Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2013-12-17
65
HOTĂRÎREA nr.65 din 17 decembrie 2013 privind Raportul auditului performanței ,,Sînt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”
51
172
21
2013-12-13
63
HOTĂRÎREA nr.63 din 13 decembrie 2013 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția „Moldsilva” și întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012
7
93
5
2013-12-13
64
HOTĂRÎREA nr. 64 din 13 decembrie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012
27
127
0
2013-11-25
59
HOTĂRÎREA nr. 59 din 25 noiembrie 2013 privind Raportul auditului regularităţii managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional
4
28
62
2013-11-25
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 25 noiembrie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cantemir pe anii 2011-2012
35
141
0
2013-11-05
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 5 noiembrie 2013 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării proceselor în domeniul afacerilor interne?”
24
36
136
2013-10-07
55
HOTĂRÎREA nr. 55 din 7 octombrie 2013 privind auditul gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012
13
22
22
2013-09-23
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 23 septembrie 2013 privind Raportul auditului regularităţii pe exercițiul bugetar 2012 la Ministerul Economiei și unele instituții din subordine și în coordonare
5
6
0
2013-09-09
51
HOTĂRÎREA nr. 51 din 9 septembrie 2013 privind Raportul consolidat al auditului regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor la Societățile pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare nr.1”, ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” și „Centrala Electrică cu Termoficare – Nord” în perioada anilor 2007-2011
10
27
59
2013-07-29
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 29 iulie 2013 privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 la Procuratura Generală
5
13
11
2013-07-26
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 26 iulie 2013 cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012
10
30
0
2013-07-26
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 26 iulie 2013 cu privire la Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Republican” și Instituţia Medico-Sanitară Publică „Institutul Mamei și Copilului” în exerciţiul bugetar 2012
13
38
0
2013-07-23
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 23 iulie 2013 privind realizarea materialelor verificărilor efectuate la S.A. „Termocom”
0
0
0
2013-07-23
44
HOTĂRÎREA nr. 44 din 23 iulie 2013 privind realizarea materialelor verificărilor efectuate la Î.S. „Moldelectrica”
0
0
0
2013-07-23
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 23 iulie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Rezina pe anii 2011-2012
21
114
0
2013-07-18
42
HOTĂRÎREA nr. 42 din 18 iulie 2013 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012
2
9
0
2013-07-18
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 18 iulie 2013 privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012
2
23
0
2013-07-17
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 17 iulie 2013 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012
2
22
0
2013-07-15
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 15 iulie 2013 privind Raportul auditului performanței “Au implementat autoritățile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova?”
15
38
181
2013-07-12
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 12 iulie 2013 privind auditul regularităţii executării bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2012
2
5
0
2013-07-10
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 10 iulie 2013 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012
4
13
0
2013-07-04
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 4 iulie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din municipiul Bălți în perioada 2011-2012
13
89
0
2013-06-28
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 28 iunie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chişinău
13
77
0
2013-06-27
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 27 iunie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în anii 2011-2012 în cadrul autorităților publice locale din raionul Căușeni
58
251
0
2013-06-18
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 18 iunie 2013 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
5
0
0
2013-06-17
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 17 iunie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ialoveni pe anii 2011-2012
32
168
0
2013-05-24
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 24 mai 2013 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „În ce măsură aplicarea tehnologiilor informaționale a contribuit la îmbunătățirea managementului instituțional în domeniul justiției?”
22
27
0
2013-05-23
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 23 mai 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Șoldănești pe anii 2011-2012
11
59
0
2013-05-20
26
HOTĂRÎREA nr. 26 din 20 mai 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Soroca pe anii 2011-2012
27
144
0
2013-05-20
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 20 mai 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ungheni pe anii 2011-2012
35
178
0
2013-05-18
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 18 mai 2013 privind auditul regularităţii exercițiului bugetar pe anul 2012 și gestionării patrimoniului public la Cancelaria de Stat, unele instituții publice din subordine și întreprinderi de stat monitorizate
6
82
0
2013-04-26
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 26 aprilie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ocniţa pe anii 2011-2012
26
161
0
2013-04-26
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 26 aprilie 2013 privind Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Ministerul Culturii și unele instituţii din subordine
25
106
29
2013-04-19
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 19 aprilie 2013 privind Raportul auditului regularităţii Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, la situația din 31.12.2012
1
2
0
2013-04-19
20
HOTĂRÎREA nr. 20 din 19 aprilie 2013 privind auditul regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și unele instituții din subordine pe anul 2012
10
34
0
2013-04-15
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 15 aprilie 2013 cu privire la Raportul auditului performanței privind impactul financiar rezultat din politica tarifară a S.A. „Moldtelecom”
6
10
31
2013-04-09
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 9 aprilie 2013 privind Raportul auditului regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la Secretariatul Parlamentului și unele instituții
0
12
0
2013-03-28
17
HOTĂRÎREA nr.17 din 28 martie 2013 cu privire la Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii
10
88
13
2013-03-15
16
HOTĂRÎREA nr. 16 din 15 martie 2013 privind Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului
3
5
0
2013-02-26
7
HOTĂRÎREA nr. 7 din 26 februarie 2013 privind Raportul auditului regularităţii efectuat la Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud pe perioada de gestiune 2011-2012
13
27
0
2013-02-26
6
HOTĂRÎREA nr. 6 din 26 februarie 2013 cu privire la Raportul auditului performanței „Există oportunități de îmbunătățire a proceselor de realizare a Strategiei naționale de dezvoltare regională prin sporirea eficienței utilizării fondurilor alocate”
20
32
0
2013-02-22
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 22 februarie 2013 privind rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entități din subordine, întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni din administrarea Ministerului Economiei în perioada 2011-2012 (9 luni)
24
73
24
2013-01-29
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 29 ianuarie 2013 privind Raportul auditului mediului – realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia regenerabilă „Politica de stat în domeniul energiei regenerabile necesită a fi dezvoltată întru asigurarea realizării obiectivelor stabilite”
2
11
0
2013-01-28
3
HOTĂRÎREA nr. 3 din 28 ianuarie 2013 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Au fost atinse performanţele scontate în domeniul automatizării proceselor electorale?”
2
15
0
2013-01-25
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 25 ianuarie 2013 privind Raportul auditului Proiectului “Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova” la Ministerul Educației pe perioada 2006-2012
4
14
0
2013-01-25
1
HOTĂRÎREA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 privind Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare
2
46
0