Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.80 din 26.11.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 05 iulie 2016 privind Rapoartele auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul entităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015

Numar 526-528 din data de 2018-11-26 Nr. cerinte: 26 Nr. recomandari: 29

Misiunea de follow-up s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate de auditul precedent.
Audiind în ședința publică Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.26 din 05.07.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și care ar asigura premisele necesare pentru administrarea conformă a patrimoniului public.
Astfel, entitățile auditate dispun de rezerve de implementare la: evaluarea potențialului economic aferent bazei de impozitare, gestiunea conformă a cheltuielilor bugetare, înregistrarea integrală și raportarea conformă a patrimoniului public.

Recomandari (29)

1. Să asigure elaborarea și implementarea de către entitățile din subordine și autoritățile publice locale de nivelul I a proceselor operaționale aferente evaluării bazei impozabile, planificării și asigurării încasării veniturilor în bugetele locale (recomandarea 1 din Raportul I).

1. Să asigure elaborarea și implementarea de către entitățile din subordine și autoritățile publice locale de nivelul I a proceselor operaționale aferente evaluării bazei impozabile, planificării și asigurării încasării veniturilor în bugetele locale (recomandarea 1 din Raportul I).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

5. Să asigure inventarierea fondului locativ, contabilizarea celui neprivatizat, oficializarea relațiilor cu locatarii a apartamentelor neprivatizate, și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 1 din Raportul II).

5. Să asigure inventarierea fondului locativ, contabilizarea celui neprivatizat, oficializarea relațiilor cu locatarii a apartamentelor neprivatizate, și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 1 din Raportul II).

5. Să asigure inventarierea fondului locativ, contabilizarea celui neprivatizat, oficializarea relațiilor cu locatarii a apartamentelor neprivatizate, și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 1 din Raportul II).

6. să asigure delimitarea terenurilor între localități în conformitate cu prevederile legale (recomandarea 2 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

Cerinte (26)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea determinării destinației terenurilor exploatate pentru extragerea resurselor minerale (recomandarea 3 din Raportul I).

3. Să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (recomandarea 6 din Raportul I).

3. Să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (recomandarea 6 din Raportul I).