Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.80 din 26.11.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 05 iulie 2016 privind Rapoartele auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul entităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015

Numar din data de 2018-11-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de follow-up s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate de auditul precedent.
Audiind în ședința publică Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.26 din 05.07.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și care ar asigura premisele necesare pentru administrarea conformă a patrimoniului public.
Astfel, entitățile auditate dispun de rezerve de implementare la: evaluarea potențialului economic aferent bazei de impozitare, gestiunea conformă a cheltuielilor bugetare, înregistrarea integrală și raportarea conformă a patrimoniului public.

Recomandari (0)

Cerinte (0)