Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 87 din 5 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar din data de 2018-12-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Institutului Național al Justiției la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (8)

1. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale

2. Asigurarea reflectării în evidența contabilă a valorii terenului aferent clădirii administrative.

2. Corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a mijloacelor fixe.

3. Corectarea înregistrărilor aferente stocurilor de materiale care denaturează informațiile din rapoartele financiare.

4. Asigurarea înregistrării corespunzătoare a paginii web, cu determinarea cheltuielilor aferente majorării valorii inițiale a acesteia.

5. Asigurarea inventarierii exhaustive a tuturor elementelor patrimoniale, inclusiv a creanțelor și datoriilor

7. Ajustarea cadrului normativ intern privind reglementarea timpului necesar realizării normei didactice și elaborarea planurilor individuale per formator în corespundere cu planurile anuale de instruire.

8. Asigurarea înregistrării operațiunilor economice la conturile corespunzătoare de cheltuieli.

Cerinte (0)