Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2016-12-05
48
Hotărârea nr. 48 din 5 decembrie 2016 cu privire la Raportul de audit TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?”
14
50
23
2016-11-30
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 30.11.2016 Privind Raportul auditului performanței ,,Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni):resurse generoase – rezultate incerte”
22
13
18
2016-11-22
42
Hotărârea nr. 42din 22 noiembrie 2016 cu privire la Raportul auditului privind performanța instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea/îmbunătățirea serviciilor în cadrul sistemului educațional
26
30
11
2016-11-10
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 10.11.2016 privind Raportul auditului de performanță „Care este impactul reformei finanțelor publice locale asupra descentralizării financiare a unităților administrativ-teritoriale din cadrul municipiului Chișinău și raionului Râșcani?”
22
63
7
2016-07-29
34
Hotărîrea nr.34 din 29 iulie 2016 privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță al sistemului facilităților fiscale și vamale
6
12
16
2016-07-29
33
HOTĂRÎREA nr.33 din 29 iulie 2016 "Privind Raportul auditului tematic al Proiectului „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești”"
8
0
11
2016-07-28
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 28 iulie 2016 ”Cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanță privind sistemul parteneriatului public-privat”
16
27
28
2016-07-26
30
HOTĂRÎREA nr. 30 din 26 iulie 2016 ”Privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015”
16
98
21
2016-07-26
31
HOTĂRÎREA nr.31 din 26 iulie 2016 ”Privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015”
25
59
11
2016-07-22
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 22 iulie 2016 "Cu privire la Raportul auditului Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”"
17
41
59
2016-07-19
27
Hotărîrea nr.27 din 19 iulie 2016 privind Raportul de audit asupra situațiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, întocmite la 31.12.2015
2
3
0
2016-07-19
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 19 iulie 2016 "Cu privire la Raportul auditului de performanță "Întrunesc criterii motivaționale și de performanță sistemele de remunerare în sectorul public?”"
11
14
20
2016-07-05
26
HOTĂRÎREA nr.26 din 05 iulie 2016 "Privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015"
32
109
34
2016-06-30
22
HOTĂRÎREA nr.22 din 30 iunie 2016 ”Privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015”
20
62
11
2016-06-28
21
Hotărîrea nr.21 din 28 iunie 2016 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării și unele entități din subordine în exercițiul bugetar 2014-2015
7
20
26
2016-06-27
19
HOTĂRÎREA nr.19 din 27 iunie 2016 ”Privind Raportul auditului performanței ,,Ministerul Sănătății a înregistrat unele rezultate de performanță aferente implementării proiectului susținut de Banca Mondială”
1
1
2
2016-06-27
20
HOTĂRÎREA nr.20 din 27 iunie 2016 ”Privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2015”
0
0
0
2016-06-23
18
HOTĂRÎREA nr.18 din 23 iunie 2016 ”Privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015”
30
167
26
2016-06-23
17
HOTĂRÎREA nr.17 din 23 iunie 2016 privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015
24
114
34
2016-05-30
16
HOTĂRÎREA nr.16 din 30 mai 2016 "Cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2015"
10
24
62
2016-05-20
15
HOTĂRÎREA nr.15 din 20 mai 2016 ”Cu privire la Raportul auditului privind performanța sistemului instituțional în administrarea mijloacelor pentru realizarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D”
4
7
2
2016-05-20
14
HOTĂRÎREA nr.14 din 20.05.2016 "Cu privire la Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și asupra conformității gestionării și raportării situațiilor financiare ale acestor fonduri de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican și Institutul Mamei și Copilului în anul 2015"
11
46
38
2016-05-19
11
HOTĂRÎREA nr.11 din 19 mai 2016 "Cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015"
6
11
19
2016-05-19
12
HOTĂRÎREA nr.12 din 19 mai 2016 ”Cu privire la Raportul auditului performanţei administrării și monitorizării datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat”
4
8
12
2016-05-12
10
HOTĂRÎREA nr.10 din 12 mai 2016 "Privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015"
1
14
0
2016-03-29
9
HOTĂRÎREA nr.9 din 29 martie 2016 ,,privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță, cu tematica „Generează impact benefic sistemul de management și control intern asupra gestiunii economice a Agenției „Moldsilva”?"
19
29
66
2016-02-25
3
HOTĂRÎREA nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Raportul auditului privind realizarea de către Ministerul Finanțelor a sarcinilor și activităților în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
5
6
10
2016-02-16
1
HOTĂRÎREA nr.1 din 16 februarie 2016 privind Raportul auditului conformității utilizării mijloacelor financiare publice pentru organizarea și desfășurarea de către Comisia Electorală Centrală și unele consilii electorale de circumscripție a alegerilor locale generale din 2015
1
3
2