Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 23 din 17.04.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Rezina (UAT de nivelul II) încheiate la 31.12.2018

Numar 185-191 din data de 2019-04-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale raionului Rezina (UAT de nivelul II)  sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2018, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3, și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (7)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului raional Rezina a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea deficiențelor constatate;

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea raionului Rezina;

2.1.3. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică locală;

2.1.4. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.5. aprobarea unui plan pe termen mediu privind finalizarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

2.1.6. acordarea ajutoarelor bănești populației din sursele bugetului local în baza unor criterii de calificare a situațiilor de dificultate socială, asigurând elaborarea și aprobarea actelor normative aferente;

2.2. pentru informare, și se cere verificarea volumului lucrărilor de eficientizare a energiei termice în școlile din raionul Rezina, executate în baza contractului nr.129 din 01.09.2014, în valoare de 18,08 mil. MDL de către antreprenor (c/f 1006600026403);

response:
Scrisoarea nr.08/3782/AST din 26.11.2019. Prin prezenta vă informăm că la solicitarea Dvs., întru executarea p.2.2 a Hotărârii nr.23 din 17.04.2019, şi la solicitarea Centrului Naţional Anticorupţie nr. 19/27-2244 din 02.10.2019 de către Agenţia pentru Supraveghere Tehnică a fost efectuat controlul inopinat al volumelor şi costurilor lucrărilor executate de către antreprenorul general S.R.L. „Altcom-Impex” la obiectivul „Lucrări de eficientizare a energiei termice în şcolile din raionul Rezina”. Alăturat vă expediem copia procesului-verbal de control nr.122 din 21.11.2019.

RO_6959_Raspuns HC 23 2019 AST 26.11.2019.pdf

Cerinte (0)