Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.82 din 28 noiembrie 2018cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenţie Naționale Antidoping, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar din data de 2018-11-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Agenţiei Naționale Antidoping, încheiate la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)