Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.73 din 29.10.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.18 din 23.06.2016 privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Râșcani pe anul 2015

Numar 526-528 din data de 2018-10-29 Nr. cerinte: 24 Nr. recomandari: 46

Măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.18 din 23.06.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și pentru asigurarea premiselor necesare în scopul administrării conforme a patrimoniului public.
Astfel, entitățile auditate dispun de rezerve de implementare în aspectele ce țin de aplicarea regulamentară și eficientă a prevederilor cadrului regulator în administrarea fondurilor publice, cu identificarea continuă a riscurilor aferente; înregistrarea conformă și raportarea integrală a patrimoniului.

Recomandari (46)

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

response:
Scrisoarea nr.471 din 26.12.2019. Înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publica a Primăriei Sturzeni la organele cadastrale teritoriale a continuat în anul 2019 cu înregistrarea în RBI a 2 obiecte: grădiniţă de copii nr.cadastral 7149101138; clădirea administrativa a Primăriei nr. cadastral 7149101163. Celelalte se preconizează sa fie înregistrate din momentul disponibilităţii mijloacelor financiare în bugetul local. Copiile actelor justificative disponibile se anexează.

RO_7107_Raspuns HC 73 2018 Primaria s.Sturzeni 26.12.2019.pdf

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

response:
Scrisoarea nr.79 din 20.12.2019. La situaţia din 01.12.2019 bunurile imobile publice (13 nr.) in suma de 8554.0 mii lei nu sint înregistrate la OCT. În a doua jumătate a anului 2020 va fi iniţiate delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publica, in temeiul HG nr.80 din 11.02.2019. Neinregistrarea Ia organul cadastral a conductelor de gaze (4.12 km in suma de 327.9 mii Iei): Organul cadastral nu inregistreaza conductele de gaze.(copia scrisoarei nr. 01-04/61 de la OCT se anexeaza)

RO_7104_Raspuns HC 73 2018 Primaria com.Vasileuti.pdf

1. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (inclusiv a terenurilor), precum și a celui transmis în gestiunea entităților fondate (recomandările 1 și 11 din Raport).

2. să asigure, conform prevederilor legale , stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea (arenda) terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți (recomandarea 2 din Raport).

2. să asigure, conform prevederilor legale , stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea (arenda) terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți (recomandarea 2 din Raport).

2. să asigure, conform prevederilor legale , stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea (arenda) terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți (recomandarea 2 din Raport).

2. să asigure, conform prevederilor legale , stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea (arenda) terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți (recomandarea 2 din Raport).

2. să asigure, conform prevederilor legale , stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea (arenda) terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți (recomandarea 2 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

response:
Scrisoarea nr.86 din 12.12.2019. Primăria Aluniş împreună cu ÎM „Servicom-Aluniş" efectuează anual inventarierea patrimoniului transmis în gestiune. Copiile listelor de inventariere anuale pe anii 2017, 2018, 2019 se anexează.

RO_7105_Raspuns HC 73 2018 Primaria s.Alunis 12.12.2019.pdf

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

3. în comun cu administratorii entităților fondate, să efectueze acțiuni de inventariere și de reevaluare a patrimoniului transmis în gestiunea entităților fondate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare (recomandarea 9 din Raport).

response:
Scrisoarea nr.02/1-21-513 din 17.12.2019. Proces de inventariere efectuat, reevaluarea patrimuniului transmis în gestiunea entităților fondate efectuată. Decizia CR Riscani nr.03/07 din 11.05.2018 și nr.04/15 din 22.08.2019

RO_7106_Raspuns HC 73 2018 CR Riscani 17.12.2019.pdf

4. să asigure administrarea rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare (recomandarea 10 din Raport).

4. să asigure administrarea rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare (recomandarea 10 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

response:
Scrisoarea nr.471 din 26.12.2019. A fost revizuit statutul „ Î.M Apă Canal” conform deciziei Nr 09\10 din 13.12.2019. Decizia se anexează.

RO_7107_Raspuns HC 73 2018 Primaria s.Sturzeni 26.12.2019.pdf

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

5. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor municipale fondate, cu conformarea acestora cadrului legal existent (recomandarea 14 din Raport).

response:
Scrisoarea nr.02/1-21-513 din 17.12.2019. Revizuirea statutelor în proces de implementare, în decembrie 2019 este planificată aprobarea modificărilor în statutele a ÎM fondate de către CR Riscani.

RO_7106_Raspuns HC 73 2018 CR Riscani 17.12.2019.pdf

6. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea celui neprivatizat și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 16 din Raport).

6. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea celui neprivatizat și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 16 din Raport).

6. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea celui neprivatizat și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 16 din Raport).

6. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea celui neprivatizat și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 16 din Raport).

Cerinte (24)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.02/1-21-513 din 17.12.2019. S-a aprobat planul acțiunilor în vederea măsurărilor necesare pentru înlăturarea abaterilor constatate. Decizia CR riscani nr.04/04 din 15.09.2016

RO_7106_Raspuns HC 73 2018 CR Riscani 17.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.79 din 20.12.2019. S-a prezentat nota explicativă nr.79.

RO_7104_Raspuns HC 73 2018 Primaria com.Vasileuti.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.471 din 26.12.2019. A fost revizuit statutul „ Î.M Apă Canal” conform deciziei Nr 09\10 din 13.12.2019. Decizia se anexează. Înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publica a Primăriei Sturzeni la organele cadastrale teritoriale a continuat în anul 2019 cu înregistrarea în RBI a 2 obiecte: grădiniţă de copii nr.cadastral 7149101138; clădirea administrativa a Primăriei nr. cadastral 7149101163. Celelalte se preconizează sa fie înregistrate din momentul disponibilităţii mijloacelor financiare în bugetul local. Copiile actelor justificative disponibile se anexează.

RO_7107_Raspuns HC 73 2018 Primaria s.Sturzeni 26.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.86 din 12.12.2019. Primăria Aluniş împreună cu ÎM „Servicom-Aluniş" efectuează anual inventarierea patrimoniului transmis în gestiune. Copiile listelor de inventariere anuale pe anii 2017, 2018, 2019 se anexează.

RO_7105_Raspuns HC 73 2018 Primaria s.Alunis 12.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;