de locaţiune după caz a încăperilor domeniului public, contracte de arendă a terenurilor agricole. Veniturile ce decurg din contractele încheiate sînt puse la evidenţa contabilă (copiile contractelor se anexează)

RO_6762_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Cotiujenii Mici.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. S-a incheiat contract de comodat cu SA Poşta Moldovei.

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Chestiunea privind arenda terenului public a fost pusă în ordinea de zi pentru a fi examinată în şedinţa Consiliului care a fost scoasă de pe ordinea de zi şi va fi examinată într-o altă şedinţă.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6754_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bilicenii Vechi.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Garajele din extravilanul oraşului, amplasat pe str. Unirii, in număr de 163, pe o S=4236 m2 nu au fost la bilanţul contabil al Primăriei or. Biruinţa. Garajele din extravilanul oraşului, in număr de 163, amplasate pe o S=4236 m2 nu au fost la bilanta si nici transmise de către I.M. Sudzucker Moldova S.A. in proprietate publică. Terenul de 1,85 ha a fost alocat de către primărie pentru construcţia garajelor Cooperativei de garaje „Automobilul» (Se anexează Copia deciziei Consiliului Local nr. din 26.10.1992 OCT Singerei greşit a inregistrat 163 de garaje in proprietate publică, doar terenurile destinate construcţiei garajelor de a considera drept proprietate a UAT Biruinţa. Garajele in număr de 163, au fost construite pe parcursul anilor de către proprietarii privaţi. Primăria or. Biruinţa, in scopul impozitării proprietarii garajelor cu impozitul funciar si plata pentru arenda terenului aferent garajelor, prin decizia Consiliului local nr.7/10 din 26.10.2007: • S-a aprobat lista posesorilor de garaje particulare. • S-a aprobat planul cadastral al terenurilor atribuite pentru construcţia garaj ilor particulare • S-a considerat drept proprietate a UAT Biruinţa terenurile atribuite pentru construcţia garajelor particulare. OCT Singerei pe parcursul anului 2007-2008, greşit a inregistrat 163 de garaje, cu dreptul asupra bunului imobil Administraţia publica locala, fiind indicat grevarea drepturilor patrimoniale “Locatiune” (se anexeaza docimentele confirmative)

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6755_Raspuns HC 70 2018 or.Biruinta Singerei.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. La moment în Primăria comunei lezărenii Vechi raionul Sângerei contractele de arendă a bazinelor acvatice au fost reziliate. Arendarea corpurilor de apă din teritoriu va fi reluată numai după înregistrarea lor la OCT. Pentru aceasta primăria va căuta resurse financiare şi contractor pentru paşaportizarea bazinelor acvatice. Cât priveşte S.A. Peşte având suprafaţa de 124 ha până când nu este apreciată de organele de resort statutul întreprinderii primăria nu poate face nici o acţiune.

RO_6772_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Iezarenii Vechi.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Formarea bunurilor pentru a putea încheia contractele de arendă sau locaţiune necesită cheltuieli financiare suplimentare pentru bugetul instituţiei. Finanţele necesare nu au putut fi identificate.

RO_6767_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Singereii Noi.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Sunt încheiate 7 contracte de arenda a iazurilor, 3 contracte de locatiune

RO_6768_Raspuns HC 70 2018 Primaria Radoaia.pdf

5. să încheie contracte de arendă/locațiune/folosință a patrimoniului public (inclusiv a iazurilor) utilizat de terți, asigurând planificarea și evidența conformă a veniturilor ce decurg din contractele încheiate.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

6. să asigure majorarea conformă a valorii mijloacelor fixe în evidența contabilă, luând în considerare costul reparațiilor capitale efectuate de locatarii bunurilor publice.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. Pe 3 contracte de locatiune a fost acceptata suma de 2460.5 mii lei in contul plaţii de chirie, si conform Deciziilor Consiliului nr. 25/1 din 27.03.2012 si nr. 10/7 din 28.10.2014 s-a aprobat devizele de cheltuieli la lucrările de reparaţie a clădirilor, astfel in registrele contabile s-a majorat valoarea clădirilor: Clădirea statului major- 935957.001ei, etajul I cazarma- 519479.71 lei, Ospataria- 139043.691ei, etajul II cazarma- 576398.00, etajul III -185890.39

RO_6768_Raspuns HC 70 2018 Primaria Radoaia.pdf

Cerinte (28)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6779_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Pepeni.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6762_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Cotiujenii Mici.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6769_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Prepelita.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6763_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Coscodeni.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6768_Raspuns HC 70 2018 Primaria Radoaia.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6778_Raspuns HC 70 2018 Primaria Cubolta.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6767_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Singereii Noi.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6777_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Dobrogea Veche.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6776_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Draganesti.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării sistemului de control intern managerial a fost emisă dispoziţia primarului nr.28 din 20.06.2019 cu privire la implementarea controlului intern managerial.Tot odată, a fost descrise procesele operaţionale de bază.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6750_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Alexandreni.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6765_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Tambula.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6775_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Dumbravita.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6754_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bilicenii Vechi.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6774_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Grigorauca.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6755_Raspuns HC 70 2018 or.Biruinta Singerei.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6773_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Heciu Nou.pdf

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. In temeiul prevederilor art.16 alin(l) din Legea nr.229/ 2010 privind controlul financiar public intern managerial, prin dispoziţia nr.40 din 13.06.2019 a fost formata grupui de lucru intru implimentarea sistemului de control intern managerial in cadrul primăriei Bursuceni ( anexa nr.l), planul de acţiuni privind implimentarea sistemului de control intern managerial a cărui organizare si funcţionare permite parţial furnizarea unei asigurări rezonabile precum ca fondurile publice allocate in scopuri atingerii obiectivelor strategice si operaţionale sa fie utilizate in condiţii de transparenta, eficienta . ( anexa nr.2) si planul de achiziţie al primăriei pentru anul 2019. Scrisoarea nr.872 din 11.12.2019. 1.,,Acumularea veniturilor,, la cap. 111.01 cu 13,5 mii lei mai mult peste nivelul planificat. Explicaţie: Primăria nu dispune sistematic de informaţii privind mărimea impozitelor pe venit a angajaţilor agenţilor economici din teritoriu, cît şi a celor din instituţiile nesubordonate Primăriei si din acest motiv nu poate fi pe deplin planificat.Contabila-şefă a Primăriei urmează a contacta agenţii economici şi conducerea instituţiilor susmenţionate p/u preluarea informaţiilor privind aceste venituri. 2. „Datoriile debitoare la plata de arendă în mărime de 15,9 mii lei,, Explicaţie: Datoriile date s-au acumulat în urma neachitării la timp p/u plata de arendă a clădirii morii de ulei,din motivul volumului scăzut de materie primă(floarea soarelui) ca urmare a secetei din a. 2015. La moment toate aceste datoriile sînt achitate.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6758_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bursuceni.pdf
RO_7027_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Bursuceni r.Singerei.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6772_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Iezarenii Vechi.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6759_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Chiscareni.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6771_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Izvoare.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate. Răspunsul nr. 560 din 26.12.2019. Primăria comunei Ciuciuieni exsplica următoarele : 1. Pe parcursul anului 2015 Primăria Ciuciuieni a acumulat impozit pe venit din salariu a persoanelor fizice in mărime de 172 %, aprobate si precizate 51500 lei, executate 88575.66 iei. La prognozarea impozitului pe venit din salariu primăria nu dispune de date concrete pentru calcularea impozitului pe venit din salariu a persoanelor fizice, se calculează conform datelor cu privire la numărul mediu scriptic de persoane si din aceasta cauza au fost depăşite sumele calculate conform prognozei. 2. Ce priveşte plata de arenda a unui bazin acvatic a fost calculat dar nu a fost achitat din anii precedenţi din cauza ca arendaşul a decedat şi nu avea rude apropiate pentru a achita arenda.

RO_6760_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Ciuciuieni.pdf
RO_7029_Raspuns HC 70 2018 Primaria Ciuciuieni.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019.

2.1. pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recoman-dărilor expuse în Raport;

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. A fost prezentată informația în vederea îndeplinirii recomandărilor înaintate.

RO_6761_Raspuns HC 70 2018 Primaria com.Copaceni.pdf

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport.

response:
Răspuns nr.02/1-22/369 din 14.08.2019. În scopul implementării controlului intern managerial a fost emisă Dispoziţia nr. 40 din 13.06.2019. Scrisoarea 1379 din 30.12.2019. Primăria comunei Balasesti raionul Singerei va cominica ca reparaţia unei porţiuni de drum din s. Balasesti datoria de 348.8 mii lei a fost achitata antreprenorului ICS Buildin S.R.L. in anul 2017 din veniturile vinzarii unui teren de pamint. In legătură cu lucrările de construcţii a reţelei de apeduct si canalizare cu statia de epurare în s. Balasesti, cauza neefectuarii lucrarilor de către antreprenor in timp conform contractului incheiat, lucrările au fost terminate si achitarea sumei de 375,0 mii lei. Neacumularea veniturilor la cap.111.01 pe primăria Balasesti raionul Singerei a fost sub 1.4 mii lei cauza necalcularii venitului impozabil a agenţilor ecomici, si instituţiilor bugetare din teritoriu, deoarece nu s-a dispus concret de suma veniturilor. Datoriile Debitoare la plata pentru arenda terenurilor au fost calculate timp de 3 ani agenţilor economici din teritoriu, in suma de 37.3 mii lei, cauza motivind ca plătesc impozitul de doua ori.

RO_6749_Raspuns HC 70 2018 CR Singerei 14.08.2019.pdf
RO_6753_Raspuns HC 70 2018 Primaria Balasesti.pdf

2.2. pentru informare și implicare potrivit competențelor.

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/98 din 23.12.2019. Cu referinţă la Raportul Curţii de Conturi privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.17 din 23.06.2016 aferente procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public de către UAT din r-nul Sîngerei, Ministerul Finanţelor comunică următoarele. Procedurile prin care se asigură o conlucrare eficientă între autorităţile publice locale şi participanţii la procesul de estimare/prognozare a veniturilor: - reglementările metodologice generale stabilite în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209/2015; prevederile circularei anuale ale Ministrului Finanţelor privind elaborarea propunerilor de buget pe anul bugetar respectiv; informaţia privind baza fiscală pe fiecare UAT, separat pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, date furnizate de către Serviciile fiscale de Stat Teritoriale la solicitările Direcţiilor Finanţe. Mai mult ca atît, în unele cazuri, informaţia necesară este prezentată de către Ministerul Finanţelor direct autorităţilor publice locale; informaţia necesară la estimarea impozitelor pe bunurile imobiliare, date oferite de către Serviciile cadastrale teritoriale, de asemenea la solicitările Direcţiilor Finanţe. Cît priveşte datele oferite de către organele teritoriale pentru statistică raionale (municipale), privind fondul de remunerare a muncii, numărul salariaţilor, etc., datele statistice disponibile pot fi furnizate doar la nivel de raion (cercetările statistice sunt efectuate prin metoda selecţiei, nu exhaustiv.) O astfel de informaţie, sub aspect teritorial pe autorităţile locale de nivelul întîi, necesită schimbarea mecanismului de sistematizare şi prelucrare a datelor statistice, cu implicarea de resurse financiare suplimentare din bugetul de stat, costul cărui la etapa dată nu poate fi estimat. Raspunsul MF nr.03-02/1/98 din 23.12.2019. Prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.160 din 03.04.2019 a fost lansat în exploatare experimentală SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0”, în perioada 15.04.2019 - 31.08.2019, fiind desemnate 11 primării participante la etapa exploatării experimentale. Totodată, a fost elaborat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, în contextul lansării în exploatare industrială a SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0”, care urmează a fi remis Guvernului Republicii Moldova spre examinare şi aprobare. Astfel, implementarea SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0” va asigura optimizarea procesului privind organizarea şi evidenţa obligaţiilor fiscale aferente impozitelor şi taxelor pe bunurile imobiliare, precum şi plenitudinea calculării şi încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cât şi a altor impozite şi taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale.

RO_6783_Raspuns HC 70 2018 MF.pdf
RO_7028_Raspuns HC 70 2018 MF 23.12.2019.pdf

2.2. pentru informare și implicare potrivit competențelor;

response:
Scrisoarea SFS nr. 26-07/2-17/12182 din 11.09.2019. Referitor la recomandarea privind ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare şi asigurării calculării impozitelor pentru toate obiectele impunerii, comunicăm că în vederea eficientizării procesului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o analiză a informaţiei privind bunurile imobiliare înregistrate în SIA „Cadastrul Fiscal”, cu identificarea obiectelor care nu au fost asignate şi cu statut „Invalid”. Menţionăm că obiectele impunerii se înregistrează în SIA „Cadastrul Fiscal” cu statut „Invalid” în cazurile în care în informaţia transmisă de către Agenţia Servicii Publice lipsesc careva date sau datele sunt reflectate eronat. In acest sens, în adresa subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat a fost remisă o circulară privind intensificarea măsurilor de conlucrare cu serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în vederea eficientizării procesului de administrare a bunurilor imobiliare şi asigurării plenitudinii calculării impozitului pe bunurile imobiliare. Astfel, Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în conformitate cu atribuţiile, drepturile şi obligaţiile sale, stabilite în articolele 156-158 din Codul fiscal, urmează să verifice informaţia aferentă acestor categorii de obiecte şi să o completeze prin corectarea informaţiei cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota- parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale prin aplicarea operaţiunii „Relaţii temporare”. Acțiunea privind monitorizarea corectitudinii calculării impozitului pe bunurile imobiliare are caracter permanent și continuu. Scrisoarea SFS nr. 26-07/2-17/12182 din 11.09.2019. Referitor la recomandarea cu privire la elaborarea unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informaţii cu autorităţile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile şi restanţele existente aferente impozitelor şi taxelor încasate în bugetele locale, comunicăm că proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”, în partea ce ţine de lansarea în exploatare industrială a SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0” începând cu data de 1 ianuarie 2020, a fost remis la data de 21 august 2019 Cancelariei de Stat spre aprobare. Totodată, vă informăm că în conformitate cu prevederile Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.160 din 3 aprilie 2019 cu privire la lansarea în exploatare experimentală a SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0”, au fost desemnate 11 primării participante la etapa exploatării experimentale. în scopul eficientizării sistemului permanent au loc lucrări de ajustare astfel încît SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0” să fie funcţional începînd cu 1 ianuarie 2020.

RO_6829_Raspuns SFS 11.09.19.pdf