Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2020-06-30
27
Hotărârea nr. 27 din 30 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2020-06-29
26
Hotărârea nr. 26 din 29 iunie 2020 cu privire la auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2019
0
11
0
2020-06-25
23
Hotărârea nr. 23 din 25 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
0
2020-06-24
22
Hotărârea nr.22 din 24 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019
0
13
0
2020-06-23
21
Hotărârea nr. 21 din 23 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019
0
9
0
2020-04-29
16
Hotărîrea nr. 16 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”
0
604
0
2020-04-29
15
Hotărârea nr.15 din 29 aprilie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019
0
19
0
2020-03-25
12
Hotărârea nr. 12 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2020-03-25
11
Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate
0
17
2
2020-02-28
9
Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni)
0
3
0
2020-01-30
4
Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei
0
21
1
2020-01-30
5
Hotărârea nr.5 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei
0
21
0
2020-01-29
3
Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței activității întreprinderilor de stat al căror fondator în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”
0
22
0
2020-01-24
1
Hotărârea nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
0
22
10