Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.1 din 31 ianuarie 2019 privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru)

Numar 86-92 din data de 2019-01-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 129

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.9, art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1. Auditul a avut drept scop evaluarea performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 (în continuare – Programul) și a impactului de reducere a poverii diabetului zaharat prin prevenirea, controlul acestuia și asigurarea accesului la servicii calitative, centrate pe pacient. Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi2.
Examinând rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12. 2017„Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2018”; Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (129)

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2).

1. justificarea costurilor și planificarea necesarului de mijloace financiare prin delimitarea exhaustivă a resurselor de finanțare pentru fiecare acțiune din Planul de acțiuni, care ar asigura accesul la tratament eficient și la dispozitive de monitorizare și control (pct.4.1);

2. identificarea mijloacelor financiare suficiente în vederea finanțării activităților Programului, pentru asigurarea realizării indicatorilor de progres și, respectiv, reducerea poverii persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv prin: (i) asigurarea pe deplin a persoanelor cu diabet cu dispozitive pentru autocontrol (copii, adulți, femei însărcinate); (ii) asigurarea efectuării investigațiilor obligatorii femeilor însărcinate; (iii) asigurarea persoanelor cu diabet zaharat de tip I cu analogi de insulină (pct.4.3, pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.3, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

3. elaborarea unei baze de date la nivel național a pacienților cu diabet zaharat (pct.4.4.7

4. comunicarea și responsabilizarea părților implicate în realizarea Programului, inclusiv a autorităților publice locale (pct.4.4);

5. instituirea proceselor de control intern în scopul monitorizării și controlului etapelor de realizare a Programelor (pct.4.2; pct.4.5);

6. informarea instituțiilor medicale de toate nivelurile implicate în procesul de realizare a Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat, referitor la rezultatele auditului cu înaintarea recomandărilor/cerințelor privind asigurarea: (i) evidenței persoanelor cu diabet zaharat; (ii) planificarea justificată a necesităților de preparate medicamentoase și dispozitive medicale; (iii) repartizarea și decontarea conformă și justificată a preparatelor și dispozitivelor; (iv) raportarea veridică, exactă și pe deplin a cheltuielilor suportate (pct. 4.3,4.4, 4.4.1, 4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7);

7. la evaluarea calității serviciilor medicale, să acorde o atenție sporită examinării și specificării serviciilor prestate persoanelor cu diabet (pct.4.4.3);

response:
Scris. CNAM nr. 01-08/1270 din 24.07.2019: CNAM a fortificat evaluarea la nivel de AMP şi AMSA a serviciilor medicale prestate femeilor însărcinate cu accent asupra investigaţiilor obligatorii pentru identificarea diabetului gestaţional şi preexistent, respectării de către medicii de familie şi specialiştii de profil a Protocoalelor Clinice Naționale şi Standardelor de supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator. Astfel, în rezultatul evaluării a 21 de prestatori de AMP şi AMSA s-a constatat că toate gravidele luate la evidenţă în termen de până la 12 săptămâni, în conformitate cu Standardele de supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator, aprobate prin Ordinul MS nr.31 din 13.01.2017 ”Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Ordinul nr.31 din 27.01.2016”, au realizat screening-ul diabetului zaharat la prima vizită antenatală. Din numărul gravidelor care necesitau efectuarea testului oral de toleranță la glucoză (TOTG), la 24-28 săptămâni la prezenţa indicaţiilor medicale, au fost investigate circa 65 %, iar restul gravidelor au refuzat efectuarea investigaţiei. Totodată, CNAM, în activitățile de evaluare a prestatorilor de servicii medicale încadrați în sistemul AOAM, va pune accent pe evaluarea şi monitorizarea medicilor de familie şi specialiştilor de profil, în vederea supravegherii femeilor gravide pe tot parcursul sarcinii.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. Primaria Municipiului Chișinău nr. 02-115/815 din 25.07.2019: 1. IMSP AMT Botanica, AMT Centru şi AMT Ciocana au definit atribuţiile, măsurile suplimentare organizatorice, logistice şi de control în realizarea prevederilor şi a obiectivelor Programului Naţional de prevenire şi control, prin emiterea ordinelor interne (Ordinul AMT Botanica nr. 41 din 06.02.2019, Ordinul AMT Centru nr. 46din 08.05.2019, Ordinul AMT Ciocana nr. 32 din 21.01.2019). 2. În cadrul AMT Botanica au fost elaborate şi aprobate Procedurii operaţionale interne privind "Modul de asigurare, evidenţă şi decontare a glucometrelor şi seturilor de accesorii pentru controlul glicemiei, distribuite adulţilor şi copiilor de diabet zaharat" şi "Modul de prescriere, evidenţă şi raportare a analogilor de insulină umană şi vazopresină" (Ordinele nr. 269 din 09.11.2018 şinr. 09/1 din 17.012019). În cadrul AMT Ciocana au fost elaborate procesele operaţionale "Modul de asigurare, evidenţă şi decontare a glucometrelor şi seturilor de accesorii pentru controlul glicemiei, distribuite adulţilor eligibili şi copiilor cu diabet zaharat" şi "Modul de asigurare, evidenţă şi decontare a analogilor de insulină umană şi preparatelor biosimilare analogilor de insulină, distribuite adulţilor eligibili şi copiilor cu diabet zaharat", a fost elaborat Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la copiii cu diabet zaharat şi Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din sectorul Ciocana, procurate din sursele financiare ale bugetului local.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Cantemir cu nr. 237 din 10.07.2019: În raionul Cantemir se află la evidentă-983 pacienti cu diabet zaharat. Toti pacientii sunt la evidenta medicilor de familie din raion. Periodic sunt examinați si investigati laborator si clinic de către medicul endocrinolog a sectiei consultative a Spitalului Raional Cantemir. La necesitate sunt consultati si la alti specialisti a Spitalului raional si institutiilor republicane, beneficiază de servicii medicale de performantă. La indicatiile medicului endocrinolog, pacienții primesc si tratament spitalicesc . Toti pacienții primesc preparate antidiabetice gratuit, pacientii insulino-dependenti sunt asigurati gratuit cu insulină umană si analogi de insulină. Copii insulino-dependenti primese gratuit anual teste lancete prin Posta Moldovei, o parte din pacienti au fost aprovizionati cu glucometre. La moment distribuirea glucomentrelor continuă. Toate medicamentele destinate pentru bolnavi cu diabet zaharat sunt eliberate de farmaciile din teritoriu la prezentarea recetelor de la medicii de familie. Se efectuează o evidență strictă a păstrării și eliberării preparatelor.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Cimișlia cu nr. 183 din 12.07.2019: A fost stabilit că finanţarea Programului naţional nominalizat se va efectua din contul alocaţiilor prevăzute anual în aceste scopuri în bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în fondurile organizaţiilor internaţionale. De către Consiliul raional Cimişlia a fost aprobat Programul teritorial de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, instituită şi aprobată Comisia teritorială coordonatoare a implementării Programului, Planul de acţiuni pentru anii 2017-2021 privind implementarea Programului nominalizat, prin decizia nr. 02/14 din 23.03.2018 (se anexează). Comisia teritorială coordonează implementarea programului şi se convoacă în şedinţe plenare o data în semestru. IMSP Spitalul raional Cimişlia a confirmat că medicul endocrinolog al Secţiei consultative eliberează analogi de insulină în baza reţetei gratuite şi le înregistrează în registrul de evidenţă a reţetelor gratuite. La nivelul cabinetului endocrinologic se duce o evidenţă strictă şi exactă a persoanelor cu diabet zaharat pe tipuri. La finele anului 2018 s-au aflat la evidenţă în total 1571 de pacienţi, inclusiv 4 copii. IMSP Centrul de sănătate Cimişlia a asigurat cu teste autocontrol 70 pacienţi cu diabet zaharat insulino-dependenţi din sursele proprii ale Centrului de sănătate (54,4 mii lei). 4 copii, înregistraţi cu diabet zaharat tip 1, au fost asiguraţi cu dispozitive pentru autocontrol zilnic. 444 femei însărcinate au fost supuse investigaţiilor obligatorii pentru identificarea diabetului ( conform protocolului clinic naţional "Diabetul gestaţional"), dintre care 26 de femei însărcinate cu suspecţii la diabet zaharat au fost supuse testului de toleranţă la glucoză. Toate femeile însărcinate şi copii sunt asiguraţi gratis cu dispozitive pentru autocontrol. Marea majoritate a pacienţilor cu diabet zaharat de tip 1 au fost asiguraţi cu analogi de insulină. IMSP CS Javgur a organizat şedinţe informative cu pacienţii, elevii din gimnazii în cadrul orelor de dirigenţie cu tematica "Familia şi diabetul", a participat la acţiunile de comunicare dedicate Zilei Mondiale a Diabetului, perioada 12-17 noiembrie 2018. În cadrul centrului a fost creată "Şcoala pacientului diabetic şi a persoanei cu risc la diabet". A fost apreciată hemoglobina glicolizată la 58% din pacienţii cu diabet zaharat, dintre care la 46% din pacienţi valorile s-au menţinut între sau mai mic de 6-8,5%. S-a efectuat screening ul pentru depistarea piciorului diabetic la 67% dintre pacienții cu diabet zaharat. S-a efectuat screening ul a 100% dintre femeile însărcinate pentru identificarea diabetului zaharat (pe parcursul anului 2018 s-au aflat la evidenţă 12 gravide, după efectuarea testului nu s-a depistat nici un caz de diabet zaharat). În Centrul de Sănătate J avgur se fală la evidenţă 72 persoane cu diabet zaharat tip 2. IMSP CS Gura Galbenei a oferit 440 consultaţii pentru prevenirea diabetului zaharat, s-au repartizat 250 de broşuri, 28 pacienţi insulino-dependenţi sunt asiguraţi cu teste autocontrol, insulina a fost eliberată în baza reţetelor gratuite. Centrul de sănătate publică Hînceşti (subdiviziunea Cimişlia) a informat că a fost preluată glicemia gratis la 850 persoane, au fost repartizate 1 O glucometri, 1 OOO teste, au fost instruite 835 persoane. Ca responsabili pentru implementarea Programului au fost desemnaţi Centrul de sănătate publică Cimişliia, IMSP Spitalul raional Cimişlia, IMSP Centrul de sănătate Cimişlia, IMSP Centrul de sănătate Gura Galbenei, IMSP Centrul de sănătate Javgur. Toate măsurile întreprinse pentru implementarea Programului sunt descrise în informaţia prezentată de Centrul de sănătate publică Hînceşti (se anexează).

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Călărași cu nr.280 din 17.07.2019: Conform anuarului statistic se observă o tendinţă de crestere semnificativa a numărului persoanelor cu diabet zaharat atît in ţară cît si în raion. Maladia data duce la o invalidizare şi letalitate precoce mai ales a populaţiei aptă de muncă, prin apariţia multor complicaţii ce duce la o problemă economică atit pentru sistemul de sănătate cît si pentru familia individiului din cauza costurilor mari la tratamentul si controlul diabetului. Creşterea semnificativă a numărului persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat a fost condiţionată de informarea insuficientă a populaţiei cu grad înalt de risc care poate dezvolta diabet, şi a fost determinată de ineficienţa acţiunilor de profilaxie, screening şi educare a pacienţilor în scopul reducerii sau eliminării factorilor de risc cauzaţi de stilul de viaţă (obezitatea, inactivitatea fizică, dicta nesănătoasă, consumul nociv de alcool şi de tutun etc.). Programul raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2017- 2021 au fost specificate următoarele obiective specifice: -asigurarea unui management eficient al Programului naţional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021; -optimizarea metodelor de prevenire primară a diabetului zaharat; -îmbunătăţirea măsurilor de prevenire secundară a diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicaţiilor cronice, stoparea progresiei acestora prin tratament adecvat şi oferirea metodelor de reabilitare; -ameliorarea asistenţei medicale acordate femeilor însărcinate cu diabet (gestaţional sau preexistent sarcinii); -asigurarea cu resurse suficiente (umane, medicamentoase, tehnice şi financiare); -asigurarea accesului la baze de date calitative prin îmbunătăţirea capacităţii serviciilor informaţionale. Serviciile prestate pacienţilor cu diabet zaharat în cadrul asistenţei medicale primare, de ambulatoriu şi spitaliceşti sunt finanţate din mijloacele FAOAM, în conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Conform reglementărilor în vigoare, insulinele umane se prescriu de către medicul de familie s-au medicului specialist enocrinolog, acestea fiind incluse în lista medicamentelor compensate, ceea ce are ca scop asigurarea accesului pe deplin al pacienţilor cu diabet zaharat la tratamentul cu insuline umane compensate. La capitolul planificarea analogilor de insulină, se denotă că acest proces a fost realizat de către Comisia de selectare a pacienţilor la îndreptarea medicilor din teritoriu . Persoanele cu diabet zaharat nu dispun de măsuri eficiente de prevenire a complicaţiilor şi de control al diabetului zaharat prin implementarea acţiunilor din Program, situaţie condiţionată de insuficienţa mijloacelor financiare alocate, nu toţi pacienţii care se afla la evidenta pot primi tratament adecvat pentru prevenirea complicaţiilor. Neasigurarea persoanelor insulino-dependente cu teste pentru autocontrol a fost determinată de insuficienţa mijloacelor financiare alocate în acest sens şi de lipsa identificării de către Instituţii medicale din teritoriu a unor surse de acoperire a necesităţilor respective, situaţie ce generează suportarea acestor cheltuieli semnificative de către persoanele cu diabet. La moment problema data s-a rezolvat parţial deoarece o buna parte au primit glucometre cu teste şi lancete de la CNAM,dar au ramas acei ce nu au primit teste, lancete şi glucometre care au fost date in lista şi care mai aşteapta pentru a fi dotaţi. Planul de acţiuni privind implementarea Programului naţional de prevenire şi control al diabetului zaharat stabileşte asigurarea a 100% din persoanele tratate cu insulină cu teste pentru autocontrol, în număr de 100 de teste pe lună (1200 de teste anual). Indicatorul respectiv a fost realizat în cca 20% cu glucometre la maturi din ajutor umanitar au primit cca 200 de pacienti si 100% integral au fost asiguraţi copii atît cu teste cît cu lancete şi glucometre în anul 2018. Similar, în prima jumătate a anului 2019, au beneficiat de teste, lancete si glucometre 80% de persoane tratate cu insulină, restul urrneaza,copii au primit în 100% tot. Neasigurarea persoanelor tratate cu insulină cu teste pentru autocontrol este cauzată inclusiv de lipsa de vinanţe şi a cooperării instituţiilor medicale cu APL. Importanţa asigurării cu dispozitive pentru autocontrol rezidă în necesitatea zilnică de monitorizare a nivelului glucozei în sânge, pentru prevenirea complicaţiilor tardive ale diabetului (afecţiuni cardiovasculare, pierderea sensibilităţii membrelor inferioare, boli ale ochiului şi rinichiului). Procedura de asigurare cu dispozitive de autocontrol a copii lor este eficientă, cu prezenţa transparent şi echitabil de repartizare a acestora, ceia ce nu se poate spune de procedura de asigurare cu teste pentru autocontrol pentru maturi care nu are un regulament de repartizare a acestora. La capitolul examinării femeile însărcinate obiectivul dat lasă de dorit deoarece cele din urma sunt supuse investigaţiilor obligatorii pentru identificarea diabetului parţial şi nu deplin, ceea ce denotă realizarea indicace a obiectivului din Program şi poate condiţiona complicaţii de sănătate. Analizind situaţia care s-a format instituţiile medico-sanitare publice din raion au obiectivul: 1. Să ducă o evidenţă strictă a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, şi tratamentul pe care îl administrează 2. Să planifice necesarului de preparate medicamentoase şi dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităţilor persoanelor cu diabet zaharat pentru tratament şi control 3. Să ducă evidenţa contabilă şi să deconteze analogii de insulină în baza reţetelor regulamentar completate. 4. Să repartizăze pe deplin preparatele medicamentoase şi dispozitivele pentru autocontrol 5. Să exammeze conform Protocolului naţional atît grupa de risc pentru diagnosticarea diabetului zaharat preexistent şi gestaţional conform cerinţelor.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CRCăușeni nr.367/10 din 01.07.2019: În baza Programului Național ded prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 a fost elaborate Programul Teritorial al raionului Căușeni de prevenire de control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021. Afost actualizat Protocolul clinic Instituțional în Protocolul Clinic Național ,, Diabetul zaharat necomplicat, activităţilor în cadrul Scolilor Pacientului si companiei de sensibilizare și comunicare în prevenire a diabetului zaharat (Proiectul PRoDiab). - Efectuarea evidenţei stricte a tratamenului administrat persoanelor cu diabet zaharat, inclusive pe tipuri şi tratamentul pe care îl administrează în Registrul de evidenţă a stării de sănătate a populaţiei (boli cornice) F-nr.166-1/e. - Planificarea necesarului de medicamente și dispositive medicale, pentru asigurarea acoperiii necesităţilor pacientilor cu diabet zaharat se efectuează de MS MPS si CNAM. - Asigurarea reglementară (100%) cu preparate medicamentoase necesare şi a dispozitivelor pentru autocontrol (teste, în nr.100 pe lună) persoanelor cu diabet zaharat, în dependent de necessitate. - Raportarea veridical periodic a cantităţilor de analogi de insulin, eliberate, precum şi a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate sunt effcctuate de farmacist diriginte şi anume: 1) Monitorizarea permanent a stocului de medicamente existente; 2) Eliberarea medicamentelor (analogilor de insulină sau vasopresină) în baza reţelelor gratuite Formular nr.3/nr.1 conform Listei pacienţilor confirmate comisional cu semnătura personală şi parafa medicului endocrinolog; 3)Darea de seamă lunară contabilității (prin Programul ONIX) pe fiecare preparat (analog sau vasopresină) aparte eliberat; 4) Trimestrial-prezentare la CNAM a dării de seamă personificată cu privire la persoanele asigurate, care au beneficiat de tratament cu analogi de insulin sau vasopresină (Formular nr.1-27 /d aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.198/86 din 17.03.2014). 5) Simestrial pînă la 10 iulie, 20 decembrie respectiv - Darea de seamă Comisiei de selectare a pacienţilor conform Model A (Anexa nr.2 la Regulamentul privind organizarea accesului populaţiei la analogi de insulin umană și vasopresină, Darea de seamă privind distribuirea analogilor de de insulin umană/vasopresină al Comisiei mixte teritoriale către Comisia de selectare a pacienţilor. - contabilitatea tine evidenţa contabilă a stocurilor de medicamente ( analogi insulin/vasopresină) în permanent cu reducerea lor conform legislaţiei în vigoare; decontări din evidenţa contabilă a analogilor de insulin în baza retetelor completate.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris.CR_Dondușeni nr.86 din 11.03.2019: In legatura cu reorganizarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sanatatii Publice prin fuzionarea CSP in ANSP si disponibilizarea persoanelor resposabile de infectiile nozocomiale în raion a fost pregatit Programul raional de prevenire si control al diabetului zaharat in baza Programului national, care va fi aprobat la I sedinta a Consiliului raional in luna martie, curent, De acum, inainte, toate deciziile in privinta bolilor nontransmisibile vor fi pregatite de IMSP de specialisti responsablli. Consiliul raional, din lipsa de buget n-a furnizat bani pentru programul dat prin urmare CSP n-a beneficiat de surse respective de la Ministerul Sanatatii si Consiliul raional conform programului pentru prevenirea si modul sanatos de viata la diabetul zaharat. Începand cu anul 2018 în Republica Moldova, cat și in raion cu suportul Fondatiei Mondiale pentru Diabet în cadrul proiectului , .Reteaua de școli ale Pacientului cu Diabet,, pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat a fost deschisa scoala diabetului, care se ocupa cu Instruirea populatiei. Scoala petrece instruirea persoanelor din grupul de risc cu tematica prevenirea complicatiilor ca picior diabetic, afectiunea ochilor in diabet, controlul glicemiei. Scoala a fost dotata cu echipament necesar (laptop și protector) de Fondația Mondiala pentru Diabet Prodiab. De catre CNAM si Ministerul Sanatatii pentru activitati de promovare a sanatatii educației pentru sanatate în domeniul prevenirii bolilor transmisibile și nontransmisibile CSP nu sunt finantate.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Drochia nr.451 din 29.07.2019: Pe parcursul anului 2018 în raionul Drochia, conform datelor prezentate de IMSP CS din raion, în total au fost înregistraţi 2117 pacienţi cu diabet zaharat, 397 dintre ei fiind insulino­dependenţi. La etapa de planificare şi aprobare a bugetului Programului raional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, nu au fost identificate şi alocate mijloace băneşti pentru acţiunile prevăzute în Program. Pe parcursul primului semestru al anului 2019 au fost efectuate următoarele acţiuni, conform măsurilor incluse în Program: -asigurarea a 100% copii cu diabet tip I şi femei însărcinate ( cu diabet preexistent şi gestaţional) cu 5 teste pe zi; -asigurarea a 100% dintre persoanele tratate cu insulină cu teste în număr de 1 OOO pe an; -toate persoanele cu diabet zaharat de tip I au fost asigurate cu analogi de insulină; -persoanele tratate cu preparate antidiabetice orale au fost asigurate cu teste pentru autocontrol în număr de 100 pe an; - femeile însărcinate ( cu diabet preexistent şi gestaţional), copiii şi pacienţii aflaţi la tratament cu insulină au fost asiguraţi 100% cu glucometre.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. IMSP Dubăsari nr.141 din 17.07.2019: În baza Programului Naţional de Prevenire şi control a diabet zaharat pentru anii 2017-2021, de către IMSP CS Dubăsari a fost elaborat Programul Raional şi planul de acţiuni privind implementarea programului naţional Prevenire şi control a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 aprobat prin Decizia Comisiei Sanatate Publica Consiliului Raional Dubăsari nr.01-04 din 20.03.2019 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Prevenire și control a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 şi planului de acțiunui privind implementarea acestuia”. Astfel conform deciziei nr.01-04 din 20.02.2019 a fost pus în sarcina administraţiei de resort a obiectivelor stabilite. In prezent în vederea executărilor prevederilor actelor normative specificate şi a raportării indicilor de executare Vă informam: au fost înregistrați pe CS Dubăsari pe 2017 - 985 de persoane cu Diabet Zaharat, dintre care insulinodependenţi - 183 de persoane şi în 2018 -1014 şi insulinodependent 196 de persoane. Cantitatea distribuită de analogi de insulină pentru 2017 a fost de 139.8 cutii egal cu suma de 136179.35 lei şi I semestru a anului 2018 a fost-80.8 cutii sau egal cu 56890.01 lei. S-au investigat la hemoglobina glicată 30 de persoane şi pe 2018 -810 persoane. Pentru perioada anului 2017 pe teritoriul IMSP CS Dubăsari au fost diagnosticaţi 3 copii cu maladia diabet zahara cărora au fost eliberate cîte un glucometru, a cîte 1800 de teste şi lancete pentru fiecare constituind în total 3 glucometre, şi a cîte 5400 de teste şi lancete prin intermediul IM și Copilului din sursele Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.; Pentru primul semestru al anului 2018 la numărul total de 3 copii diagnosticați cu diabet au fost eliberate a cîte un glucometru, 1200 de teste şi 1200 lancete total constituind 3 unităţi de glucometru, 3600 de teste şi 3600 de lancet La fel în vederea monitorizării corecte a pacienţilor au fost întreprinse acțiuni de informare a populaţiei diseminarea bucletelor, afişarea în locuri publice a spoturilor informative cu privire la riscurile şi efectele nocive asupra sănătății pe care le produce diabetul zaharat, datele statistice privind creştere la nivel național a numărului de populație afectate de diabet zaharat. Pentru prevenirea diabetului zaharat au fost efectuate seminare de instruire pentru personalul medical în vederea informării corecte a populației în scopul depistării active a persoanelor care suferă de această maladie, cu privire la modul de prevenire şi combatere a diabetului zaharat, cît şi a posibilităţii de acordare din partea statului a dispozitivelor medicale pentru testarea glucozei și a preparatelor medicale în vederea tratării acestei maladii aşa cum prevede Programul național. De asemenea Vă comunicăm că IMSP CS Dubăsari întreprinde măsuri de monitorizare continuă a procesului de implementare a Programului raional.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR_Fălești nr. 02/1-09-63 din 15.03.2019: Pentru implementarea Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017 - 2018 (I semestru) mijloace financiare nu au fost alocate din partea Consiliului raional Fălești.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

2.1. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor şi neregulilor constatate, precum şi pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de îndeplinirea acestora.

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CNAM nr. 01-08/1270 din 24.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris.CR Nisporeni nr. 121 din 15.07.2019: 1. Achiziţionarea analogilor de insulina pe I semestru 2017-2018 s-a făcut centralizat conform Programelor Naţionale si dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii. Cu analogi de insulina pentru acea perioada au fost asigurate persoanele cu Diabet zaharat tip-1, femeile gravide si persoanele apte de munca cu Diabet zaharat tip-2 la care tratamentul cu insuline umane nu era efectiv. Pacienţii aflaţi la tratament cu analogi au fost trecuţi prin Comisia Republicană din cadrul secţiei endocrinologie SCR. Total pacienţi-DZ TIPl-21,inclusiv copii-2, DZ TIP2-4.Necesitatea anuală în analogi a fost de 81 O penuri, acoperirea fiind de 100% 2. Cu dispozitive de autocontrol pentru I semestru 2017-2018 au fost asiguraţi numai copiii centralizat de Institutul Mamei si Copilului,de asemenea 100% 3. În această perioadă au fost testate 411 femei gravide pentru depistare diabetului gestaţional. Nu au fost depistat nici un caz. Toate persoanele cu Diabet zaharat din raion au fost incluse in registrul unic de monitorizare a Diabetului Zaharat.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Orhei nr. 02/1-7-158 din 23.07.2019: Vă aducem la cunostintă următoarele: în raionul Orhei la evidentă cu Diabet Zaharat avem 3413 persoane, din ei tip.I - 137, tip.II - 3276. Prin urmare, conform Deciziei Consiliului Raional Orhei nr.3/10 din 04.05.2018 „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al Diabetului Zaharat pentru anii 2018-2021" s-a perfectat un plan de măsuri pentru a ameliora situaţia în acest domeniu. Organizarea activităţilor de sensibilizare şi comunicare privind prevenirea factorilor de risc în cadrul Zilelor mondiale ale Diabetului şi alte activităţi. Prin decizia Consiliului Raional Orhei nr.3/10 din 04.05.2018, s-au alocat 408.000 lei pentru realizarea Programului Teritorial de prevenire şi control al Diabetului Zaharat pentru anii 2017-2018. Responsabil a fost desemnat IMSP CS Nr.1 Orhei, care prin Procedura de achiziţie publică nr.18/03910 din 25.09.2018 publicată în BAP nr.69 din 04.09.2018 s­au procurat Glucometre - 135 buc., Teste - 225.150 buc. şi Lanţete - 225.150 buc. Ulterior repartizate tuturor pacienţilor cu Diabet Zaharat de tip.I din raion.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Rezina cu nr. 270 din 18.07.2019: 1. Anual şi într-un număr în creştere este efectuat screeningul la Diabet Zaharat: Glicemia în anul 2017-11989, în anul 2018-13121. Astfel este în creștere și numărul al pacienților cu Diabet Zaharat: în anul 2017-1228, în anul 2018-1295. 2. Pacienţii cu Diabet Zaharat sunt într-o permanentă monitorizare la medicul de familie, se prescrie tratament compensat, atît insulină, cît şi preparate antidiabetice orale. Numărul rețetelor în 2017-8161, în anul 2018-8321. 3. Din 2017 în laboratorul instituţiei este determinată şi hemoglobina glicolizată. Nr. investigaților: în anul 2017-2121, în anul 2018-2186. 4. Din sursele instituţiei pentru pacienţii cu Diabet Zaharat tip I ş1 tip II la insulinoterapie au fost procurate teste, seringi etc. şi distribuite la pacienţi. TESTE în anul 2017-8600, în anul 2018-14250. SERINGI în anul 2017-9000, în anul 2018-13500. 5. Centralizat de către MS, M şi PS al RM au fost procurate glucometre, teste, lancete pentru copii cu Diabet Zaharat. In instituţie au fost distribuite copiilor, conform listei întocmite de către catedra endocrinologie din cadrul IMSP IMşiC. Gravide cu Diabet Zaharat pe parcursul acestor ani nu s-au aflat la evidenţă. 6. La tratament cu analogi de insulină în instituţie pînă la finele anului 2018 se aflau copii şi maturi. Acestor pacienţi medicii de familie le-au prescris preparatele indicate de la catedrele de endocrinologie republicane. 7. Pe parcursul I semestru a anului 2019 a fost întocmit graficul consultaţiilor de către endocrinolog a pacienţilor la tratament cu insulină, pentru a fi transferaţi la tratament cu analogi de insulină.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Rîșcani nr.02/1-20-344 din 26.07.2019: În cadrul sedintei cu medicii de familie a fost examinate si stabilite sarcini concrete în baza Dispoziţiei Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr. 127 din 26 aprilie 2019 „Cu privire la realizarea Hotărârii Curţii de Conturi nr.I din 30.01.2019" Practicăm deplasarea medicilor din cadrul AMSA în teritoriu în scop de examinare a persoanelor care nu au posibilitate, din diverse motive ( dezabilitate, situaţia financiară, mame cu copii mici etc.),, să se deplaseze pentru o consultare la medicul AMSA, ceea ce oferă posibilitatea de a depista mai din timp anumite probleme de sănătate inclusiv şi predispunerea la diabet zaharat. În scopul susţinerii activităţii instituţiilor medico sanitare publice pentru anul 2019 Consiliul Raional Rîşcani a alocat pentru achiziţionarea preparatelor antidiabetice suma de 73,3 mii lei (Decizia Consiliului Raional Rîşcani nr. 07/02 din 5 XII 2018.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Strățeni nr.303 din 17.07.2019: Problema de depistare, tratament şi profilaxie a diabetului zaharat se află în atenţia medicilor din sistemul primar, specializat de ambulator şi medicilor din secţiile spitalului raional Străşeni. Cel puţin o dată pe an au loc seminare cu angajaţii din sistemul de sănătate în privinţa depistării precoce a pacienţilor cu diabet zaharat. Totodată, are loc şi informarea populaţiei raionului cu problemele diabetului zaharat. Pe holurile instituţiilor medicale rulează filme cu tematica de clinică, diagnostic, măsuri de prevenire, tratament şi alimentaţie corectă a acestor pacienţi. Anual, la data de 14 noiembrie - Ziua diabetului zaharat, au loc măsuri suplimentare în Secţia consultativă a IMSP Spitalul raional Străşeni de familiarizare a pacienţilor cu diabetul zaharat, aprecierea glicemiei tuturor pacienţilor care frecventează secţia consultativă, iar pacienţilor depistaţi cu glicemia mărită li se oferă şi consultaţia medicului endocrinolog. Aceleaşi măsuri se desfăşoară şi în cadrul IMSP Centrul de sănătate Străşeni. La şedinţa Consiliului medical de Sănătate Publică din anul 2017 a fost aprobat Planul de acţiuni "Privind implementarea Programului teritorial de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 în raionul Străşeni", în implementarea acestuia fiind implicată asistenţa medicală primară, specializată de ambulator şi cea spitalicească. Raionul Străşeni acordă o atenţie sporită măsurilor de prevenire a diabetului zaharat prin realizarea măsurilor de combatere a factorilor de risc. Totodată, constituie o prioritate depistarea şi evidenţa persoanelor cu diabet zaharat, în special în rîndul copiilor. Pe parcursul anului 2017 au fost primar depistați și luați la evidență 299 de bolnavi cu diabet zaharat, comparativ cu 328 de bolnavi în anul 2016. S-a înregistrat, astfel o scădere a numărului de pacienţi cu 29 de cazun, ceea ce constituie 9,6 %. Repartizarea bolnavilor primar depistaţi după forme de diabet: Total depistaţi -229 bolnavi; Inclusiv copii -1; Diabet zaharat tip I -4; Diabet zaharat tip II -295; Pacienţi, care au fost incluşi în tratament cu insulină injectabilă primar depistați-16. La sfirşitul anului 2017 se aflau la evidenţă 2851 de bolnavi cu diabet zaharat, dintre care: -Diabet zaharat formă uşoară-362 (12,6%); -Diabet zaharat formă medie -2010 (70,5%); - Diabet zaharat formă gravă-397 (13,8%); - Diabet zaharat tip I -82 (2,8% ); - Dintre care copii-10 (0,35%); - Numărul de pacienţi cu insulină injectabilă 479 (16,8%). În anul 2017 au fost depistaţi şi luaţi la evidenţă 10 copii, cărora li s-au repartizat 10 glucometre primite centralizat de la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Au fost primite de la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale teste pentru aprecierea glicemiei în număr de 18000 de teste, dintre care au fost repartizate copiilor 16800, fiecărui copil cîte 1680 de teste. Ponderea prin diabet zaharat a populaţiei raionului constituie 3,1 %, faţă de 2,9% în 2016. În anul 2017 a crescut numărul de diabet zaharat de tip II cu 115 cazuri, ceea ce constituie 5,9 %, iar numărul cazurilor de diabet zaharat de tip I cu 2 cazuri, ceea ce constituie 2,5 %. Pe parcursul a 6 luni ale anului 2018 au fost depistaţi 105 bolnavi cu diabet zaharat, dintre care: - Diabet zaharat tip I -3; - Dintre care copii -3 (2,8% ); - Diabet zaharat tip II -105; - Diabet zaharat formă uşoară -44 ( 41,9% ); - Diabet zaharat formă medie -60 (56,6%); - Diabet zaharat formă gravă-1 (0,95%); Total pe parcursul a 6 luni ale anului 2018 s-au aflat în evidenţă 3065 de bolnavi cu diabet zaharat , dintre care: - Diabet zaharat tip I maturi -73; - Diabet zaharat tip I copii -11; - Diabet zaharat tip II -2981; - Total s-au aflat la tratament cu insulină injectabilă -511 bolnavi. Afectarea populaţiei prin diabet zaharat constituie 3,3%. Pe parcursul a 6 luni ale anului 2018 a crescut numărul de pacienţi cu diabet zaharat tip II de la 2769 în 2017 la 2981 în 6 luni ale anului 2018, cu 212 cazuri, ceea ce constituie 7,6 %. Totuşi, în semestrul I al anului 2018 s-a înregistrat o scădere a bolnavilor primar depistaţi cu diabet zaharat de la 157 în 2017 ( 6 luni) la 105 în 2018 - cu 52 de cazuri, ceea ce constituie 49,5 %. Pe parcursul a 6 luni ale anului 2018 au fost primite centralizat de la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale suplimentar 11 glucometre şi repartizate la necesitate copiilor cu diabet zaharat de tip I, fiind asiguraţi cu glucometre toţi copiii. Restul, 10 glucometre se află în rezervă la farmacia Instituţiei Medico-Sanitare Centrul de sănătate Străşeni şi vor fi repartizate la depistarea unor noi cazuri de copii bolnavi. Teste de apreciere a glicemiei au fost repartizate 27900, consumate pe parcursul a 6 luni ale anului 2018 au fost 14500. Fiecărui copil au fost repartizate cîte 1100 de teste. Pe parcursul anilor 2017-2018 toţi pacienţii cu diabet zaharat, persoane asigurate, au beneficiat de tratament gratuit. La fel, toţi pacienţii cu diabet zaharat, care necesitau tratament cu insulină injectabilă au fost asiguraţi cu aceasta.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Sîngerei cu nr. 02/1-22/151 din 08.04.2019: la sfirștul anului 2018 la evidentă cu diabet zaharat se aflau 2662 persoane. Din ei cu diabet zaharat tip I, care primesc insulină sunt 84 persoane, copii -9 persoane, iar maturi cu diabet zaharat ce primesc pentru tratament insulin au fost 357 persoane. Toti copii au fost aprovizionați cu glucometre, teste, lancete din farmacia CS Sîngerei, flind parvenite de la CSP Ocrotirii Mamei Copilului, cantitatea flind repartizată în prealabil. Medicii de familie au întocmit lista pacienților cu diabet zaharat, care necesită determinarea glicemiei, pentru un control adecvat al metabolismului glicemic, flind îndreptate la Ministerul Sănătății, dar de la initierea Programului MolDiab pentru anii 2017-2021 nu s-au primit glucometre, teste , lancete. La indicatia CNAM în anul 2019 din nou au fost colectate listele pacientilor cu diabet zaharat si necesitatea lor în glucometre si consumabile de către medicii de familie. Se lucrează la întocmirea Registrului raional al pacien!ilor cu diabet zaharat, se planifică de a fi prezentat la CNAM pînă la 31.05.2019, unde vor fl înregistrate tipul diabetului, tratamentul întreprins, monitorizarea hemoglobinei glicozilate, pentru apreciarea gradului de compensare a celor trei complicatii majore a diabetului zaharat ( nefropatie diabetică, oftalmopatie diabetică, piciorul diabetic). Examenul persoanelor din grupa de risc de îmbolnăvire cu diabet zaharat anul 2018 a fost îndeplinit 87,0 0/0, aici deasemenea sunt rezerve. Pacienții cu diabet zaharat au primit integral gratuit tratament cu insulin antidiabetice orale, lasă de dorit asigurarea cu analogi biosimulatori ai insulinei. Incidenta prin diabet zaharat la 10 mii locuitori în anul 2018 -31,1; în anul 2017 - 30,6; Prevalenta prin diabet zaharat la 10 mii locuitori în anul 2018 -277,1; în anul 2017 -277, S-au planificat urmätoarele actiuni: Consiliul de Sänätate Publică în luna aprilie pentru a lua cuno$in!ä cu Hotärîrea data. De efectuat audit intern la CS pentru monitorizarea controlul etapelor de realizare a Programului, indicate în Hotărîre trasarea directiilor în lichidarea lor. De evaluat calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor cu diabet zaharat. De efectuat evidenta strictă a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri și tratamentul pe care îl administrează . De planificat necesarul de dispozitive medicale preparate medicamentoase pentru asigurarea necesitätilor persoanelor cu diabet zaharat, cu raportarea veridică. De convocat Consiliul de Sănătate Publică flecare 6 luni la tema dată. De găsit resurse pentru acoperirea necesitătilor de urgentă în diabet zaharat ( insuline, dispositive de control al diabetului zaharat consumabile la ele, conform normativelor din Program).

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Telenești nr. 02-07/254 din 16.07.2019: Prin decizia Consiliului Raional nr.6/9 din l3.12.2018 a fost aprobat Programul Teritorial de prevenire şi control al Diabetului Zaharat pentru anii 2018-2021, inclusiv Planul de acţiuni şi Bugetul Programului în sumă de 450mii lei. Obiectivele specifice a Programului sunt: 1. Asigurarea unui management eficient al Programului Teritorial de prevemre ş1 control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021; 2. Optimizarea metodelor de prevenire primară a diabetului zaharat 3. Îmbunătăţirea măsurilor de prevenire secundară a diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicaţiilor cronice, stoparea progresiei acestora prin tratament adecvat şi oferirea metodelor de reabilitare. 4. Ameliorarea asistenţei medicale femeilor însărcinate cu diabet (gestaţional sau preexistent sarcinii) 5. Asigurarea cu resurse suficiente (umane, medicamentoase,tehnice financiare) 6. Asigurarea accesului la baze de date calitative prin îmbunătătirea capacitătii serviciilo informationale, Rezultatele scontate si indicatorii de progres. Rezultate e asteptate în urma implimentării prezentului Program Teritorial către anul 2021 : l . Reducerea cu 5% a prevalentei diabetului zaharat 2. Reducerea cu 10% a incidentii diabetului zaharat 3. Reducerea cu 10% a incidentii diabetului zaharat gestational 4 Reducerea cu 20% a numărului de complicatii cronice ale diabetului zaharat (amputații, nefropatie, retinopatie) Pe parcursul anului 2018 si primul semestru 2019 prevederile Planului de actiuni a fost îndeplinite. A fost desemnată Comisia de monitorizare a îndeplinirii Planului Teritorial în frunt cu vicepresedintele raionului Ecaterina Furculită. A fost elaborat Regulamentul de activitate pentru consolidarea capacitătilor intre intersectorial în reducerea poverii diabetului zaharat.Se efectuează screeningul prin chestionare a populatiei cu vîrsta de peste 40ani; Procentul screeningului alcătuie$e 21%. Paralel se organizeazä screeningul diabetului zaharat test oral de tolerantă la glucoz a persoanelor cu risc înalt. Se înfăptuiesc activităţi de sensibilizare şi comunicare privind prevenirea factorilor d, risc în cadrul Zilelor Mondiale ale Diabetului Zaharat, Obezităţii conform calcndarulu stabilit . Se îmbunătăţesc măsurile de prevenire secundară a diabetului zaharat prii diagnosticarea proceselor cronice, stoparea progresării prin tratament adecvat şi oferire; metodelor de reabilitare Se apreciază anual hemoglobina glucolizată la 70% din populaţie; testarea pacienţilor cu diabet zaharat se efectuează de 2ori pe an. Pe larg se examinează populaţia la indicii colesterolului; screeningul nefrepatiei retinopatiei, şi depistarea piciorului diabetic. Se ameliorează asistenţa medicală femeilor însărcinate cu diabet (gestaţional sa1 preexistent sarcinii) efectuându-se screeningul în 100% cazuri. Permanent are loc instruirea personalului medical, medicilor de familie, asistentelor medicale, medicilor ginecologi, endocrinolog, oftalmolog, chirurg etc. Medicul endocrinolog a frecventat ciclurile de EMC în anul 2018 în România . În această perioadă bolnavii cu diabet zaharat sunt asiguraţi cu tratamen farmacologic în funcţie de necesităţile acestora. Asigurarea cu insulină injectabilă şi oraă este 100%. Monitorizarea pacienţilor. cu diabet zaharat se efectuează permanent de către echip, medicului de familie şi medicul endocrinolog. Examinările necesare sunt efectuate în laboratoarele CS şi a SR Teleneşti Investigaţiile de înaltă performanţă - în Centrele Naţionale (Centrul de Diagnozt republican, Imunotehnomed etc.). Conform indicaţiilor pacienţii sunt consultaţi de specialiştii secţiei consultative 2 spitalului raional şi în instituţiile republicane. Spitalizările solicitate au loc în secţiile spitalului raional şi în secţia endocrinologie 8 spitalului clinic republican. Conform HG toţi pacienţii cu diabet zaharat din raion au fost asiguraţi cu glucometre, teste şi lanţete după instruirea respectivă. Rezultatele obţinute constituie: 1. Reducerea mortalităţii cauzate de diabet zaharat şi a complicaţiilor acestuia cu 7%. 2. Scăderea frecvenţei cecităţii 15%. 3. Scăderea frecvenţei insuficienţii renale terminale 12%. 4. Scăderea frecvenţei amputaţiilor cu 20% . 5. Scăderea complicaţiilor în timpul sarcinii şi naşterii în rîndurile femeilor diabetice cu 6% 6. Scăderea frecvenţei complicaţiilor acute ale diabetului în proporţie de 46%. 7. Cota depistării diabetului zaharat la persoanele cu factori de risc constituie 31 %. 8. Identificarea şi depistarea persoanelor cu factori de risc pentru diabetul zaharat constitue 23% 9. Menţinerea compensării diabetului zaharat la 25% dintre diabetici. 10. Asigurarea necesităţii de insulină pentru tratament pacienţilor cu diabet zaharat a constituit 50% cazuri (pentru tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat tipl şi tip 2 insulino necesităţi); asigurarea necesităţilor de antidiabetice orale pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 în proporţie de 45%; 11. Şcolarizarea pacienţilor cu diabet zaharat alcătuieşte 40%. 12. Asigurarea copiilor bolnavi de diabet zaharat cu glucometre şi consumabile pentru acestea în vederea determinării glicemiei în condiţii de ambulator în proporţie de 34% 13. Dotarea cabinetelor specializate endocrinologice şi a centrelor medicilor de familie cu glucometre şi consumabile pentru acestea, în vederea determinării glicemiei în condiţii de ambulator alcătuieşte 30% . 14. Depistarea diabetului gestionar în proporţie de 100%, cu tratament optim al acestuia

2.3. pentru încadrarea juridică a aspectelor ce vizează procesul de achiziţie a analogilor de insulină (pct.4.3.1 din Raportul de audit).

2.4. pentru examinare, conform competențelor, a aspectelor ce vizează procesul de achiziţie a analogilor de insulină (pct.4.3.1 din Raportul de audit).

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/9902 din 29.07.2019: sub aspectul verificării respectării legislaţiei în vigoare privind adaosul comercial aplicat la produsele farmaceutice, Serviciul Fiscal de Stat va exercita controale fiscale prin metoda verificării tematice la 4 agenţi economici care au importat în perioada anilor 201 7- 2019 medicamente cu conţinut de insulină în proporţii deosebit de mari (SRL „Dit a Est­F arm, elf 1002600046359, SRL „Tetis International, elf 1003600043595, SRL „Esculap Farm", elf 1003600045740 şi ÎM „Rihpangalfarma" SRL, elf 1002600034310), despre rezultatele cărora Curtea de Conturi va fi informată suplimentar. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat restituie dosarele Curţii de Conturi ce conţin documentele confirmative ale auditului.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. IMSP AMT Ciocana nr. 154 din 14.03.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit în vederea implimentării recomandărilor.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris. CR Șoldănesti cu nr. 353 din 12.07.2019: În urma acestor acţiuni, numărul pacienţilor insulin dependenţi în fiecare an este în creştere de la 168 bolnavi în anul 2016 la 194 în anul 2018. La 01.01.2019 la medicul endocrinolog stau la evidenţă bolnavi cu diabet zaharat - 1275 persoane, din ei: D.Z. tip I - 30, inclusiv 4 copii; D.Z. tip II - 1245. Administrează tratament cu insuline la 01.06.2019: total - 189, tip I- 30, tip II - 159. Asiguraţi cu analogi de insulină- 55: tip I - 23, tip II - 32. În al doilea trimestru a anului 2019 în raion era necesar de a fi aprovizionaţi cu glucometre, teste şi lanţete - 694 bolnavi cu diabet zaharat, din ei 136 bolnavi insulin dependenţi necesită de a face teste la glicemie de 4 - 5 ori pe zi, iar 558 insulin nedependenţi o dată în lună. La 23 aprilie 2019, CNAM în colaborare cu MSMPS a RM a lanasat o acţiune de asigurare a persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat în mod gratuit cu glucometre, teste şi lanţete, prin intermediul Î.S. Poşta Moldovei. Astfel, conform Programului Naţional de control al diabetului zaharat, pacienţii care utilizează tratament cu insulină au primit cîte un glucometru cu dispozitiv de înţepare, 1200 de teste şi 1200 lanţete. În acelaş timp, pacienţii care se tratează cu antidiabetice orale le-au fost distribuite cîte un glucometru cu dispozitiv de înţepare, 100 de teste şi 100 de lanţete. Setul de dispozitive medicale va servi la măsurarea nivelului de zahăr în sînge pe parcursul unui an. Copii sunt aprovizionaţi cu glucometre şi cu 5 teste pe zi, 1800 teste anual. Femeile însărcinate, total - 203, au fost supuse examenului biochimic a sîngelui pentru determinarea concentractului glucozei în sînge la prima vizită antenatală/ la luarea la evidenţă pînă la 12 săptămîni de sarcină - 87, la 24 - 28 săptămîni de sarcină - 105. Testul oral de Toleranţă la Glucoză /TOTG/ s-a efectuat la 4 femei. Luate la evidenţă cu diabet geslavital - 2 femei. În afară de aceasta, întru prevenirea şi controlul diabetului zaharat, IMSP Centru de Sănătate Şoldăneşti a efectuat în 6 luni - 2679 de analize la glicemie şi 685 de analize la hemoglobina glucolizată ce au costat peste 40415 lei.

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

response:
Scris.CR Ștefan Vodă nr.172/02/1-11 din 16.07.2019: De constatat faptul că, numărul persoanelor cu diabet zaharat atât în Republică, cât şi în raionul Ştefan Vodă este în creştere continuă (a.2017-2021 pacienţi, a.2018-2290 pacienţi şi I semestru a.2019 - 2317 pacienţi, inclusrnv DZ tip I - 58/60 şi 58 persoane respectiv, tip II- 2223 persoane, gravide - 2 şi copiii - 5). Morbiditatea prin DZ constituie 377,5, mortalitatea (la 100 mii populaţie) prin DZ - 60,9. Persoane cu DZ încadrate în grupul de dizabilitate - 121, complicaţii- 65,1 %. Incidenţa prin DZ- 199 la 10.000 populaţie 28,3 - a.2017; 33,0 - a.2018; prevalenţa- 287,1 - a.2017 şi 320,9 la 10.000 populaţie - a.2018. Invaliditatea primară prin DZ a.2017 - 13, a.2018 - 12 şi I semestru a.2019- 6 persoane. -- Consultaţia-pacienţilor se efectuează de către medicul endocrinolog din secţia consultativă aIMSP Spitalul raional Ştefan Vodă prin programare de la medicul de familie. Se stabileşte diagnoza, se indică tratament, se şcolarizează prin intermediul „Şcolii pacientului cu diabet", se recomandă medicului de familie conduita ulterioară a pacientului şi prescrierea investigaţiilor necesare. La necesitate pacienţii se internează în staţionar. La moment pacienţii cu DZ sunt asiguraţi cu insulină - 100%, se asigură totalment efectuarea investigaţiilor obligatorii femeilor gravide, copiilor şi adulţi. Femeile gravide şi copii sunt asiguraţi cu glucometre şi - 5 teste pe zi - 100%. Asigurarea pacienţilor cu insulină, analogi de insulină, dispozitive se efectuează de către medicii de familie, ei fiind şi persoane responsabile. Pe an ce trece creşte numărul persoanelor din grupul de risc, persoane supraponderabile, obezii, inclusiv copii. Reieşind din situaţia creată în raion anual se elaborează un plan-grafic privind efectuarea activităţilor în cadrul „Şcolilor pacientului cu DZ" de sensibilizare şi comunicare în prevenirea DZ cu colaboratorii IMSP, cadrele medicale şi metodiştii din şcoli şi grădiniţe, asistenţi sociali, persoane din grupele de risc, bolnavi cu DZ, copii cu DZ şi părinţii acestora, femei gravide ş.a. Raionul Ştefan Vodă în an 2018 a fost ales ca raion pilot şi în cadrul CSP prin intermediul proiectului „ Viaţa Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile" inclusiv DZ (proiect moldo-elveţian) a fost creată şi activează „Şcoala pacientului cu DZ" fiind dotaţi cu masă, calculator, proiector, tablă, xerox ş.a. materiale didactice. Sunt organizate activităţi de sensibilizare şi comunicare privind prevenirea factorilor de risc în cadrul Zilelor Mondiale ale DZ, obezităţii, ş.a. conform calendarului stabilit. În această perioadă au fost şcolarizaţi 637 persoane (grupe de risc, bolnavii cu DZ, gravide, copii). Prin intermediul proiectului în an 2018 au fost repartizate gratis - 10 glucometre, în a.2019 la iniţiativa Guvernului RM prin intermediul „Poşta Moldavei" - 1994 glucometre şi teste. Din partea Consiliului raional au fost alocate 20 mii lei. Mordiditatea prin DZ şi indicatorii de progres sunt redaţi în anexa Nr.1

8. să asigure solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat a necesităților pentru realizarea unor acțiuni stabilite în Program (pct.4.4);

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. IMSP AMT Ciocana nr. 154 din 14.03.2019: Au fost revăzute si întocmite listele persoanelor cu diabet zaharat, pe tipuri si tratamentul administrat.

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. IMSP AMT Ciocana nr. 154 din 14.03.2019: A fost elaborat ordinul IMSP AMT Ciocana nr.32 din 21.01.19„Cu privire la întreprinderea unor mäsuri suplimentare la realizarea Planului de actiuni al Programului national de prevenire si control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021" (se anexeazä), cu indicarea persoanelor responsabile de planificarea, distribuirea, evidenta preparatelor medicamentoase si dispozitivelor medicare aestinate persoanelor cu DZ.

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. IMSP AMT Ciocana nr. 154 din 14.03.2019: A fost elaborat și aprobat procesul operational. Modul de asigurare, evidență si decontare a analogilor de insulină umană și preparatelor biosimilare analogilor de insulină, distribuite adulților eligibili și copiilor cu diabet zaharat în baza rețetelor complete

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. IMSP AMT Ciocana nr. 154 din 14.03.2019: A fost elaborat și aprobat procesul operational Modul de asigurare, evidenta Si decontare a glucometrelor Si seturilor de accesorii pentru controlul glicemiei, și distribuite adultilor eligibili Si copiilor cu diabet zaharat.

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2).

response:
Scris. IMSP AMT Ciocana nr. 154 din 14.03.2019: Au fost aprobate Regulamente cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii a persoanelor adulte și copii. Vicedirectorul medical monitorizează lunar stocul, termenii de valabilitate a analogilor de insulină și dispozitivelor de autocontrol.

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. IMSP AMT Botanica cu nr.01-11/418 din 08.07.2019: Listele pacienților cu diabet zaharat au fost revizuite și concordate cu baza de date CNAM la nivel de fiecare medic de familie în luna martie 2019 în toate subdiviziunile AMT Botanica. Ulterior acestea sunt ajustate prin exluderea persoanelor decedate, plecate, a persoanelor dublate și prin întroducerea persoanelor cu diabet zaharat depistate primar. Concomitent, de către medicii de familie au fost verificate fișele medicale ale pacienților cu diabet zaharat din circumscripții și actualizate datele medicale privind tipul diabetului și tratamentul aplicat. Problema vizată este luată la control, monitorizată și discutată în cadrul ședințelor de lucru în subdiviziuni.

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. IMSP AMT Botanica cu nr.01-11/418 din 08.07.2019: Pentru planificarea necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru pacienții cu diabet zaharat, lista actualizată a acestora după tipuri și tratamentul administrat a fost prezentată la solicitare Comisiei de specialitate a MSMPS în endocrinologie și CNAM. Totodată, APL a repartizat din bugetul local surse fianciare în sumă de 825 mii lei pentru anul 2019 în scopul asigurării pacienților cu teste pentru autocontrolul glicemiei. Concomitent, CNAM a inițiat repartizarea cu titlu gratuit a glucometrelor și testelor pentru autocontrolul glicemiei persoanelor cu diabet zaharat din sectorul Botanica în baza listelor perfectate anteror, cu excepția femeilor gravide cu diabet gestațional. Pentru asigurarea acestora cu seturi de accesorii instituția a înaintat Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate demersul nr. 01-11/271 din 07.05.2019 cu solicitarea de efectuare a procedurii de licitație publică pentru achiziționarea seturilor de accesorii pentru autocontrolul glicemiei la femeilor gravide cu diabet gestațional. Copii cu diabet zaharat sunt asigurați centralizat cu dispozitive medicale pentru autocontrolul glicemiei de către IMSP Institutul Mamei și Copilului. În baza obiectivelor Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 toate persoanele cu diabet zaharat de tip 1 sunt în proces de conversie la analogi de insulină umană. Conform prevederilor ordinul MSMPS nr. 239 din 20 februarie 2019 "Cu privire la asigurarea persoanelor cu diabet zaharat la tratament cu analogi de insulină" și persoanele cu diabet zaharat de tip 2 care administrează insuline umane, se vor transfera pe parcursul anului 2019 la analogi de insulină, ce ar asigura accesul la servicii calitative, centrate pe pacient și îmbunătățirea constantă a calității vieții acestora. Preparatul Strim, biosimilar de analog de insulina umana Insulinum glarginum a fost livrat în instituție la 10.04.2019.Problema în cauză este luată la control de către vicedirectorul medical, cu monitorizarea permanentă a corectitudinii prescrierii rețetelor, verificării valabilității stocurilor de analogi de insulină cu întreprinderea măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea situației la capitolul de referință.

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. IMSP AMT Botanica cu nr.01-11/418 din 08.07.2019: A fost realizat în I și al II trimestru, anul 2019 auditul medical al calității procesului de prescriere a rețetelor de către mediciii de familie la capitolul analogi de insulină. Notele informative cu propunerile de neadmitere a neconformităților la problema vizată au fost prezentate medicilor de familie la ședințele de activitatate din subdiviziuni;cu monitorizarea ulterioară a respectării cerințelor actelor normative în vigoare la compartimentul dat.

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. IMSP AMT Botanica cu nr.01-11/418 din 08.07.2019: În anul 2019 CNAM a demarat procedura de asigurare a pacienților cu Diabet zaharat din sectorul Botanica cu glucometre și seturi de autocontrol a glicemiei compatibile cu glucometrul eliberat și în dependență de tipul de diabet zaharat. Pentru asigurarea gravidelor cu diabet gestațional cu seturi de accesorii pentru autocontrolul glicemieia fost perfectată scrisoarea nr. către Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru organizarea licitației și procuraea a 900 seturi de accesorii pentre monitorizarea glicemieii a unui număr estimativ de 50 gravide cu diabet gestațional (media pentru ultimii doi ani de depistare a diabetului gestațional la gravide). Pentru depistarea oportună și în volum deplin a gravidelor cu diabet gestațional a fost evaluat în perioada ianuarie-februarie 2019 în toate secțiile medicină de familie procesul de depistare a diabetului getațional

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2)

response:
Scris. IMSP AMT Botanica cu nr.01-11/418 din 08.07.2019: Procedura de asigurare cu teste pentru autocontrolul glicemiei a fost reglementată în instituție prin elaborararea Procedurii operaționale interne nr.56 "Modul de asigurare, evidență și decontare a glucometrelor și seturilor de accesori ipentru controlul glicemiei, distribuite adulților eligibili și copiilor cu diabet zaharat" În acest context responsabilitatea sporită privind repartizarea seturilor de accesorii procurate din sursele bugetului local este atribuită atât asistenților superiori ai secțiilor medicină de familie cât și contabilului responsabil de medicamentele și dispozitivele medicale repartizate pacienților adulți și copii în cadrul Programului național de prevenire și control al DZ.Prin procedura operațională nr.59 "Modul de prescriere, evidență și raportare a analogilor de insulină umană și vazopresină" a fost reglementată activitatea tuturor lucrătorilor medicali implicați în prescrirea, eliberarea și contabilizarea analogilor de insulină.

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. AMT Buiucani cu nr. 279 din 09.07.2019: În scopul realizării recomandărilor CCRM, stipulate în p.4.4.7 al Raportului, de către toţi medicii de familie din instituţie au fost reevaluate Listele de evidenţă a persoanelor cu Diabet Zaharat, inclusiv perfectarea acestora în varianta electronică conform modelului nou. Listele includ informaţia amplă privind datele pacientului, vîrsta, IDNP, adresa şi telefonul, tipul de diabet zaharat, tratamentului administrat şi examinarea semestrială a Hemoglobinei glicozilate. Pentru asigurarea unei evidenţe curente a pacienţilor, Listele sunt revizuite de către medicii de familie trimestrial, cu includerea pacienţilor primar depistaţi cu Diabet zaharat şi excluderea persoanelor plecate sau decedate. Controlul asupra corectitudinii perfectării Listelor pacienţilor cu Diabet zaharat este efectuat de către şefii secţiilor medicină de familie, managerii subdiviziunilor şi, periodic, de către vicedirectorul medical al instituţiei în comun cu şeful Departamentului Statistică medicală şi IT din cadrul IMSP AMT Buiucani.

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. AMT Buiucani cu nr. 279 din 09.07.2019: Planificarea necesarului de preparate medicamentoase şi dispozitive medicale pentru pacienţii cu diabet zaharat se efectuează anual, în strictă conformitate cu Listele pacienţilor, separat pentru persoanele mature şi copii pînă la 18 ani. Necesarul de dispozitive se calculează conform prevederilor Programului naţional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, şi anume: pentru pacienţii insulinonecesitanţi - 1200 teste pe an, pentru pacienţii insulinoindependenţi - 100 teste pe an. Planificarea necesarului analogilor de insulină se efectuează, la fel, în strictă conformitate cu Listele pacienţilor care necesită tratament cu analogi de insulină, perfectate de către fiecare medic de familie, şi sumate ulterior pe subdiviziuni şi instituţie. La planificarea necesarului de medicamente se ţine cont de tipul preparatului analog de insulină şi cantitatea lunară a acestuia, estimată individual pentru fiecare pacient.

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. AMT Buiucani cu nr. 279 din 09.07.2019: În scopul completării regulamentare a reţetelor pentru eliberarea analogilor de insulină a fost efectuată informarea suplimentară a tuturor medicilor de familie şi a medicilor endocrinologi privind corectitudinea perfectării reţetelor (Formular m. 3 ), pentru a asigura evidenţa şi decontarea ulterioară corectă a acestora. Pentru asigurarea veridicităţii eliberării şi evidenţei stricte a analogilor de insulină, reţetele, contrasemnate de către pacienţi, însoţite de Listele pacienţilor care au recepţionat preparatele medicamentoase din farmacia instituţiei (pe tipuri şi cantităţi eliberate) se transmit lunar către contabilitatea instituţiei pentru decontare. Verificările lunare privind corectitudinea prescnern reţetelor şi corespunderea decontărilor efectuate cu cantitatea eliberată de analogi, conform reţetelor prescrise, se efectuează de către vicedirectorul medical şi contabilul şef al instituţiei.

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. AMT Buiucani cu nr. 279 din 09.07.2019: Repartizarea preparatelor medicamentoase în cadrul instituției se efectuează în conformitate cu cantităţile recepţionate de către farmacie în baza ordinelor de distribuire centralizată a medicamentelor. Preparatele se repartizează (eliberează) pe deplin, cu acoperirea integrală a tuturor pacienţilor din Liste cu analogi de insulină. Repartizarea dispozitivelor medicale se efectuează, la fel, în baza reţetelor prescrise de medicii de familie, cu contrasemnarea pacienţilor în reţetă şi Listă. Acoperirea pacienţilor cu dispozitive medicale s-a efectuat integral.

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2).

response:
Scris. AMT Buiucani cu nr. 279 din 09.07.2019: Pentru a asigura o evidență strictă a cantităților eliberate și rămase de analogi de insulină, lunar Farmacia instituţiei prezintă Raport către contabilitate şi către vicedirectorul medical, care conţine informaţie despre numărul de preparate medicamentoase repartizate şi stocul de medicamente rămas pentru distribuire în perioada respectivă de tranşă. În scopul raportării veridice a datelor la Raport se anexează reţetele (Formular nr. 3) contrasemnate de către pacienţi privind data şi cantitatea de medicamente sau dispozitive recepţionate.

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. AMT Centru cu nr.01-10/829 din 08.07.2019: A fost asigurată evidenţă strictă al pacienţilor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipul şi tratamentul pe care îl administrează

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. AMT Centru cu nr.01-10/829 din 08.07.2019: 1.Persoanele adulte cu diabet zaharat ( 4.4.) au fost inscluse în listele pentru asigurarea cu testele de autocontrol din contul fondurilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină; 2.Dispozitivele de autocontrol pentru copii (4.4.2.) au fost distribuite în cantităţile şi conform periodicităţii prevăzute de actele normative în vigoare;

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. AMT Centru cu nr.01-10/829 din 08.07.2019: Este asigurată verificarea corectitudinii eliberărilor analogilor de insulină, corespunderea datelor din reţetele prezentate în farmacia SA SanFarmPrim, Cantitatea stocată în farmacie. Termenul de valabilitate.

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. AMT Centru cu nr.01-10/829 din 08.07.2019: Procedura de asigurare cu teste de autocontrol din contul bugetului local este reglementată prin Decizia CMC nr. 7/34 din 23.10.2018 "Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacţie a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din municipiul Chişinău, procurate din sursele financiare ale bugetului local.

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2).

response:
Scris. AMT Centru cu nr.01-10/829 din 08.07.2019: Este asigurată raportarea veridică a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivilor pentru autocontrol efectiv repartizate.

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. AMT Rîșcani cu nr. 01-18/1265 din 15.07.2019, Scris. AMT Rîșcani nr. 01-18/1336 din 25.07.2019: Pentru a asigura o evidenţă strictă a cantităţilor eliberate de analogi de insulină, lunar filiala Farmaciei SA "SANF ARM-PRIM", prezintă către AMT Rîşcani Borderoul totalizator privind circulaţia medicamentelor achiziţionate centralizat, în care este expusă informaţia privind cantităţile de medicamente repartizate şi stocul rămas pentru a fi distribuit în perioada imediat următoare. În scopul asigurării veridicităţii datelor, la Raport se anexează reţetele (Formular nr. 3) contrasemnate de către pacienţi privind data şi cantitatea de medicamente recepţionate.

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. AMT Rîșcani cu nr. 01-18/1265 din 15.07.2019, Scris. AMT Rîșcani nr. 01-18/1336 din 25.07.2019: În cadrul Asociaţiei planificarea necesarului de preparate medicamentoase şi dispozitive medicale pentru pacienţii cu diabet zaharat se efectuează anual, în conformitate cu Listele prezentate, separat pentru maturi şi copii până la 18 ani. Necesarul de dispozitive se calculează conform prevederilor Programului naţional de prevenire şi control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021: -pentru pacienţii insulinodependenţi - 1200 teste pe an; -pentru pacienţii insulino independenţi - 100 teste pe an. Planificarea necesarului analogilor de insulină de asemenea se efectuează conform Listelor pacienţilor care necesită tratament cu analogi de insulină, perfectate de către fiecare medic de familie de comun cu medicul specialist endocrinolog, şi sumate ulterior pe subdiviziuni şi instituţie. La planificarea necesarului de medicamente se ţine cont de tipul analogului de insulină şi necesitatea lunară a acestuia, calculată pentru fiecare pacient.

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. AMT Rîșcani cu nr. 01-18/1265 din 15.07.2019, Scris. AMT Rîșcani nr. 01-18/1336 din 25.07.2019: În scopul asigurării completării regulamentare a reţetelor pentru eliberarea analogilor de insulină în cadrul şedinţelor de lucru din fiecare subdiviziune au fost informaţi în mod repetat toţi medicii de familie şi medicii specialişti endocrinologi privind corectitudinea perfectării reţetelor (Formular nr. 3, aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 960 din O 1.10.2012). Totodată, pentru asigurarea evidenţei analogilor de insulină, reţetele menţionate, contrasemnate de către pacienţi, însoţite de Listele pacienţilor care au recepţionat preparatele medicamentoase din filiala Farmaciei SA "SANF ARM-PRIM" se transmit lunar către contabilitatea instituţiei pentru decontare. Pentru verificarea corespunderii cantităţilor de insulină eliberate pacienţilor cu Diabet Zaharat cu decontările efectuate, lunar se întocmeşte Borderoul totalizator privind circulaţia medicamentelor achiziţionate centralizat, contrasemnat de către vice directorul medical, contabilul şef al instituţiei şi farmacistul filialei SA "SANFARM-PRIM".

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. AMT Rîșcani cu nr. 01-18/1265 din 15.07.2019, Scris. AMT Rîșcani nr. 01-18/1336 din 25.07.2019: Repartizarea preparatelor medicamentoase în cadrul instituţiei se efectuează în conformitate cu cantităţile recepţionate de către farmacie în baza ordinelor de distribuire centralizată a medicamentelor. Preparatele se repartizează pe deplin, cu acoperirea necesităţilor integrale a pacienţilor în baza Listelor pacienţilor cu Diabet Zaharat insulină. Repartizarea dispozitivelor medicale se efectuează în toate subdiviziunile Asociaţiei, în baza reţetelor prescrise de medicii de familie, cu contrasemnarea pacienţilor în reţetă şi Lista beneficiarilor. Pentru anul curent, acoperirea necesităţilor pacienţilor în dispozitive medicale s-a efectuat integral (100% ) de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. IMSP AMT Botanica cu nr.01-11/418 din 08.07.2019: În luna februarie 2019 au fost elaborate acțiunile de control cu privire la implementarea Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 în cadrul IMSP AMT Botanica. Concomitent, la 06 februarie 2019 a fost aprobat Ordinul directorului IMSP AMT Botanica nr.41 "Cu privire la numirea persoanelor responsabile de implementarea obiectivelor Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 în cadrul IMSP AMT Botanica". Întru realizarea prevederilor ordinului MSMPS nr.239 din 20 februarie, 2019 a fost aprobat Ordinul Directorului IMSP AMT Botanica nr.55 din 26 februarie curent "Cu privire la organizarea accesului populației din sectorul Botanica la tratament cu analogi de insulină".

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. AMT Buiucani cu nr. 279 din 09.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. AMT Centru cu nr.01-10/829 din 08.07.2019: În scopul ameliorării situaţiei, reieşind din recomandările, expuse în raportul de audit, au fost concretizate atribuţiile, masurile suplimentare organizatorice, logistice şi de control în realizarea prevederilor şi obiectivelor programului Naţional de prevenire şi control

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. AMT Rîșcani cu nr. 01-18/1265 din 15.07.2019, Scris. AMT Rîșcani nr. 01-18/1336 din 25.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. Primaria m. Bălți cu nr. P-03-11/445 din 25.03.2019, Scris. IMSP CMF Bălți nr. 01.23/524 din 24.07.2019: A demarat procesul de implementare a recomandärilor din raportul de audit.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. IMSP Ungheni nr. 314/01-2 din 04.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi cu nr. 225 din 10.07.2019: 1.Aprobarea în temeiul legislatiei în vigoare administratia publica locală, Consiliul Raional Anenii Noi prin Decizie nr. 02-29 din 16 mai 2019 Programului raional de prevenire si control al diabetului zaharat pentru anii 2019 -2021 ( anexa nr.l). 2.Aprobarea Planului de actiuni privind implimentarea Programului raional de prevenire control al diabetului zaharat pentru anii 2019-2021. (anexa nr.1). 3.S-a aprobat ordin intern nr. 3/22 din 25.02. 2019 Cu privirea la organizarea accesului populatiei la tratament cu analogi de insulin în temeiul Regulamentului privind organizarea functionarea MSMPS, aprobat prin HG nr. 694 din 30.08.2017 în conformitate cu ordinal MSMPS nr. 239 din 20.02.2019 (anexa nr. 2) În I semestru 2019 s-au transferat 30 pacientii cu diabet zaharat de la insulin umane la analog și preparate biosimilare analogilor de insulină prin decizia comisiei și întocmirea Proceselor verbale. 4. Asigurarea cu dispozitive pentru autocontrol ale persoanelor adulte tratate cu insulina lae copiilor și femeilor însărcinate conform Listei Nominalizate ale pacientilor cu diabet zaharat IMSP CS Anenii Noi prezentată la Agentia Teritorială Est (pacienti - 903 ,dintre care 98% au beneficiat cu dispozitive pentru autocontrolul glicemiei) . Lista nominală este revizuită lunar, prezentată până la data de 10, a lunii imediat următoare. 5. Efectuarea investigatiilor obligatorii în termenele stabilite la femei însărcinate conform PCN-33 din 07.2017 „ Diabet Zaharat necomplicat pentru identificarea diabetului preexistent sau gestational în I semestru an. 2019 s-au luat la evidenta 102 gravide, dintre care la 75 de gravide s-a efectuat TOG.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2).

response:
Scris. AMT Rîșcani cu nr. 01-18/1265 din 15.07.2019, Scris. AMT Rîșcani nr. 01-18/1336 din 25.07.2019: Listele menţionate includ atât date generale despre pacienţi (nume, prenume, vârsta, IDNP, domiciliu şi telefonul), cât şi tipul de diabet zaharat, tratamentul administrat şi rezultatele examinărilor Hemoglobinei glicozilate. Totodată, întru asigurarea veridicităţii listelor întocmite, acestea sunt revizuite permanent de către medicii de familie de comun cu medicii specialişti endocrinologi, cu includerea pacienţilor primar depistaţi cu Diabet zaharat şi excluderea celor plecaţi sau decedati. Controlul asupra corectitudinii perfectării Listelor pacienţilor cu Diabet zaharat este efectuat de către şefii secţiilor medicină de familie, managerii subdiviziunilor şi, periodic, de către vice directorul medical al instituției.

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. Primaria m. Bălți cu nr. P-03-11/445 din 25.03.2019; Scris. IMSP CMF Bălți nr. 01.23/524 din 24.07.2019: In institutie a fost creată baza de date a pacientilor cu diabet zaharat, cu mentionarea tipului de diabet tratamentul administrat

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. Primaria m. Bălți cu nr. P-03-11/445 din 25.03.2019; Scris. IMSP CMF Bălți nr. 01.23/524 din 24.07.2019: In conformitate cu baza de date întocmită au fost calculate necesitătile dispozitivelor medicale consumabilelor pe institutie.

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. Primaria m. Bălți cu nr. P-03-11/445 din 25.03.2019: Decontarea analogilor de insulină se efectuează strict in baza dărilor de seamă privind circuitul de medicamente cu anexarea reletelor si registrului de evidençă a retelor gatuite eliberate din farmacia institu iei. Scris. IMSP CMF Bălți nr. 01.23/524 din 24.07.2019: La divergentele privind consumul de analogi de insulina umana comparativ cu datele din evidenta contabila (pct.4.4.6 a raportului de audit din 31.01.2019) IMSP CMF Balti confirma ca in primul semestru a anului 2018 consumul de Apidra solo Star 3 ml N 5 conform retetelor este de 11,4 cut., iar 12,4 cut. au fost returnate in depozitul farmaceutic (bon de comanda -livrare nr.007759 din 26.02.2018 (se ataseaza), consumul de Novorapid Flex Pen 100UI/ml 3 ml N 5 conform retetelor este de 51,8 cutii, iar 2,2 cutii la fel au fost returnate in depozitul farmaceutic (bon de comanda -livrare nr.007759 din 26.02.2018 (se ataseaza). La fel, in baza retetelor prezentate de catre farmacia institutiei este intocmit borderoul totalizator privind cantitatea distribuita si stocurile analogi de insulina umana si vasopresina, prezentate de catre Comisia de selectare a pacientilor.(anexa nr.4 -se ataseaza).

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. Primaria m. Bălți cu nr. P-03-11/445 din 25.03.2019; Scris. IMSP CMF Bălți nr. 01.23/524 din 24.07.2019: A fost primit primul lot de analogi de insulină, repartizate centralizat de către MSMPS

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2

response:
Scris. Primaria m. Bălți cu nr. P-03-11/445 din 25.03.2019: Dispozitivele pentru autocontrol si analogii de insulina umana sint repartizate strict conform retetei, prescrise de catre medicul de familie, cu prezentarea actului de identitate sau a certificatului de nastere. Scris. IMSP CMF Bălți nr. 01.23/524 din 24.07.2019: Dispozitivele pentru autocontrol si analogii de insulina umana sint repartizate strict conform retetei, prescrise de catre medicul de familie, cu prezentarea actului de identitate sau a certificatului de nastere. La divergentete privind decontarea din evinta contabila a 6 glucometre in lipsa documentelor justificative (pct.4.4.2 a raportului de audit din 31.01.2019), IMSP CMF Balti la recomandarile echipei de audit a efectuat inventarierea dispozitivelor de autocontrol, in urma careia au fost luate la evinta contabila 6 glucometre in suma de 5852 lei 16 bani. (Proces -verbal privind rezultatele inventarierii dispozitivelor de autocontrol din 14.11.2018 si listele de inventariere a stocurilor dispozitivelor de autocontrol -se ataseaza).

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

9. evidenţei stricte a persoanelor cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, și tratamentul pe care îl administrează (pct.4.4.7);

response:
Scris. IMSP Ungheni nr.314/01.2 din 04.07.2019: In cadrul institutiei a fost instituită Comisia mixtă teritorială de monitorizare a tratamentului cu analogi de insulină umană vasopresină aceasta fiind responsabilă de evidenta persoanelor bolnave monitorizare a tratamentului cu analogi de insulină umană si vasopresină. Institutia a creat o bază de date cu persoanele cu diabet zaharat, inclusiv pe tipuri, tratamentul pe care îl administrează, care este reînoită monitorizată permanent.

10. planificării necesarului de preparate medicamentoase și dispozitive medicale pentru asigurarea acoperirii necesităților persoanelor cu diabet zaharat (pct.4.4, pct.4.4.2, pct.4.4.4, pct.4.4.5);

response:
Scris. IMSP Ungheni nr.314/01.2 din 04.07.2019: Planificarea necesitații de preparate medicamentoase dispozitive medicale, se efectuează strict conform persoanelor aflate la evidenta medicilor de familie, cu inplicarea Comisia mixtă teritorială de monitorizare a tratamentului cu analogi de insulină umană vasopresină a specialistului de profil.

11. decontării din evidența contabilă a analogilor de insulină în baza rețetelor regulamentar completate (pct.4.4.6);

response:
Scris. IMSP Ungheni nr.314/01.2 din 04.07.2019: Toate recetele sunt verificate minutios, lunar flind efectuat audit intern pe modul de completare, păstrare decontare a medicamentelor în baza recetelor.

12. repartizării pe deplin a preparatelor medicamentoase și a dispozitivelor pentru autocontrol (pct.4.4.1, pct.4.4.2, pct.4.4.4);

response:
Scris. IMSP Ungheni nr.314/01.2 din 04.07.2019: La moment institutia este asigurată cu toate tipurile de insulină, acestea fiind eliberate pacienților pentru o perioadă de pînă la 3 luni. Periodic se asigură informarea tuturor persoanelor interesate, inclusiv cu plasarea informatiei pe panoul informational al institutiei, referitor la modalitatea de organizare a accesului la analogi de insulină umană vasopresină.

13. raportării veridice a cantităților de analogi de insulină eliberate, precum și a dispozitivelor pentru autocontrol efectiv repartizate (pct.4.4.2).

response:
Scris. IMSP Ungheni nr.314/01.2 din 04.07.2019: Rapoartele cu privire la cantitătile de analogi de insulină eliberate, precum a dispozitivelor pentru autocontrol, sunt efectuate în baza recetelor eliberate si a jurnalelor de receptionare, eliberarea evidenta analogilor de insulină umană vasopresină în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Cantemir cu nr. 237 din 10.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. Primaria Municipiului Chișinău nr. 02-115/815 din 25.07.2019: Direcția generală asistență socială și sănătate, ca urmare a examinării Raportului de audit, asolicitat Asociațiilor medicale teritoriale din subordine realizarea Programului și implementarea recomandărilor Raportului, cu raportarea măsurilor întreprinse.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Cimișlia cu nr. 183 din 12.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Călărași cu nr.280 din 17.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CRCăușeni nr.367/10 din 01.07.2019: Asigurarea unui management eficient al Programului Național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021; Asigurarea accesului la baza de date calitativă, prin îmbunătățirea serviciilor informaționale. Optimizare metodelor de prevenire primară a Diabetului zaharat; Îmbunătățirea măsurilor de prevenire a DZ prin diagnosticarea precoce a complicațiilor, stoparea progresiei acestora prin tratament adecvat și eferirea metodelor de reabilitare.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Drochia nr.451 din 29.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. IMSP Dubăsari nr.141 din 17.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR_Fălești nr. 02/1-09-63 din 15.03.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris.CR Nisporeni nr. 121 din 15.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Orhei nr. 02/1-7-158 din 23.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Rezina cu nr. 270 din 18.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Rîșcani nr.02/1-20-344 din 26.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Strățeni nr.303 din 17.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Sîngerei cu nr. 02/1-22/151 din 08.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Telenești nr. 02-07/254 din 16.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris. CR Șoldănesti cu nr. 353 din 12.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

response:
Scris.CR Ștefan Vodă nr.172/02/1-11 din 16.07.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.5. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Cerinte (0)